""
 
 
Välkommen till konferensen Fintech 4 oktober på Grand Hötel
 

Välkommen till Industri 4.0
- digitalisering, automation och nya affärsmodeller
 

När: 17 oktober        Var: Berns Stockholm

 

Den fjärde industriella revolutionen förändrar allt. Digitalisering, automation och nya affärsmodeller är en förutsättning för varje industribolag som vill bli framgångsrikt på morgondagens marknad men vägen dit är snårig och kantad av osäkerhetsfaktorer.

Effektivare produktion och logistik, större flexibilitet och kortare ledtider – det låter härligt men vem leder utvecklingen och vilka goda exempel finns? Dagens industri samlar Sveriges ledande industrier för att diskutera, debattera och jämföra strategier för att ta nästa steg på resan mot den smarta industrin.

Bekräftade talare:

- Lennart Evrell, vd, Boliden
- Jan-Olof Jacke, vd, AstraZeneca
- Per Berggren, Manager Industrial Strategy, IKEA Industry
- Mattias Bergman, vd, NEVS
- Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet
- Åsa Sundqvist, teknik- och processutvecklingsdirektör, LKAB
- Torbjörn Holmström, Senior Advisor, AB Volvo
- Stefan Fölster, nationalekonom och chef, Reforminstitutet
- Mikael Kraft, chef för digital industri, Siemens
- Dan Matthews, CTO, IFS

 

Ser fram emot att ses 17 oktober!

Program - uppdateras kontinuerligt

08.30Registrering och frukostmingel
09.00Konferensen öppnas
09.10Konkurrenskraft och innovation i den fjärde industriella revolutionen – politiska ambitioner och vägen framåt för svensk industri. Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet
09.30Vad blir nästa steg för den smarta industrin – och hur ska digitaliseringens enorma potential användas? Lennart Evrell, vd, Boliden
09.50Hur ser framtidens affärsmodeller ut i ljuset av teknisk utveckling? Jan-Olof Jacke, vd, AstraZeneca
10.10Smart data och kundnytta – hur förändras affärsmodellerna? Talare: TBA
10.30Förmiddagsmingel
11.10Uppkopplad tillverkning – vem vinner och vem försvinner? Mikael Kraft, chef för digital industri, Siemens
11.30En digitaliseringsresa – tillverkningsstrategier och nästa steg inom industri 4.0. Per Berggren, Manager Industrial Strategies, IKEA Industry
11.50Paneldiskussion: En titt i spåkulan - hur ser industriproduktionen ut på 10 års sikt? Åsa Sundqvist, teknik- och processutvecklingsdirektör, LKAB, m.fl.
12.10Industriell IoT – hur kan smart data bidra till att optimera produkter, anläggningar och utrustning? Dan Matthews, CTO, IFS
12.30Lunch
13.30-14.00Temaspår, pass 1
14.05-14.35Temaspår, pass 2
14.40Hur mycket kan vi automatisera industrin? Stefan Fölster, nationalekonom och chef, Reforminstitutet
15.00Paneldiskussion: Strategisk kompetensförsörjning i framtidens industri – vilka egenskaper efterfrågas imorgon? Torbjörn Holmström, Senior Advisor, AB Volvo m.fl.
15.20Eftermiddagskaffe
15.50Paneldiskussion: SME-företagens roll i nyindustrialiseringen – sitta still i båten eller leda utvecklingen? Talare: TBA
16.10Logistik och smartare flöden i framtidens industri. Talare: TBA
16.30Så hanterar NEVS megatrender och affärsmodeller när fordonsindustrin drivs mot nya tjänster. Mattias Bergman, vd, NEVS
16.50Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar

 

Partner

Huvudpartner

Akamai   
 

Partner

SSG  

 

Träffa dina framtida affärskontakter!
Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.
Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
Kontakta gärna mig när du vill veta mer, daniel.linde@di.seeller +46 73 558 49 35

Bli talare

Kontakta oss

Projektledare

Partneransvarig

Marknadsförare

Deltagaransvarig

Christine Engström Gallus
Christine Engström Gallus
Christine.e.gallus@di.se
+46 73 558 49 70