Stärk din strategiska position som CFO


Dagens industri samlar Sveriges CFO:er för att diskutera möjligheter och utmaningar.

Experter och ledande personer ger sin syn på hur CFO:ns utveckling kan se ut och hur de stärker sin strategiska position samt hur detta möjliggörs genom att effektivisera ekonomifunktionen och därmed affärsutvecklingen. Hur kan CFO:n leva upp till den fulla potentialen som möjliggörs av nya digitala verktyg?

Konferensen kommer att lyfta frågor som: 

  • Hur ser nästa våg av digitaliseringen ut och vad innebär den för dig som CFO?

  • Hur säkerställer du att de rätta förutsättningarna samt kompetensen finns i din organisation?

  • Hur ser rådande ompositionering av CFO:n ut och vilka möjligheter finns?

Intresseanmälan

Bekräftade talare


Athmanatha Sharma 

CFO, ABB Sverige

Kerstin Anderson

Rådgivare, tidigare vVD och CFO, IL Recycling

Sven Lindskog

CFO, ICA

Magnus Karlberg 

CFO, Grand Hôtel

Peter Hultman 

CFO, Stockholm School of Economics

Liselotte Haglind 

CFO, Sweco Sverige

Christian Luiga 

CFO, Telia Company

Fler talare presenteras inom kort. 

Program .

