""
När: 27 oktober, 2017
Var: Courtyard Stockholm Kungsholmen
 
healthcare
 
 

Välkommen till konferensen Healthcare - från innovation till verklighet

 

När: 27 oktober, 2017        Var: Courtyard Stockholm Kungsholmen

 

#DiHealthcareSverige står sig starkt i internationella jämförelser när det gäller både vårdkvalitet och innovationsklimat. Men för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en modern vård av högsta kvalitet måste det till en högre utvecklings- och innovationstakt. Hur kan vi göra det lättare för nya idéer att utvecklas till tjänster, metoder och produkter?

Dagens industris konferens Healthcare är forumet där ledande företrädare träffas för att ta ut riktningen för framtidens sjukvård och få ny kunskap.

Bekräftade talare:

- Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
- Stefan Vlachos, verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset
- Sofia Svanteson, grundare, Oceans Observations
- Jakob Johansson, vd, Gleechi
- Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska
- Filippa Reinfeldt, chef business development, Aleris
- Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
- Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
- Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Örebro län
- Barbro Fridén, vd, Sheikh Khalifa Hospitals
- Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping och chef för Futurum, forsknings- och utbildningscentrum i Jönköpings läns landsting
- Sofia Palmquist, vd, Capio St: Görans sjukhus
- Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier
 

Ser fram emot att ses på Healthcare och Courtyard Stockholm Kungsholmen 27 oktober!
 

Preliminärt program

08.30Registrering och frukostmingel
9.00Konferensen öppnas
9.05Svensk sjukvård som exportvaraLäs mer
Svensk sjukvårdskultur, vårt sätt att arbeta evidensbaserat och strukturerat samt kvalitetsregister - detta var några av anledningarna till att den svenska vårdkoncernen GHP vann en stor upphandling i Förenade Arabemiraten 2016. Hur går arbetet för Barbro Fridén som tidigare var sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg? Barbro Fridén, vd, Sheikh Khalifa Hospitals.
9.25Bortom IT. Om hälsa i en digital tidLäs mer
Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. Anders pekar ut en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare. Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier.
10.05Teknikens möjligheter i vården – så här identifierar du framgångsrika innovationer!Läs mer
Hur har den senaste tekniken möjlighet att förändra vården till det bättre, om vi även förstår och kan hantera vårdens komplexitet? Sofia är en flitigt anlitad talare som bl a nyligen besökte Google i Zürich för att föreläsa kring trender inom healthcare. Sofia Svanteson, grundare, Oceans Observations.
10.35Förmiddagsmingel
11.05Så utvecklas vården – i vårdenLäs mer
Målet med Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset är att skapa bästa möjliga vård i Sverige. Ta del av nya och innovativa lösningar i vården, både i vardagen och på strategisk nivå. Stefan Vlachos, verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset.
11.35Framtiden för VR-vårdLäs mer
Stora tekniska framsteg har gjorts inom virtual reality och robotik under de senaste åren och vi börjar se tekniken sprida sig till allt fler sektorer. Hur kan VR och robotik appliceras inom vården? Vilka nya möjligheter tillför denna nya teknik? Jakob Johansson, vd, Gleechi.
12.00Paneldiskussion: Från innovation till verklighetLäs mer
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care.
12.30Lunch
13.30Temaspår
14.00Eftermiddagsmingel
14.30Ledarskap i en komplex organisation – utmaningen för framtidens ledare i sjukvårdenLäs mer
Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping och chef för Futurum, forsknings- och utbildningscentrum i Jönköpings läns landsting.
15.10Smartare Välfärd 2020Läs mer
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting.
15.35Öka patienters valfrihet och inflytandeLäs mer
Filippa Reinfeldt, chef business development, Aleris.
15.55Paneldiskussion: Så vill vi att svensk sjukvård ska organiseras och utföras i framtidenLäs mer
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska, Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län, Sofia Palmquist, vd Capio St: Görans sjukhus.
16.20Di:s mingel

 
 

Partner

 

 

 

 

 

Träffa dina framtida affärskontakter!
Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.
Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
 

Bli talare

Kontakta oss

Projektledare

Carin Kylberg

Partneransvarig

Linda Gillan

Marknadsförare

Josefine von Uthmann

Deltagaransvarig

Mattias Zetterholm