Controllern som en effektiv affärspartner


Intresseanmälan

Information och data finns att få - i överflöd!
Hur jobbar controllern effektivt med att sammanställa och analysera data för att sedan kommunicera på rätt sätt till organisationen?

Ta del av trender och diskussioner kring controllerns resa från reaktiv till framåtblickande, i vilka systemstöd framgång gror och hur, digitaliseringens inflytande, nya budgeterings- och prognostiseringsmodeller samt kommunikationen som ett viktigt verktyg.

Du får inspiration och verktygen för att bli ännu mer framgångsrik som controller från de mest framstående talarna och experterna. Ta chansen att nätverka med branschkollegor för att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar.

Bekräftade talare
Carina Wång, CFO, SJ
Pehr Olofsson, CFO, Bankgirot
Roshan Saldanha, CFO, Tele2
Martin Kauffner, CFO, Lidl
Mehran Rashid, CFO, Fyndiq
Pontus Krusing, Group Controller, iZettle
Nils-Göran Olve, professor och författare

Varmt välkommen
Jessica Lindberg, projektledare

Intresseanmälan

Mehran Rashid,
CFO, Fyndiq

Nils-Göran Olve,
professor och författare

Carina Wång,
CFO, SJ

Martin Kauffner, 
CFO, Lidl

Roshan Saldanha,
CFO, Tele2

Pehr Olofsson,
CFO, Bankgirot

Pontus Krusing,
Group Controller, iZettle

Program - torsdag 22 mars.

Programmet är under arbete och uppdateras kontinuerligt
 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
09:10
Riskhantering och hållbarhet för controllern
Många känner igen honom som författaren av Controllerhandboken. Han menar att de viktigaste utvecklingsområdena för controllern är risker och hållbarhet. Riskhantering kan inte bara vara något för riskexperter och revisorer. Hur risk bör integreras i beslut och ansvar är ämnet för hans senaste bok Risk, strategi och styrning. Ytterst handlar det om hållbarhet: vilka risker ska organisationen bereda sig på?
Nils-Göran Olve, professor och författare
09:30
Trender & omvärldsbevakning 
Inom ekonomi- och verksamhetsstyrning kan det som gäller idag ändras imorgon. Det gäller att hänga med. Hur påverkar till exempel GDPR controllern, givet den mängd data som finns tillgänglig, vad ska man tänka på? Vilka nya trender och nyheter finns det inom området?
Talare TBA
09:50
Hur jobbar man med förändringsledning kopplat till digitaliseringen?
Vad innebär egentligen digitalisering och hur påverkar det ekonomiavdelningen? Hur bör man förhålla sig och vad ska man tänka på? Är vi väl förberedda och hänger våra system med i de tvära svängar som representerar branschen? 
Talare TBA
10:10
Framtidens controller
I och med digitaliseringen läggs det till och plockas bort uppgifter från controllern. Från en reaktiv till en framåtblickande roll som möjliggörs av mer avancerade analyser och tillgång till data. Ta del av Annas personliga framgångsrecept och hur hon ser på framtidens controller.
Talare TBA
10:30
Förmiddagskaffe
11:00
Bör titeln controller döpas om?
Varför väljer företag att använda sig av t.ex. titeln Vice President Financial Planning and Analysis istället för controller? Hur kommer det sig och vad blev följderna? 
Talare TBA
11:20
Framgångsrika budgeterings- och prognostiseringsmodeller
Vilka modeller ger dig möjlighet att spara tid och kraft men med samma resultat som de traditionella? Pontus resonerar kring för- och nackdelar med olika modeller.
Pontus Krusing, Group controller, iZettle
11:40
Paneldiskussion: Vad förväntar sig CFO:n av controllern?
Som controller förväntas man kunna allt mellan himmel och jord inom området. Hur vet man vad man ska fokusera på, vad förväntas man göra? 
Har organisationen verkligen koll på vad controllern gör och kan de därför använda resursen maximalt?
Carina Wång, CFO, SJ 
Martin Kauffner, CFO, Lidl 
Fler talare TBA
12:00
Lunch
13:00 - 13:30
Parallella fördjupningsseminarier
 
a. Hur påverkar outsourcing i mindre företag?
När ekonomiansvarig sitter på flera stolar, hur och vilka uppgifter kan outsourcas för att frigöra tid till det som för företaget framåt? Vad kan andra göra bättre än jag? 
Talare TBA
 
