loading   Laddar sida...

Allmänna deltagarvillkor och hantering av personuppgifter

Publicerad 2017-11-24 10:57

Tillämpning

Följande deltagarvillkor gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och Dagens Industri AB, 556221-8494 (nedan benämnt ”Di” eller ”Vi”) vid anmälan till en av Di arrangerad konferens eller arrangerat seminarium. Genom att registrera dig godkänner du dessa villkor.

Avbokning

Anmälan av kunden för deltagande på ett seminarium eller vid en konferens är bindande. Deltagandet kan dock överlåtas till annan person hos kunden om detta anmäls till Dagens industri innan seminariet äger rum. Intresseanmälan är ej bindande. 

Behandling av personuppgifter

När du registrera dig samtycker du till att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas för marknadsföring, statistik och analys av Di och Bonnierkoncernen enligt nedan.

Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter eller tjänster. 

Di ingår i Bonnierkoncernen, nedan kallat Bonnier. Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen. 

Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster, inbegripet när, var och hur du använder tjänsterna. 

Uppgifterna används av Di och Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, administration av ditt konto hos Di, marknadsföring, som underlag för statistik och produktutveckling samt för att kontrollera att tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor. Uppgifterna kan ligga till grund för att Di och Bonnier, samt i förekommande fall våra samarbetspartner, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. 

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering. 

Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. 

Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartner för egen användning för marknadsföring, statistik och analys. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

Alla kunder och användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Registerutdrag kan också begäras från respektive Bonnierbolags leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din kundprofil. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Kontakta Kundtjänst på 08-573 651 00. 

Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående användarrelation med Bonnier och en tid därefter eller i enlighet med lämnat samtycke. Om du vill avsluta ditt konto kan du enkelt meddela detta till Di:s kundtjänst så att vi kan spärra eller radera dina uppgifter genererade i din kundprofil när samtliga aktuella transaktioner avslutats. 

För mer information se www.kunddata.bonnier.se

Cookies

Dagens industri och Bonnier använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Dagens industris och Bonniers digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Cookies och andra liknande tekniker kan också lagras i filer som ingår i digitala tjänster. Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies. 

Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies och du kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se. 

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com.