Människan i fokus i den digitala och kulturella transformationen


Det blir allt viktigare med långsiktig resursförsörjning och att hitta nya kanaler för att nå ut. Hur ser morgondagens kompetensförsörjning ut och hur förbereder vi för den? Utöver dessa frågor diskuterar vi även affärstänk, hälsa, den digitala utvecklingen på HR-avdelningen och mycket mer!

Dagens industri samlar Sveriges HR-direktörer och chefer för att diskutera möjligheter och utmaningar. Ta chansen att nätverka med branschkollegor och dela erfarenheter kring de mest uppmärksammade strategiska frågorna inom HR. Inspireras och få konkreta tips att ta med till din organisation. 

Varmt välkommen!
Jessica Lindberg, projektledare

Intresseanmälan

Bekräftade talare.

Pia Anderberg
Direktör HR och innovation, Axel Johnson

Jozef Khasho
HR-direktör, Rusta

MajBritt Arfert
HR-direktör, Ericsson

Helena Söderberg
HR-direktör, JM

Karin Bartholf
Personaldirektör, Coop Sverige

Sandra Schedwin
HR-direktör, Collector Bank

Klas Wahlström
Kommunikations- och personaldirektör, Praktikertjänst

Cecilia Westerholm Beer
Chief HR Officer, Bisnode

Katarina Berg
CHRO, Spotify

Michael McGrath
Chief HR Officer, Stena Metall
Maria Romberg Ewerth
Senior Vice President Human Resources, Assa Abloy
Maria Brithon Brinck
Chef HR, ABB 

Tomas Franzén 
CEO, Bonnier

Paulina Holm 
HR Manager, Bonnier News

Anne-Marie Andric
 Chief HR Officer, iZettle

Andra bekräftade talare: 
- Anna Fredrixon, Head of HR, Kry
- Helena Martini, HR-chef, Atrium Ljungberg
- Alexandra Callegari Lindholm, HR- och kommunikationsdirektör, Orkla Foods

Program.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
09:10
Vad händer med Sveriges kompetens?
Det finns ett stort gap mellan efterfrågan och utbud på kompetens på stora delar av arbetsmarknaden. Samtidigt är arbetslösheten negativ på andra ställen. Utifrån ett makroperspektiv tittar vi på trender och analyser för att se vad som finns att vänta inom kompetensförsörjning.
09:30
Paneldiskussion
Hur kan vi påverka kompetensförsörjningen?

Vad ser vi för trender gällande kompetensförsörjningen och vad vi gör för att mitigera gapet mellan efterfrågan och utbud? Delar paneldeltagarna samma världsbild och hur påverkar det Sverige om inte?
09:50
Hur man förklarar vad HR gör så att en VD förstår. Och älskar det.
Har du en VD eller en CFO som inte förstår värdet av HR? Samtidigt som efterfrågan på HR-stöd är mycket större än dina resurser? Funderar du någon gång över om de som får HR:s stöd är de som bäst behöver det, eller de som skriker högst? Svaret på de här frågorna, och några till, finns i din HR-data och hur du kan kombinera det med HR:s unika kunskaper om den egna organisationen, för att effektivt hjälpa affären att uppnå sina mål. Det är enkelt, bara man är beredd att ställa några av våra vanligast föreställningar på huvudet. Lär dig hur du använder hård fakta och HR:s hela kompetens för att skapa värde som ingen kan ifrågasätta. Inte ens en ekonom.
Klas Wahlström, Kommunikations- och personaldirektör, Praktikertjänst
10.10
Förmiddagsfika
10:40
En kultur för de många människorna
Hur utvecklar du medarbetarengagemanget och bygger en gemensam kultur i flera länder? Hur skapar du en hållbar kultur som andas ömsesidig respekt för varandra? Hur håller vi denna typ av kultur levande i en miljö präglad av kraftig tillväxt och expansion?
Jozef Khasho, HR-direktör, Rusta
11:00
Från analogt till digitalt
I den pågående transformationen från analogt till en kombination av människa och maskin, ligger framgången i att utveckla ett starkt ledarskap, strukturer för att utveckla människor genom alla faser i livet och därmed en mycket tydlig långsiktig vy på våra allra duktigaste personer. Vi lyssnar till resonemanget kring hur begreppen process, struktur och livsbalans i kombination med agila team, hög nivå av experimentlusta, snabbhet är en vinnande strategi i denna utveckling.
Pia Anderberg, Direktör HR och innovation, Axel Johnson
11:20
Så minskade vi sjukfrånvaron
Hur argumenterar, implementerar och säkerställer du en strategi för friska medarbetare trots rådande förslag på att förmånsbeskatta friskvårdsförsäkringar? Hur arbetar du strategiskt med medarbetarnas hälsa och hur gick det till när företaget framgångsrikt minskade sjukfrånvaron?
11:40
Paneldiskussion
Social hållbarhet utan stress och press
Vi blir äldre och arbetar längre, hur säkerställs friska medarbetare i utvecklingen? I takt med ett ökande tempo ökar även stress och biverkningar, hur kan man motverka detta med ett hälsofrämjande ledarskap? Talarna visar hur de jobbar med social hållbarhet och hälsofrågor samt hur de minskat sjukfrånvaron i en ständigt uppkopplad värld.
Karin Bartholf, Personaldirektör, Coop Sverige
Helena Martini, HR-chef, Atrium Ljungberg
12:00
Lunch
13:00-13:30
Parallella fördjupningsseminarier
a) Revolutioniserande gamification
Hur samlar du medarbetarnas samverkan, engagemenang och lärande? Vilka nya former och förutsättningar för lärande behövs samt hur skapas en framgångsrik lärkultur? Kan man sträva åt samma håll från olika håll, i så fall hur?
 
