Life science-dagen 2017


Stort tack till alla deltagare och partner!


Under dagen gick vi igenom följande: Världen står inför nästa medicinska revolution. De första genterapierna börjar nå marknaden och möjligheterna med regenerativ medicin är oändliga. Sverige vill ta en ledande roll i utvecklingen, men hur bra är vi idag och vad krävs för att vi ska hänga med i utvecklingen?

På Life science-dagen möts ledare för företag, akademi och vård för att diskutera vilka investeringar som behöver göras för att både Sveriges patienter och företag ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. 

Dessutom delar vi ut två prestigfyllda priser:

  • Athenapriset 2017 – Sveriges största pris för klinisk forskning. 
     
  • Guldpillret 2017 – ett pris från Läkemedelsförsäkringen, Dagens Medicin och Apoteksmarknaden för en satsning som verkar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador.
Life science-dagen är ett samarbete mellan:
 

  Hela programmet 

8.30
Registrering och frukost.
9.00
Välkomna!
Dagens moderator Ingrid Heath hälsar välkomna.
9.05
Den friska 150-åringen - teknikerna som kommer revolutionera synen på hälsa och åldrande 

Det vet vi vet om hälsa och medicin idag gäller inte så länge till. Är vi mentalt redo att ta till oss vad teknikerna möjliggör? Och vilka är teknikerna som forskare, entreprenörer, läkare och politiker behöver ha koll på för att stå rustade för framtiden?

Mouna Esmaeilzadeh, läkare, hjärnforskare, entreprenör, visionär.
9.30
En samordnare och två strategiska program – satsningarna som ska lyfta life science-branschen  

Regeringens satsningar på life science kanaliseras via en nationell samordnare och två strategiska program. Är det rätt väg att gå för att lyfta svensk life science? Vad har åstadkommits inom ramen för respektive satsning, och vilken betydelse har det för patienter och företag? Diskussion mellan nationella samordnaren och ordförandena för de strategiska programmen.

Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science, Christina Östberg Lloyd, tf ordförande Swelife, Anna Lefvere Skjöldebrand, ordförande Medtech4Health
10.00
Möt framtiden – två start ups presenterar sina idéer
 
1928 Diagnostics tar fajten mot antibiotikaresistensen
Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa enligt WHO. 1928 Diagnostics revolutionerar diagnostiken av infektionssjukdomar genom att möjliggöra antibiotikaresistensprofilering och identifiering av smittsamma bakterier genom DNA-sekvensering, istället för odling. På bara några minuter levererar analysdatabasen behandlingsbeslut för läkare. Plattformen används på tre svenska sjukhus för analys av MRSA-prover.

Susanne Staaf, operativ chef, 1928 Diagnostics.

Färre sjukhusinläggningar med Lytics hjälp
Lytics är ett health techbolag från Malmö som minskar sjukhusinläggningar för patienter med kardiovaskulär sjukdom. Med hjälp av maskininlärning identifieras högriskpatienter och dessa visualiseras för sjukvårdspersonal som arbetar med preventiv vård. Lytics fokuserar just nu på att etablera sig på den amerikanska dialysmarknaden.
Mattias Paulsson, vd, Lytics.
10.20
PAUS
10.45
Så kan 3D-printing revolutionera hur vi tillverkar läkemedel

GE Healthcares anläggning i Uppsala är en av världens största för tillverkning av produkter för framställning av biologiska läkemedel. Nu har de öppnat sitt första centrum för 3D-utskrifter på europeisk mark. Detta medför en potential att effektivisera lansering av nya produkter för tillverkning av biologiska läkemedel och därmed både sänka kostnader och höja kvaliteten. Varför satsar GE i Sverige och hur ser de på framtiden här?

Lotta Ljungqvist, chef, GE Norden.
11.15
Sverige vill ta täten inom regenerativ medicin och biologiska läkemedel  - möt projekten som ska ta oss dit
 
Vinnova och Vetenskapsrådet satsar tillsammans mer än hundra miljoner kronor på att bygga upp centrum och stötta forskare för att stärka utvecklingen av biologiska läkemedel. Målet är att göra Sverige ledande på området. Hur ska det gå till? Möt personerna som leder satsningarna.

Anna Fureby, centrumföreståndare Nextbioform - Utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel, Mikael Wiberg, ordförande, CAMP - Centre for Advanced Medical Products, Jenni Nordborg, chef för avdelningen för hälsa, Vinnova, My  Hedhammar, lektor Kungliga tekniska högskolan, projektledare Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk.
12.00
Prisutdelning Guldpillret 

Varje år utser Dagens Medicin och Läkemedelsförsäkringen ut Guldpillret till den satsning som lett till en säkrare läkemedelshantering i vården. Vinnaren får 50 000 kronor och tillkännages på Life Sciencedagen.

Prisutdelare: Robert Ström, vd Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.
12.10
LUNCH
13.10
Akademins svåra uppgift – att bryta ny mark i lagom takt  

I akademins uppgift ligger att testa det som ännu inte är bevisat. Med det kommer stora etiska frågeställningar. Hur ser Karolinska institutets nya ledning på hur man leder en forskningsverksamhet som ska bryta ny mark utan att äventyra människors hälsa?

