Hearing om spelremisserna och den nya spelbranschen


Anmälan

En ny marknad öppnas upp

Den svenska spelmarknaden står inför sin största förändring någonsin. I våras kom spellicensutredningen med sitt förslag som mestadels fick positiva reaktioner från marknadens aktörer. Nu har vi en samlad bild av vad remissinstanserna tycker om förslaget och på konferensen ger vi dig hela bilden. Vi lyfter också upp internationella exempel och diskuterar olika aspekter och följder för marknadens aktörer när den nya lagen är på plats. Välkomna till spel-Sveriges främsta mötesplats!  

Bekräftade föreläsare:

David Sundén, ekon dr, Lakeville Economic Consulting
Fredrik Schulte, Riksdagsledamot, Moderaterna
Kenneth Arnström, Senior Partner, WeSpons
Niklas Birgetz, konsult, Rättighetsbyrån
Mattias Blomquist, vd, Bonnier Lottery
Jenny Nilzon, vd, SPER
Anders Sims, Chief communication officer, Paf
Olof Lundh, TV4 och Fotbollskanalen
Jens Littorin, Dagens Nyheter
Richard Henriksson, Radiosporten
Peter Murray, Head of Gaming, GBG
Ulf Bernitz, professor, Stockholms Universitet
 

Konferensen presenteras i samarbete med Pro License Sweden.


David Sundén
ekon dr, Lakeville Economic Consulting

Fredrik Schulte
Riksdagsledamot, Moderaterna

Kenneth Arnström
Senior Partner, WeSpons

Olof Lundh
Fotbollskanalen, TV4

Jens Littorin
DN

Richard Henriksson
Radiosporten

Peter Murray 
Head of Gaming, GBG

Ulf Bernitz
professor, Stockholms Universitet

Anders Sims
Chief Communications Officer, Paf

Läs mer & anmälan

Program - onsdag 25 oktober.

 
12:30
Välkommen, registrering, kaffe och mingel
 
13:00
Dagens moderator inleder
 
13:10
245 remissvar - rekordintresse för nya Spel-Sverige
Analys av David Sundén från Lakeville Economic Consulting som 2015 författade rapporten ”En ny giv?” En ESO-rapport om reglerna för den svenska spelmarknaden”. Rapporten gjordes på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi inom Regeringskansliet.
David är ekon. dr från Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund som konsult och utredare inom statlig sektor.
 
13:50
Spelremisserna i det stora perspektivet 
Professor Ulf Bernitz vid Stockholms Universitet har länge följt spelmarknadens utveckling i Sverige. Svenska Spel konkurrenssituation, beskattning, statsstöd och skattebefrielse för lotterier är avgörande frågor i det arbete som just nu pågår på Finansdepartementet. Professor Bernitz ger i sitt anförande sina synpunkter på möjligheter och svårigheter i den nu pågående processen.

Regeringen har på sin hemsida publicerat 110 remissvar från remisslistan, klicka här för att se den
Övriga 140 yttranden kan begäras innehållsförteckning på och få utlämnade från Finansdepartementets registrator
14.15
Gambling - an international business without borders
Peter Murray, Head of Gaming at GBG (GB Group) givs his insights and views on the implementation of a new gaming and gambling regime.
 
-Advice to the new Swedish Regulator
-Overview of a successful pre-period for the introduction of a new market
-Can Sweden avoid the mistakes? What will be the most important matters?
-How can the industry be activated by the Regulator?
-Will Sweden become a success?

Peter has worked at GBG and in the Identity sector for the last 8 years. Leading GBG’s global gaming division, Peter works alongside a team of sales, service and development professionals dedicated to supporting GBG’s Global clients across the online and offline Gambling sector. Responsible for engaging with operators and regulators around the world, ensuring that data and technology combine intelligently for the benefit and protection of all. Peter has presented globally on Issues of Identity, KYC AML, fraud and responsible gambling and testified on several occasions in the United States as they regulated the online gaming industry. He also went sailing once and tends to mention it a lot.
 
