Från innovation till verklighet


Läs mer & anmälan

Välkommen till konferensen Healthcare!

Sverige står sig starkt i internationella jämförelser när det gäller både vårdkvalitet och innovationsklimat. Men för att vi även i framtiden ska kunna erbjuda en modern vård av högsta kvalitet måste det till en högre utvecklings- och innovationstakt. Hur kan vi göra det lättare för nya idéer att utvecklas till tjänster, metoder och produkter?

Dagens industris konferens Healthcare är forumet där ledande företrädare träffas för att ta ut riktningen för framtidens sjukvård och få ny kunskap.

Bekräftade talare:

- Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
- Stefan Vlachos, verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset
- Sofia Svanteson, grundare, Oceans Observations
- Jakob Johansson, vd, Gleechi
- Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska
- Filippa Reinfeldt, chef business development, Aleris
- Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
- Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting
- Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Örebro län
- Barbro Fridén, vd, Sheikh Khalifa Hospitals
- Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping och chef för Futurum, forsknings- och utbildningscentrum i Jönköpings läns landsting
- Sofia Palmquist, vd, Capio St: Görans sjukhus
- Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier 


Välkommen att utbyta erfarenheter och diskutera dina viktigaste frågor med kollegor och experter!


Ser fram emot att ses på Healthcare och Courtyard Stockholm Kungsholmen 27 oktober!
Carin Kylberg, projektledare

Stefan Vlachos
verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset

Melvin Samsom
sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Sofia Svanteson
grundare, Oceans Observations

Jakob Johansson
vd, Gleechi

Ann-Marie Wennberg
sjukhusdirektör, Sahlgrenska

Filippa Reinfeldt
chef business development, Aleris

Hans Winberg
generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care

Lars Lundgren
hälso- och sjukvårdsdirektör, Örebro län

Anders Sylvan
landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting

Anders Ekholm
vice vd, Institutet för Framtidsstudier 

Läs mer & anmälan

Program den 27 oktober 2017.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Moderatorn inleder dagen
09:05
Svensk sjukvård som exportvara
Svensk sjukvårdskultur, vårt sätt att arbeta evidensbaserat och strukturerat samt kvalitetsregister - detta var några av anledningarna till att den svenska vårdkoncernen GHP vann en stor upphandling i Förenade Arabemiraten 2016. Hur går arbetet för Barbro Fridén som tidigare var sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg?
Barbro Fridén, vd, Sheikh Khalifa Hospitals.
09:25
Bortom IT. Om hälsa i en digital tid
Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. Anders pekar ut en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare.
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier.
 
10:05
Teknikens möjligheter i vården – så här identifierar du framgångsrika innovationer!
Hur har den senaste tekniken möjlighet att förändra vården till det bättre, om vi även förstår och kan hantera vårdens komplexitet? Sofia är en flitigt anlitad talare som bl a nyligen besökte Google i Zürich för att föreläsa kring trender inom healthcare.
Sofia Svanteson, grundare, Oceans Observations.
10:35
Förmiddagsmingel
11:05
Så utvecklas vården – i vården
Målet med Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset är att skapa bästa möjliga vård i Sverige. Ta del av nya och innovativa lösningar i vården, både i vardagen och på strategisk nivå.
Stefan Vlachos, verksamhetschef Innovationsplatsen, Karolinska universitetssjukhuset.
11:35
Framtiden för VR-vård
Stora tekniska framsteg har gjorts inom virtual reality och robotik under de senaste åren och vi börjar se tekniken sprida sig till allt fler sektorer. Hur kan VR och robotik appliceras inom vården? Vilka nya möjligheter tillför denna nya teknik?
Jakob Johansson, vd, Gleechi.
12:00 
Paneldiskussion: Från innovation till verklighet
Hans Winberg, generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care.
12:30
Lunch
13:30
Temaspår
14:00
Eftermiddagsmingel
14:30
Ledarskap i en komplex organisation – utmaningen för framtidens ledare i sjukvården
Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Högskolan Jönköping och chef för Futurum, forsknings- och utbildningscentrum i Jönköpings läns landsting.
15:10
Smartare Välfärd 2020
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting.
15:35 
Öka patienters valfrihet och inflytande
Filippa Reinfeldt, chef business development, Aleris.
15:55
Paneldiskussion:
Så vill vi att svensk sjukvård ska organiseras och utföras i framtiden
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska, Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting,
Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län,
Sofia Palmquist, vd Capio St: Görans sjukhus.
16:20
Dagens industris nätverksmingel

Läs mer & anmälan

Tid och plats.

Datum:
27 oktober, 2017

Tid:
Kl 08.30

Plats:
Courtyard Stockholm Kungsholmen

Pris och anmälan

Klicka på knappen "Läs mer & anmälan" för att anmäla dig till konferensen. 

ERBJUDANDE: Anmäl dig nu till boka-tidigt rabatt. Erbjudandet gäller tom den 20 augusti.

Deltagaravgift: 
4.495 kr exklusive moms för dig som är anställd på kommun, landsting samt inom sjukvården.

8.995 kr exklusive moms för leverantörer till vårdsektorn, tjänsteleverantörer, banker, advokatbyråer samt konsulter.

Målgrupp

Beslutsfattare inom hälso- och sjukvård

Samarbetspartner


Partner

 

För rätt företag kan ett partnerskap med Dagens industri vara ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert företag och era tjänster. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på några av våra konferenser. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


 

 

Läs mer & anmälan