Karin Dahlman-Wright, prorektor Karolinska institutet, Mikael Odenberg, ordförande Karolinska institutet.
13.40
Vården som skapare av ny kunskap- så får vi fler kliniker att forska 

Region Jönköpings län är den region utan universitetssjukhus som har flest vårdanställda som forskar, enligt en kartläggning i Dagens Medicin. Nyckeln till att få till patientnära forskning i den kliniska vardagen är långsiktigt arbete och olika höga trappsteg som gör det lätt att komma igång med forskningen.

Boel Andersson Gäre, chef Futurum i Jönköpings län och professor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
14.10
Möt framtiden – två start ups presenterar sina idéer

Longboat Explorers tar tillvara stamceller ur fostervatten

Longboat Explorers AB är ett Lundabaserat biotech/pharma-bolag med serie-entreprenör Christer Fåhraeus som delägare och styrelseordförande. Longboat avser att göra fler högkvalitativa neonatala mesenkymala stamceller tillgängliga för terapiutveckling genom användandet av ett patentskyddat “ekosystem” för utvinning och expandering av detta cellmaterial från fostervatten som tas till vara vid kejsarsnitt. Företaget avser även att i egen regi driva ett eller flera stamcellbaserade utvecklingsprojekt till tidig klinisk fas.

Anders Månsson, vd, Longboat Explorers.

Immuneed ska vässa cancerbehandlingen
Immuneed AB är ett privat biotechbolag som utvecklar en ny immunterapi för cancerbehandling baserat på en patenterad TET-teknik. Fokuset är prostatacancer, men tekniken kan också tillämpas på andra typer av cancer. Immuneeds prostatacancervaccinkandidat är i preklinisk fas och har som mål att förbättra både läkemedelsupptagning och aktivering av det cellulära immunförsvaret mot cancer. Tack vare den unika designen täcker vaccinet 96% av patienterna och verkar genom att stimulera patientens eget immunförsvar för att uppnå den terapeutiska effekten med färre biverkningar än många andra behandlingar. Immuneed tillhandahåller också en service baserad på en helblodsassay, för att tidigt kunna identifiera akuta immunrelaterad biverkningar av biologiska läkemedel.

Justyna Leja-Jarblad, affärsutvecklingschef Immuneed.
14.30
PAUS
15.00
Sveriges framtid som life science-nation – Om näringsministern får bestämma 

Utfrågning av näringsministern. Life science är ett av regeringens prioriterade områden. Är politiken redo att rusta Sverige för nästa medicinska revolution? Vad kan och tänker näringsministern göra för att förbättra samarbetsklimatet mellan vård, akademi och företag?

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
15.20
Prisutdelning Athenapriset

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg delar ut priset till vinnaren.
15.30
Athenaföreläsning.

Varje år delar Dagens Medicin tillsammans med Vinnova ut Sveriges största pris för klinisk forskning. På Life science-dagen presenterar vinnaren den vinnande forskningen.
15.45
Paneldiskussion: Vården som mottagare av ny kunskap - de svåra avvägningarna när en ny behandling ska introduceras. 

Är allt nytt också bra? Trots höga krav för godkännande är osäkerheterna många innan en ny teknik kommit i bred användning. Hur ska man hantera osäkerheterna och samtidigt ge patienter tillgång till de senaste framstegen?

Jan Liliemark, professor, programchef, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, Marie Gårdmark, direktör för verksamhetsområdet tillstånd, Läkemedelsverket, Malin Blixt, chef på enheten för medicinteknik, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Karl Rombo, ordförande Prematurförbundet, Anders Sylvan, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting.
16.15
Paneldiskussion: Kommer Sverige att ta täten in i framtiden?

Riktningen är utstakad, men hur ska aktörerna göra Sverige till en ledande life-sciencenation, och skapa både tillväxt och största möjliga patientnytta?

Anna Sandström, science relations director, Astrazeneca, Johan Christenson, partner, Healthcap, Lotta Ljungqvist, chef, GE Norden, Nina Rawal, head of life science, Industrifonden, Anders Månsson, vd Longboat Explorers.
16.45
Athenaprismingel

Praktisk information .


Pris

Prenumeranter Dagens industri och Dagens Medicin: 3095 kr + moms.

Ordinarie pris: 3595 kr + moms.

Var

7A Odenplan
Odengatan 65
Stockholm. Samma ingång som Coop, två trappor upp!

När

Tisdag 5 december, 08.30 - 17.00

 

Hör bland andra .


Mikael Damberg (S) Närings- och innovationsminister.

Mouna Esmaeilzadeh Läkare, hjärnforskare, entreprenör.

Lotta Ljungqvist
Chef GE Healthcare Norden.

Kontakta gärna oss! .

Isabelle Beckman
Projektledare, Dagens Medicin Agenda
070-455 72 73
isabelle.beckman@bbm.bonnier.se

Linda Gillan
Försäljningschef, Dagens industri
070-240 13 51
linda.gillan@di.se

 

Annika Östholm
Försäljningschef, Dagens Medicin
070-669 79 40
annika.ostholm@dagensmedicin.se

Life Science-dagen arrangeras av:
 

 

Partner