b) Robotics
Hur kan robotar effektivisera och underlätta för HR i sitt arbete? Hur kan andra tekniker som AI och IoT tillämpas?
13:40
HR som förändringsledare
Våga utmana och välja bort valda sanningar och våga sluta följa John. HR som förändringsagenter i en snabbrörlig och digital organisation. Det finns många nya aspekter att ta hänsyn till i en global, ständigt uppkopplad och kompetens- samt konkurrensutsatt värld. Hur kan svenskt värdebaserat ledarskap och rätt snarare än stark kultur vara en framgångsfaktor i ditt employer branding arbete? #LeadOnLeave #FlexibleHolidays #SwedishLeadershipOnExport
Katarina Berg, CHRO, Spotify
14:00
Hur attrahera och behålla talang i snabbväxande tillväxtbolag  
Employer branding. På riktigt! Från intern förståelse till extern kommunikation. Vad är kopplingen mellan arbetsgivarvarumärket, ledarskap, kultur och värderingar? Hur driver du en framgångsrik affärskultur med hjälp av ett värderingsstyrt ledarskap, ett autentiskt EVP och en genomtänkt kontorsmiljöstrategi?  
Anne-Marie Andric, Chief HR Officer, iZettle
14:20
Framtidens HR
En spaning kring framtidens HR-roller och arbetsuppgifter. Vilken roll kommer HR spela i morgondagens organisationer? Den ökade digitaliseringen samt fokus på mångfald och samhällsengagemang hos medarbetare påverkar vår roll i grunden. Hur ställer vi om våra kompetenser och hur säkrar vi att vi rekryterar rätt för framtiden?
Cecilia Westerholm Beer, Chief HR Officer, Bisnode
14:40
Paneldiskussion
En effektiv och digital HR-funktion (med människan i fokus)

