loading   Laddar sida...
När: 22 november
Var: Stockholm Waterfront Congress, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm 
bild

Tack till alla deltagare, talare och partners som deltog på Digitala Strategier 2017! 

Nordens viktigaste event för digitala affärer och digital strategi


Vi lever i den största samhällsförändringen sedan industrirevolutionen. Den digitala tekniken förändrar våra liv, hur vi kommunicerar och gör affärer med varandra. I mötet mellan it och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin verksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård.

Digitala Strategier är Nordens viktigaste konferens för moderna beslutsfattare och företagsledare. Här delar näringslivets makthavare, ledande politiker, framstående forskare och tongivande entreprenörer med sig av vägledning, inspiration och erfarenheter från den digitala transformationen.

Hur arbetar och hanterar ditt företag denna fråga?


Intresseanmälan 2018
Nu kan du anmäla ditt intresse för nästa års konferens. Fyll i dina uppgifter på knappen för intresseanmälan. Då kontaktar vi dig när vi har mer information om konferensen och erbjuder dig en rabatt på deltagaravgiften.


Talare 2017:
Johan Hallenborg, it-direktör, Landstinget i Kalmar Län
Hélène Barnekow, vd, Telia Sverige
Jakob Johansson, vd, Gleechi
Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management, Husqvarna Group
Peter Burman, projektledare för gruvautomationsprogrammet, Boliden
Karl-Henrik Sundström, vd, Stora Enso
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea
Jan Fjordell, vd, Tekniska Verken i Kiruna AB
Ylva Wessén, vice vd & stabschef, Folksam
Åsa Zetterberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering, SKL
Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos FutureVår medarrangör Atea är stolt officiell sponsor till Svensk Friidrott och arrangerar för fjärde året i rad Friidrottsgalan. I deltagaravgiften för konferensen ingår deltagande även till kvällens galamiddag där vi summerar friidrottsåret, hyllar årets friidrottsprestationer och bland annat prisar Årets Friidrottare. Galan leds av Kajsa Bergqvist och Magnus Sallbring. Varmt välkomna att uppleva Friidrottsgalan live tillsammans med oss och Friidrottssverige. 

 

#didigistrat
 

 

Programmet den 22 november

09.00 Registrering och morgonkaffe+
 
09.30 Välkommen till Digitala strategier!+
Moderatorerna hälsar välkomna.
09.45 Med siktet inställt på att attrahera morgondagens kund och öka den interna effektiviteten+
Lyssna till Folksams pågående transformation som ska lägga grunden för snabb affärsutveckling i framtiden.
Ylva Wessén, vice vd & stabschef, Folksam
10.15 Automatisering i verkligheten – några hundra meter under jord+
Den moderna gruvan är uppkopplad och flera områden har redan automatiserats. Inom Boliden bedrivs dessutom en mängd olika utvecklingsprojekt för att ytterligare öka automationsgraden i verksamheten. Vilka utmaningar möter man i denna utveckling, hur anammar man ny teknik för ökad affärsnytta och vad eller vem driver egentligen utvecklingen?
Peter Burman, projektledare för gruvautomationsprogrammet, Boliden
10.50 Förmiddagskaffe+
 
11.20 Husqvarna Group - Off to a good start+
Husqvarna Group förstod relativt tidigt att data från produkter är av värde för både kunden, affären och produktutvecklingen. Men också att data och digitaliseringen kopplar samman produkter och tjänster i kommande helhetslösningar i olika ekosystem vilket också kopplar samman och förändrar arbetssätt, funktioner och discipliner. Det har hänt mycket på Husqvarna Group de senaste åren; Husqvarna Fleet Services och Gardena SMART finns redan på marknaden, och under året har koncernen också testat ett nytt koncept inom Delningsekonomin. Hör Petra Sundström berätta om vad som gått bra och vilka utmaningar man står inför.
Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management Husqvarna Group
11.50 Varför är blockchain ett superhett teknikområde?+
Vad är blockchain och vad kan det få för betydelse för samhället? Vad betyder blockchain i praktiken för företagen?
Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future
12.15 Hela havet stormar med Carl-Johan Hultenheim+
 
12.45 Lunch+
 
13.40 Med målsättningen att digitalisera skogen.+
Karl Henrik Sundström, vd, Stora Enso
14.10 En smart stad räcker inte...+
Med stadsomvandlingen som möjliggörare bygger vi inte bara en smart stad utan även en klokt planerad stad. En smart och hållbar stad i arktiskt klimat där digitalisering (IoT/IKT) är ett av flera viktiga verktyg.
Jan Fjordell, vd, Tekniska Verken i Kiruna AB
14.50 Framtiden för VR+
Stora tekniska framsteg har gjorts inom virtual reality och robotik under de senaste åren och vi börjar se tekniken sprida sig till allt fler sektorer. Hur kan VR och robotik appliceras? Vilka nya möjligheter tillför denna nya teknik?
Jakob Johansson, vd, Gleechi
15.10 Eftermiddagsfika+
 
15.40 Nutidens och framtidens hälso- och sjukvård genom digital transformation+
Digitaliseringen av vården går extremt snabbt och ger förbättrad kvalitet, ökad patientsäkerhet och effektivare verksamheter. För en organisation med många olika verksamheter och 8000 medarbetare krävs en tydlig förändringsresa, samtidigt som det medmänskliga perspektivet i vården måste bibehållas. Genom att utgå från ett invånar- och patientperspektiv skapas rätt värde, samtidigt som effekthemtagningen säkras genom samverkan och verksamhetsutveckling. Var befinner sig vården i digitaliseringsarbetet och hur ser den fortsatta utvecklingen ut?
Johan Hallenborg, IT-direktör, Landstinget i Kalmar län
16.10 Gearing up for 5G+
Den snabba tekniska utvecklingen och den digitala transformationen bidrar till en ny affärslogik som fundamentalt förändrar hur verksamheter skapar värde. Ensam är inte längre starkast när traditionella värdekedjor luckras upp och verksamheter utvecklar nya tjänster tillsammans med kunder och partners i ekoystem. Hélène Barnekow kommer prata om hur vi går tillväga för att fånga digitaliseringens möjligheter genom nya sätt att samarbeta i värdeskapande nätverk.
Hélène Barnekow, vd, Telia
16.40 Konsten att nyttja digitaliseringens möjligheter+
Regeringens Digitaliseringsråd och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med att få till ett Sverige i digital framkant. Åsa Zetterberg är centralt involverad i båda sammanhangen och hon har tankar om vad som krävs för en lyckad digitalisering, både på nationell och kommunal nivå.
Åsa Zetterberg, sektionschef på avdelning för digitalisering på SKL och med i Digitaliseringsrådet
17.05 Avslutande reflektioner+
 
17.15 Friidrottsgalan +
Dagen avslutas med den årliga avslutningen för svensk friidrott, Friidrottsgalan. Här summeras friidrottsåret med mingel, middag och underhållning. 
 
 

 
fb in mail twitter

Klicka här för att bli talare

Arrangörer

bild    bild2

Kontakta oss

Innehåll och program

Jennie Backman
Projektledare
jennie.backman@atea.se
08-477 49 25

Innehåll och program

Carin Kylberg
Projektledare
carin.kylberg@di.se
072-545 60 77

Anmälan och det praktiska

Christine Engström Gallus
Deltagaransvarig
christine.e.gallus@di.se
073-558 49 70

Marknadsföring

Josefine von Uthmann
Marknadsförare
josefine.vonuthmann@di.se
070-160 46 61
fb in mail twitter