b. Personlig effektivitet för att kunna prioritera rätt arbetsuppgifter
Med en övergripande och ibland spretig arbetsbeskrivning förväntas controllern kunna ett spann av arbetsuppgifter. Hur prioriterar och tidsoptimerar man på bästa sätt när mailboxen är överfull?
Talare TBA
13:30 - 14:00
Parallella fördjupningsseminarier
 
c. Vilken plats tar robotics och artificiell intelligens i controllerns arbetsuppgifter?
Frågorna är många, kommer robotarna ta över våra arbeten, när bör man ta hjälp av en robot, vad klarar de av och är det verkligen tillförlitligt med robotar? 
Talare TBA
 
d. Hur får du som controllerkonsult koll på organisationen?
När man kommer in på uppdrag som controller kan det vara nog svårt att få koll på hur organisationen fungerar, hur tänker man bäst i dessa situationer? Strategin och tipsen du bör ha med dig i konsultrollen.  
Talare TBA
14:10
Hur får du ut mest av ett Business Intelligence (BI)-verktyg?
Hur etablerar man ett effektivt arbetssätt i systemet? Vad krävs av controllern och organisationen som ska ta emot informationen? Hur arbetar du med data som systemet tar fram?
Talare TBA
14:30
BI-system gör finansiell information tillgänglig för organisationen
Traditionellt har controllers enbart haft möjlighet att analysera finansiell data. Med hjälp av BI-system får de tillgång till betydligt mycket mer, vilket möjliggör att de kan agera effektivare och närmare affären. För att kunna optimera controllerns arbete måste man förstå datats väg från Input-system till BI-system. Mehran förklarar och delar med sig av sina erfarenheter och tips. 
Mehran Farshid, CFO på Fyndiq
14:50
Så arbetar vi effektivt i Excel 
Hur kommer det sig att inte alla jobbar med BI-verktyg för en effektiv insamling av data? Finns det anledningar till att rent utav undvika att jobba med BI-verktyg? Fem framgångsfaktorer i Excel. 
Talare TBA           
15:10
Paneldiskussion: Varför BI-verktyg i en digital era och bästa tipsen för framgång 
Hur vet man att man behöver ett BI-system och hur väljer du rätt? Vad krävs av controllern och organisationen som ska ta emot informationen? Hur säljer du in systemstödet till just din arbetsplats för att kunna ge den ultimata servicen som förväntas av dig som controller? Hur vet du vad du ska fokusera på? 
Talare TBA
15:30
Eftermiddagskaffe
16:00
Kommunikation som ett av controllerns viktigaste verktyg 
En viktig del av controllerns arbete är att förmedla det som framkommer i analyser. Hur får man organisationen att ta till sig informationen på det sätt som avses, var ska fokus ligga? Bör kommunikationen till organisationen respektive ledningen se annorlunda ut? 
Talare TBA
16:20
Hur förmedlar man ovälkomna rapporter?
Controllern arbetar med en kritisk blick för organisationens bästa. Ibland behöver det kommuniceras resultat som inte förväntas tas emot med glädje, hur gör man detta på bästa sätt? 
Talare TBA
16:40
Paneldiskussion: Hur bygger man upp organisationen på bästa sätt för att få ut maximalt av controllern?
Det är inte självklart att organisationen vet vad controllern arbetar med, och vice versa. Några menar att controllern bör sitta närmare organisationen för bättre insikt i affären. Hur får man organisationen att se vad controllern går för, hur får man dem att ta vara på kompetensen och känna förtroende? Agerar ledningen ambassadör för controllern gentemot organisationen? 
Pehr Olofsson, CFO, Bankgirot
Roshan Saldanha, CFO, Tele2 
Mehran Farshid, CFO, Fyndiq 
Talare TBA
17:00
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar

Intresseanmälan

Tid och plats.

När: Torsdag 22 mars 2018

Tid: Startar 08:30

Plats: Sheraton, Stockholm
 

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för konferensen så kontaktar vi dig när anmälan öppnar och erbjuder dig samtidigt en unik rabatt på deltagaravgiften. 

Målgrupp

Controllers, CFO, ekonomichefer, affärsområdes-ansvariga som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering mfl. 
 

Partners och utställare


Att vara partner på en konferens hos Dagens industri är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på några av våra konferenser. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


Anders Axklo
Partneransvarig
+46 70 309 05 01

Melinda Malmberg
Deltagaransvarig
+46 73 558 49 86

 

 

Intresseanmälan