14.35
Praktikfall: Hur gör man när man söker licens?
WeSpons utgår från erfarenheter gällande pågående ansökan om tillstånd i Sverige med Lotteriinspektionen och genomförd licensansökan UK Gambling Commission.
Kenneth Arnström är Senior Partner med marketing och sales som bas och arbetar med att leda konsumentdrivet internationellt förändringsarbete där organisation, onlinedimensionen och varumärke ger förutsättningar för konkurrenskraft. Kenneth har haft ledande internationella befattningar i marknadsledande företag inom bl a FMCG och online på Diageo, Expekt, Carlsberg, Swedish Match samt SanofiPasteur-MSD.
 
14.50
Kaffe och mingel
 
15.20
Lotterier som insamlingsmedel för ideella organisationer och föreningar
Lotterier som idag kan få tillstånd i Sverige är Ideella organisationer och föreningar. Många föreningar  kan ha nytta av detta men få är det som har kunskapen hur det fungerar, man hänvisas till de stora naven som tex Folkspel eller Postkodlotteriet. 
Hur ser det ut för de ideella aktörerna idag? Hur ser framtiden ut för lotterier? Finns det utrymme för det ideellas bästa om 10 år?

Mattias Blomquist bakgrund från media och underhållning med 15 år på skivbolag och inom TV4 kom Mattias till Bonnier Lottery 2007 som operativ chef för Bingolotto.se. 2010 lämnade han Bonnier och startade egna bolaget Nordic Lottery som hjälper ideella förmånstagare att öka sitt insamlande med hjälp av lotterier. Bolaget såldes 2013 till Kombispel och sedan 2014 är Mattias tillbaka på Bonnier Lottery och fortsatt arbete med Bingolotto.se, men även med uppdraget att arbeta vidare med att hitta medel till ideella förmånstagare genom lotterier, nu med Bonnier i ryggen.
 
15.40
Spelbranschens anseende
Jenny Nilzon, vd, Spelbranschens Riksorganisation (SPER), om hur anseendet och imagen för spelbranschen har utvecklats över tid från t ex reklam- och konsumentskyddsperspektiv. Målsättning att samla alla branschens aktörer för en gemensam verklighetsbeskrivning.
 
16.00
Vart går pengarna - till aktieägarna eller "good causes" ? 
Paf har uppdraget att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 200 spel på internet inom spelkategorierna slots, kasino, poker, odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord på fartyg på Östersjön, i Paf Casino på Åland och Casino Sunborn i Gibraltar. År 2016 omsatte Paf-koncernen 113 miljoner euro och genererade en vinst på 15,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 20 miljoner euro. Paf är licensierade och kontrollerade av Ålands landskapsregering. Anders Sims är Chief Communications Officer på Paf med inriktning på samhällsnytta.
 
16.15
Paneldiskussion: Vem sponsrar svensk fotboll i framtiden?
Sponsorsamarbetet mellan Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet är ett av de största sponsoravtalen och ett av de längsta samarbetena. Vad händer nu?
Olof Lundh, TV4 och Fotbollskanalen
Jens Littorin, Dagens Nyheter
Richard Henriksson, Radiosporten
Fredrik Schulte, riksdagsledamot Moderaterna
Niklas Birgetz, konsult, Rättighetsbyrån
 

Läs mer & anmälan

Tid och plats.

Datum: onsdag 25 oktober, 2017

Tid: 12.30

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Pris och anmälan

Deltagaravgiften är 7 995 kr exkluxive moms.

Klicka på knappen "Läs mer & anmälan" för att göra din registrering.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar på spelbolag, är beslutsfattare inom spelbranschen, till leverantörer av produkter och tjänster, rådgivare, myndigheter och media.

3 anledningar till att delta


1. Du vill få senaste nytt om spellicenserna.
2. Du vill ta del av exklusiv information om remissvarens påverkan på den nya spellagen.
3. Du vill utbyta erfarenheter med andra i spelbranschen.

Kontakta oss.


Thomas Danielsson
Projektledare

Annelie Berg
Deltagarförsäljning

 

Läs mer & anmälan