 
08:30
Välkommen, registrering och frukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
09:10
TFCD - task force on climate disclosure
Vad innebär initiativet? För finanssektorn är detta något som kan komma att få en central roll. Kan detta bli en global standard samt följer fenomenet samma utveckling som integrerad redovisning? 
09:30
Regulatoriska nyheter
Hur har den nya dataskyddsförordningen och den nya lagstiftningen för moms påverkat finansavdelningarna? Vad finns det för lärdomar att dra av andras arbete kring GDPR som en del av hållbar IT? Den nya intäktsredovisningen IFRS 15 implementeras 1 januari 2018. Hur har det påverkat arbetssättet, kan vi dra nytta av den och vad kan vi lära av andra? 
09:50
Paneldiskussion
Håll dig uppdaterad
En konstant ström av uppdaterade lagkrav, vilket ansvar har du som ledare att hålla dig uppdaterad på olika företag? Hur håller du dig enklast uppdaterad? Hur säkerställer du att kraven efterföljs och vilka processer behöver finnas på plats?
Liselotte Haglind, CFO, Sweco Sverige
10:10
Så lyckades de implementera det komplexa IT-projektet
De ville digitalisera sina manuella processer med målet att minska kostnader och få bort extraled. Förutom att det var ett omfattande och komplext projekt var många parter engagerade och beroende av varandra, hur lyckades dem? 
10:30
Förmiddagskaffe
11:00
Paneldiskussion
Teknologierna som kommer revolutionera din verksamhet
Hur kommer teknologier som blockchain, robotics och AR effektivisera din ekonomiavdelning? De flesta har hört talas om bitcoins, men hur påverkar tekniken just din ekonomiavdelning, tex i transaktioner? Följ med på en resa in i framtiden. Hur kan du automatisera och robotisera processer samt ta bort icke värdeskapande delar? Hur investerar du rätt för att på lång sikt undvika att implementationen är utdaterad när den väl är på plats? Vilka eventuella baksidor av tekniken ska du se upp för, tex cyberattacker?
Kerstin Anderson, rådgivare, tidigare vVD och CFO, IL Recycling
11:20
Hållbarhetsredovisning
Ett nytt lagkrav implementerades 2017 angående obligatorisk hållbarhetsredovisning för större företag. Vilka fördelar och lärdomar finns att inspireras av från företagen som omfattas av lagen samt de som står utanför? Vad blir CFO:ns roll? Vi diskuterar det positiva sambandet mellan CSR och finansiellt värde. 
11:40
Organizational challenges
How do you get your employees to reach the same goals and how do you motivate different people in order to improve productivity? The challenges are many and at the same time this is also done at a distance when the business is located elsewhere or with the possibility to work from home.
Athmanatha Sharma, CFO, ABB
12:00
Digitaliserad företagskultur
Vem ser till företagskulturen kopplat till digitaliseringen och medarbetarens betydelse i förändring? Det är viktigt att företagskulturen utvecklas på ett målinriktat och överensstämmande sätt med de digitala framstegen som görs. 
Kerstin Anderson, rådgivare, tidigare vVD & CFO, IL Recycling
12:20
Lunch
13:20
Paneldiskussion
Styrelsens betydelse för framgång
Självklart spelar styrelsen en stor roll i företagets framgång, men till vilken del? De måste leva regler, principer och kultur, så hur efterlevs detta? Hur ser det optimala samarbetet mellan ekonomiavdelning och styrelse ut?
Magnus Karlberg, CFO, Grand Hôtel
Christian Luiga, CFO, Telia Company
13:40
Från CFO till CEO
CFO:n kan anses vara en outnyttjad roll, den blir alltmer proaktiv och intressant, agerar ofta som VD:s högra hand och vice VD. Ekonomifunktionen handlar inte längre bara om ekonomi och utfall utan mer om framåttänk och affärsutveckling. En naturlig utveckling går mot att CFO:n avancerar till VD. Vad krävs för att göra denna resa? Vi navigerar oss bland alla de titlar som idag finns för CFO:n.  
14:00
Ekonomifunktionen som möjliggör CFO:ns strategiska utvecklingsresa
Hur kan CFO:n som vill utvecklas, ta sig an fler uppgifter och samtidigt lägga fokus på det strategiska arbetet? I och med den strategiska naturen är det viktigt att det finns en stark finanschef som ansvarar för ekonomidelen samt att det som kan, digitaliseras för att effektivisera ekonomiavdelningens arbetsuppgifter. Hur skapar man utrymme för fokus på förändring och utveckling? Och hur ser du till att hålla dig oumbärlig I denna utveckling?
Sven Lindskog, CFO, ICA
14:20
Utmaningar kring kompetensförsörjning
Hur ska en ekonomifunktion byggas upp för att attrahera och behålla millenials? Här har det utformats en framgångsrik strategi och du får de bästa tipsen. 
14:40
Makroanalys av dagens ekonomi
Vad får du inte missa, hur påverkar räntan, världsläget och de senaste nyheterna inom redovisning den svenska och världens ekonomi? 
15:00
Eftermiddagsfika
15:30
Paneldiskussion
Hur förbereder CFO:n företaget för makroutveckling? 
Givet makroanalysen av dagens ekonomi problematiserar chefsekonomen på en av Sveriges ledande banker tillsammans med ledande CFO:er kommande utmaningar. 
Peter Hultman, CFO, Stockholm School of Economics
15:50
Framtidsspaning - var är CFO:n 10 år från nu?
Hur ser nästa våg av digitaliseringen ut och hur påverkar den CFO-rollen? Utvecklingen går mot att CFO:n och verksamheten kan fokusera mer och mer på det strategiska arbetet, vad kan effektiviseras för att uppnå detta? Att automatisera flöden, fakturering och betalningar ligger nära i tiden, men vad blir nästa steg? Hur optimeras resultatet med en begränsad budget och personal?
16:10
Förutsättningar och digitala strategier 
Vilka förutsättningar behövs för att framgångsrikt kunna införa digitala strategier och system, var ska fokus ligga? För CFO:n finns idag alla möjligheter att göra sin röst hörd i utvecklingen av digitaliseringen, men var börjar du? Så skapar du en finans roadmap för att underlätta besluten, tex genom att titta på relevansen för företaget, teknikens grad och vilka ekonomiska effekter som finns. Vad krävs för att klara analys av stora datamängder som kommer med digitala arbetssätt? Hur ser du till att medarbetare utvecklas i rätt riktning? 
16:30
Paneldiskussion
Påverka affärsutvecklingen och de digitala strategierna
Utmaningar är nödvändigt. Digitala och effektiva arbetssätt samt en egen budget möjliggör för CFO:n att påverka investeringar digitalt istället för att följa traditionella fotspår. Är det möjligt att utveckla verksamheten på ett banbrytande sätt samtidigt som fokus ligger på att vidareutveckla befintliga processer i en föränderlig miljö? Eller måste man omorganisera alternativt lägga den disruptiva utvecklingen någon annanstans än hos CFO:n? Vi diskuterar skillnaden mellan förändring för utveckling och förändring för disruptive change samt nackdelarna med ständig förändring och korta cykler. 
16:50
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar
 
Fler talare kommer att presenteras inom kort! Notera även att programmet är preliminärt och kan komma att ändras. 

Intresseanmälan

Tid och plats.

Datum: Torsdagen 17 maj, 2018

Tid: kl 08.30

Var: Sheraton, Stockholm
 

Pris och anmälan

Nu kan du göra en intresseanmälan för att vara den som först får reda på när vi öppnar för anmälan och kan säkra din plats. Och dessutom få ett förmånligt erbjudande.

Klicka på knappen "Intresseanmälan" för att signa upp dig.

Målgrupp

Primär målgrupp: CFO:s, ekonomichefer, finanschefer,  affärsområdes-ansvariga som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering.

Sekundär målgrupp: Leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående. 

Partners och utställare


Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Partner - intresseanmälan

3 anledningar till att delta


1. Delta i diskussionen med ledare inom branschen.
2. Få ny kunskap direkt från  branschens innovatörer.
3. Utöka ditt nätverk och lär dig av experterna.

Intresseanmälan

Kontakta oss.


Mattias Zetterholm
Deltagaransvarig
+46 70 539 68 75