Intresseanmälan 2019

Stort tack till alla deltagare, talare och partners!

Onsdag 23 maj 2018

Den årliga mötesplatsen för branschens nyckelspelare

Bankens väg framåt genom korselden av nya regelverk, nya utmanare och en allt snabbare digital utveckling

 

För åttonde året i rad samlar Dagens industri nyckelspelarna för summera nuläget och blicka framåt. Och det finns saker att prata om:

- Vilka positioner kommer de olika aktörerna att ta och hur ser vägen framåt ut för den finansiella sektorn?
- Vilka möjligheter och vilka hot ligger i digitalisering, automatisering och robotisering?
- Vilka nya aktörer vill ta delar av bankernas affärer – och hur möter bankerna dem? 
- Regelverken är under ständig utveckling - vad betyder detta för bankerna? Och för kunderna?

Program - onsdag 23 maj.

 
08:30
Registrering och nätverksfrukost
09:00
Välkommen till Di Bank 2018!
Anna Ekelund, nyhetschef, Dagens industri
09:05

Handelsbanken i den digitala världen
Anders Bouvin, vd, Handelsbanken

09:25
Trendanalys från kunskapspartner
Global trends in collateral and liquidity optimisation
Edwin de Pauw, Head of Product Management Euroclear Group
09:45

Nordea - en bank i förändring
Anna Storåkers, Sverigechef, Nordea

10:05

Nätverksmingel och förmiddagskaffe

10:35
Vägen framåt för Danske Bank
Glen Söderholm, Head of Banking Nordic, Danske Bank
10:55
Vägen framåt för SEB
Johan Torgeby, vd, SEB
11:15 
The ECB’s monetary policy measures and their impact on the economy
 Katrin Assenmacher, Head of the Monetary Policy Strategy Division, European Central Bank, ECB
11:40 
Framtidsspaning av kunskapspartner
Hur bygger man om en bank för morgondagens ekosystem? 
Sluta lösa morgondagens utmaningar med gårdagens metoder.  
Björn Dufwenberg, FS Lead, Experience Center, Pond 
Tippu Mahmood, Director, Experience Center, PwC
12:00
Regulatory key challenges for banks going forward
Adam Farkas, Executive Director, European Banking Authority (EBA)
12:25 
Hur arbetar bankerna för att hantera dagens och framtidens regulatoriska utmaningar?
Utmaningarna i att översätta nya regler till nya arbetssätt. Hur kommer affärsmodellerna att påverkas?
Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen, Finansinspektionen
Berit Behring, vd, Danske Bank, Sverige
Björn Norrman, Senior Director, Financial Institutions, Fitch Ratings
Masih Yazdi, Finance Director, SEB
12:45
Lunch
13:45-14:15
Breakout session pass 1, presenteras i samarbete med kunskapspartners

A. Hotbilden snurrar vidare - allt större, allt snabbare
Hoten mot finanssektorn ökar samtidigt som det omgivande samhället blir allt mer sårbart genom våra komplexa beroenden som vi ännu inte förstått vidden av. PwC delar här med sig av sin kunskap från Sverige och resten av världen. Vi tittar några år framåt för att informera om hoten mot våra satelliter och krypton. Med vår expertis spanar vi också på innebörden av antagonsitisk AI, de första hybridattackerna och varför nationalstaterna är ett ökande hot mot det finansiella systemet.

Johan Wiktorin, Director Intelligence, PwC Sweden

B. Hur ser aktieägandet ut i Sverige?
Hur ser aktieägandet i Sverige ut och hur har det utvecklats över tid?
Privatpersoner, svenska och utländska institutioner, vilka grupper äger vad?
Fler ungdomar än någonsin äger aktier, vad investerar de i?
Hur påverkades aktieägandet av turbulensen på de finansiella marknaderna under första kvartalet 2018?
Anders Löfgren,  Chief Business Development Officer Euroclear Sweden

C. Basel III “endgame” – was it worth the wait?
·         Overview of the final risk-weighted asset framework, key changes;
·         Product/business lines/jurisdictions affected;
·         EU hot topics/issues of near-term relevance / importance
Monsur Hussain, Senior Director, Financial Institutions, Fitch Ratings
 
14:25
Breakout session pass 2, presenteras i samarbete med kunskapspartners

D. Från idé till succé – om att vara steget före för att möjliggöra framtidens bank  
5 banker med fungerande automatverksamheter byggde en helt ny infrastruktur för kontanter i Sverige. Genom att vara tidigt ute så gav det inte bara oanade effektiviseringsvinster utan även strategiska möjligheter  för bankerna. I vår föränderliga värld så gäller det att börja planera för framtida samarbetsområden redan idag!