För ekonomifunktionen är det ofta självklart med affärssystem. För att frigöra HR-personalens potential automatiseras nu även här många processer, t.ex. i rekrytering, onboarding och rehabilitering, för att på ett säkert och tidseffektivt sätt möjliggöra t.ex. analyser till fördel för strategiska arbetsuppgifter. Digitaliseringen lämnar mer utrymme för mätning och uppföljning – vad är viktigt att fokusera på? Hur ser du till att teamet följer med i denna utveckling? När tekniker såsom AI, machine learning och analytics tar större plats i våra organisationer, kan det slå bakut, kan man verkligen bara gå på data? 
Anna Fredrixon, Head of HR, Kry
Alexandra Callegari Lindholm, HR- och kommunikationsdirektör, Orkla Foods
15:00
Eftermiddagsfika
15:30
Blicka framåt med kundaffären 
Hur överlever företag på sin marknad och vad blir konsekvenserna med ett “utifrån och inperspektiv”? Hur påverkar en affärstransformation HR-funktionen och dess arbete? Tomas och Paulina resonerar kring hur de arbetar med dessa frågeställningar. 
Tomas Franzén, CEO, Bonnier & Paulina Holm, HR Manager, Bonnier News
15:50
Vem väljer vem på en arbetsmarknad i förändring?
På framtidens arbetsmarknad väljer man sin arbetsgivare och chef i samma utsträckning som företagen idag väljer vem man vill anställa. Och redan idag är det knivskarp konkurrens kring de mest kompetenta medarbetarna och de största talangerna hur du får dem att välja dig och stanna kvar. Hur bygger man ett starkt employer brand från ett blankt papper till ett gediget evp – employer value proposition? Hur påverkar ledarskapet företagets employer brand? Hur kan man skapa externa ambassadörer av sina medarbetare och vilken roll fyller HR i detta skiftande landskap?
Sandra Schedwin, HR-direktör, Collector Bank
16:10
Paneldiskussion
Ledarskapet genom arbetslivet
Hur jobbar du med ett hållbart ledarskap? Hur ska kompetensen användas, förädlas samt vidareutvecklas för den egna verksamheten och andras om ledaren går vidare? Hur man går in och ut ur ledarskap, vid tex sjukdom, föräldraledighet eller andra förändrade förutsättningar? Det ska vara möjligt att byta fokus, gå ur ledarskap, en gång en ledare behöver av naturliga skäl inte alltid förbli så. Det måste finnas en hållbarhet i att räcka till och hålla som ledare, en viktig aspekt i varumärkesbyggande och kompetensförsörjningen.
Maria Brithon Brinck, Chef HR, ABB 
Sandra Schedwin, HR-direktör, Collector Bank
16:30
Förutsättningarna för lyckad talent management
Hur samarbetar HR bäst med ledningsruppen för att skapa en hållbar talent managementstrategi och implementation? Hur byggs de bästa processerna och strukturerna upp, hur utvecklar man individer för att få de att växa i organisationen? Hur kan man attrahera, utveckla och behålla millenials? Vad förväntar de sig, hur lär de sig och hur anpassas kommunikationen? Så lyckades de med sin strategi.
Maria Romberg Ewerth, Senior Vice President Human Resources, Assa Abloy
16:50
Paneldiskussion
Bana väg för kompetensförsörjning
Det blir allt viktigare med långsiktig resursförsörjning, att hitta nya kanaler att nå ut via och att skapa utveckling och möjligheter att växa. Hur identifierar du långsiktigt vilken kompetens som behövs i en snabbrörlig marknad och hur behåller du den med hjälp av strategiska processer och vilka? Vi diskuterar alternativ för att säkra kompetensförsörjningen, tex samarbeten och hur man ser på det faktum att det finns grupper som står långt från arbetsmarknaden som företag är dåliga på att uttnyttja?
Helena Söderberg, HR-direktör, JM
Michael McGrath, Chief HR Officer, Stena Metall
17:10
Konferensen avslutas och Di:s kvälssmingel startar
Notera att programmet är under uppbyggnad, vi reserverar oss för ändringar. 

Intresseanmälan

Tid och plats.

Datum: Tisdagen den 18 september

Tid: Klockan 08.30

Var: Sheraton, Stockholm
 

Pris och anmälan

Nu kan du göra en intresseanmälan för att vara den som först får reda på när vi öppnar för anmälan och kan säkra din plats. Dessutom får du ett förmånligt erbjudande.

Klicka på knappen "Intresseanmälan" för att signa upp dig.

Målgrupp

Primär målgrupp: Du som arbetar med HR-frågor, rekrytering, kompetensutveckling och utbildning.

Sekundär målgrupp: Konsulter och leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.

Partners och utställare


Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Intresseanmälan Partner

Kontakta oss.


Jessica Lindberg
Projektledare
+46 72 216 82 72
Carina Mineur
Partneransvarig
+46 70 456 61 94
Marko Mujic
Deltagaransvarig
+46 72 252 68 32