Compliancenätverket


Som medlem i Compliancenätverket får du bottna i ett utvalt affärskritiskt tema samt efterföljande fördjupande rundabordssamtal. Varje träff inleds med en föreläsning som ger ny kunskap, sedan är det i gruppdiskussionen möjligt att koppla diskussionen till föredraget eller ta upp andra compliancefrågor som man har top-of-mind. Vi använder oss av en väl beprövad metodik i våra samtal och allt sker under sekretess.

OBS! Vi tillämpar först till kvarn och har ett begränsat antal platser (30 st) - de som anmäler sig och betalar för årsmedlemskap har förtur.

Till anmälan

Kommande nätverksträffar.


16 maj

Carina Heinlo, senior konsult och rådgivare

Penningtvätt och finansiering av terrorism (AML)

 • Implementering av gällande lag – utmaningar och svårigheter
 • Prioriterade frågor – vart ska mest fokus ligga
 • Compliance ansvar och kontroller – arbetsmetod
 • Framgångsfaktorer
 • Tillsynen på området och regelutvecklingen
Rundabordssamtal
 

5 september

Ann-Christin Foss, complianceexpert Transcendent Group

Har ditt företag implementerat en process för att identifiera och hantera intressekonflikter?

 • Vad är intressekonflikter?
 • Regler
 • Vad förväntas bolagen göra?
 • Principer och verktyg
 • Finansinspektionens inställning
 • En process för hantering av intressekonflikter
Rundabordssamtal

 

Till anmälan

 

21 november

Johan Lycke, Compliance officer, Handelsbanken Capital Markets

Compliance aktiviteter i förhållande till de nya MiFID- reglerna om tredjepartsersättningar.

 • Transparens och produktstyrning
 • Erfarenheter från året som gått.
Rundabordssamtal

Om medlemskapet.


Medlemsförmåner

Som medlem i Compliancenätverket får du lyssna på ledande experter med koppling till complianceområdet och diskutera med andra complianceofficers viktiga frågor för yrkesrollen. Genom nätverket får du möjlighet att:

 • Knyta kontakt med andra Compliance Officers.
 • Definiera och utveckla rollen som Compliance Officer i Sverige.
 • Bredda och vidareutveckla kompetens inom Compliance.

Praktisk information

Årsmedlemskap i samband med första träffen 
Styckanmäler du dig till en träff och sedan inte önskar fortsätta så betalar du endast styckpriset för en träff (7.995kr). Väljer du att fortsätta som årsmedlem betalar du endast 12.000kr + moms ytterligare för ytterligare 3 träffar (vi tillämpar rullande årsmedlemskap).

OBS! Vi tillämpar först till kvarn och har ett begränsat antal platser (30 st).

Alla träffar äger rum på World Trade Center, Milano. Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Bli medlem

Genomförda träffar.


14 FEBRUARI: Daniel Eriksson, konsult - GDPR och målkonflikter med andra regelverk
Sara Nordler - Så får du organisationen att efterleva regelverkskraven

Kontakta oss.


Anders Axklo
Projektledare
+46 70 309 05 01

Sara Grahn Lunell
Medlemsansvarig
+46 73 558 66 38

Sara Nordler
Moderator