Nina Wenning, vd, Bankomat. Temavärd: Evry

E. Regulatoriska utmaningar för de svenska bankerna

- Blir bankerna vinnare eller förlorarare i det framväxande regulatoriska landskapet? Ta del av praktiska exempel och de viktigaste erfarenheterna.

Björn Wendleby, advokat och managing partner, Harvest advokatbyrå


F. Framtidens bostadsaffärer
Vilka är de största utmaningarna för bankerna vid bostadsöverlåtelser? Ta del av erfarenheter av digitalisering som främjar effektivitet hos både bank och mäklare – och samtidigt ger bättre  tillgänglighet och service.
Oskar Bjursten, VP Kreditinformation, UC
 
15:00
Eftermiddagskaffe och nätverksmingel
15:30
Praktikfall presenteras i samarbete med kunskapspartner
Enklare och säkrare fastighetstransaktioner med hjälp av blockkedjetekniken
Landshypotek Bank har sedan sommarem 2016 ingått i ett projekt för att effektivisera fastighetsaffärer med hjälp av blockkedjeteknik. Det har varit ett stort internationellt intresse kring projektet redan under utvecklingsfasen. Bättre stöd för fastighetsregister och fastighetstransaktioner är  efterlängtat i många länder och detta projekt har kommit längst i världen med den nya tekniken. Blockkedjan har stora möjligheter att bli en central infrastruktur för framtidens digitala motsvarighet till underskrifter och papperskopior. Projektet syftar till att göra processen för fastighetsöverlåtelser betydligt smidigare, säkrare och mer tillgänglig för samverkande myndigheter och banker och deras kunder. Övriga företag som deltar i projektet är Lantmäteriet, SBAB bank, Telia, ChromaWay, Kairos Future och EVRY. I denna session presenterar vi projektets mål, aktuell status och några särskilt intressanta frågeställningar.
Merete Salmeling, chef Digitala kanaler och innovation, Landshypotek Bank.
Wiljar Nesse, EVP Financial Services EVRY 
15:50

Paneldiskussion
Digitala möjlighet och utmaningar
Den finansiella sektorn utmanas från flera håll; Nya regler, säkerhet, nya aktörer och kundernas krav på friktionsfria kontakter. Vilka tjänster kommer kunderna att vilja ha i framtiden och kommer bankerna att reduceras till rena produktleverantörer medan nya spelare tar hand om kundrelationen? Vad är på överst på dagordningen i branschen i dag, och vilka är de är de största utmaningarna och möjligheterna framöver?
Sven Eggefalk, tillträdande vd, Länsförsäkringar Bank
Stephan Erne, CDO, Handelsbanken

Wiljar Nesse, EVP Financial Services EVRY 
Oskar Bjursten, VP, Kreditinformation, UC

16:15 
Paneldiskussion
Bank/Fintech - samverkan och konkurrens
Innovation, teknisk utveckling, reglering och global konkurrens driver utvecklingen möt öppnare banker och skapar nya samverkansformer med Fintechbolag. Vilka hot och vilka möjligheter innebär detta för branschen? Vilka nya samarbetsformer kommer vi att se?
Lena Apler, grundare och styrelseordförande, Collector Bank
Emma Strömfelt, Head of Digital Innovation, Swedbank

Erik Zingmark, Head of Transaction Banking, Nordea
Lars Sjögren, COO Banking Nordic, Danske Bank
16:40

Paneldiskussion
Slaget om privatkunderna
Hur kommer utbudet till privatkunder utvecklas och hur kommer de olika aktörerna att differentiera sig på marknaden? Vilka nya aktörer stampar i kulisserna och vilka delar i värdekedjan är under störst hot? Vad är branschens syn på utveckling av nya produkter och hur ser morgondagen kundkontakter ut?
Rikard Josefson, vd, Avanza
Marie Halling, vd, ICA Banken

Peter Dahlgren, vd, Nordnet
Håkan Nyberg, vd, Ikano bank

Susanna Backman, Chief Brand Officer, Experience Center, Pond 

17:10
Branschmingel
 
Missa inte konferensen Di Fintech. Läs mer här.

Intresseanmälan 2019

Bland talarna:
Katrin Assenmacher, Head of the Monetary Policy Strategy Division, European Central Bank, ECB
Johan Torgeby, vd, SEB
Anders Bouvin, vd, Handelsbanken
Glen Söderholm, Head of Banking Nordic, Danske Bank
Adam Farkas, Executive Director, European Banking Authority, EBA
Anna Storåkers, Sverigechef, Nordea
Rikard Josefson, vd, Avanza
Lena Apler, grundare och styrelseordförande, Collector Bank
Emma Strömfelt, Head of Digital Innovation, Swedbank
Sven Eggefalk, tillträdande vd, Länsförsäkringar Bank
Berit Behring, vd, Danske Bank, Sverige
Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen, Finansinspektionen
Peter Dahlgren, vd, Nordnet
Johan Wiktorin, Director Intelligence, PwC Sweden
Marie Halling, vd, ICA Banken
Stephan Erne, CDO, Handelsbanken
Björn Dufwenberg, FS Lead, Experience Center, Pond 
Tippu Mahmood, Director, Experience Center, PwC
Håkan Nyberg, vd, Ikano bank
Björn Norrman, Senior Director, Senior Director, Financial Insitutions, Fitch Ratings
Monsur Hussain, Senior Director, Financial Institutions, Fitch Ratings
Wiljar Nesse, EVP, Financial Services EVRY
Erik Zingmark, Head of Transaction Banking, Nordea
Oskar Bjursten, VP Kreditinformation, UC
Susanna Backman, Chief Brand Officer, Experience Center, Pond  
Nina Wenning, vd, Bankomat
Masih Yazdi, Finance Director, SEB
Anders Löfgren,  Chief Business Development Officer Euroclear Sweden
Edwin de Pauw, Head of Product Management Euroclear Group
Lars Sjögren, COO Banking Nordic, Danske Bank
Merete Salmeling, chef Digitala kanaler och innovation, Landshypotek Bank

Moderator:
Anna Ekelund, nyhetschef, Dagens industri

Intresseanmälan 2019

Talare


Katrin Assenmacher
Director General Monetary Policy, European Central Bank, ECB

Anna Storåkers
Sverigechef, Nordea

Johan Torgeby
vd, SEB

Anders Bouvin
vd, Handelsbanken
Glen Söderholm 
Head of Banking Nordic, Danske Bank

Marie Halling
vd, ICA Banken

Lena Apler
grundare och styrelseordförande, Collector Bank

Karin Lundberg
chef för storbankstillsynen, Finansinspektionen

Adam Farkas
 Executive Director, European Banking Authority, EBA

Rikard Josefson
vd, Avanza
Berit Behring
 vd, Danske Bank, Sverige

Peter Dahlgren
vd, Nordnet

Sven Eggefalk
tillträdande vd,
Länsförsäkringar Bank
Stephan Erne
CDO, Handelsbanken

Emma Strömfelt
Head of Digital Innovation, Swedbank

Björn Dufwenberg
FS Lead, Experience Center, Pond 
Tippu Mahmood
Director, Experience Center, PwC

Wiljar Nesse
Koncerndirektör Financial Services, EVRY

Masih Yazdi
Finance Director, SEB
Anders Löfgren
Chief Business Development Officer, Euroclear Sweden
Edwin de Pauw
Head of Product Management, Euroclear Group

Intresseanmälan 2019

Tid och plats.

Datum: Onsdag 23 maj

Tid:  kl 8.30

Var:  Grand Hôtel, Stockholm

Pris och anmälan

Primär målgrupp: 7 495:- 

Sekundär målgrupp: 15 995:- 

Målgrupp

Konferensen är primärt för dig som är anställd inom bank. Och för leverantörer till banksektorn samt advokater och konsulter.

Partners och utställare


Huvudpartners


 


Partners
  

     


Utställare

Att vara partner på en konferens hos Dagens industri är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på några av våra konferenser. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Partner - intresseanmälan

3 anledningar till att delta


1. Du vill ta del av de senaste trenderna och du vill veta vad som händer runt hörnet.
2. Du vill nätverka och utbyta praktiska erfarenheter med andra beslutsfattare
3. Du vill inspireras av framgångsrika exempel och få konkret information från experter.

94% av förra årets deltagare rekommendar konferensen Di Bank.

Ett fyrverkeri av impulser som är viktiga för att förstå bankens villkor och utmaningar idag och imorgon.
Fantastisk mötesplats för gemensam delning av framtida utveckling.
Kvalificerad, aktuell och proffsig konferens. 
Från makro till mikro med fokus på digitalisering och regleringar. 

Intresseanmälan 2019

Kontakta oss.


Linda Gillan
Partneransvarig
+46 70 240 13 51

Mattias Zetterholm
Deltagaransvarig
+46 70 539 68 75