Här hittar du information om konferensen 2019: di.se/hr

Tillbakablick från Di Strategisk HR 2018

Di Strategisk HR 18 september 2018 blev en succé!
Stort tack till alla deltagare, talare och partners för en lyckad dag. Under dagen samlades cirka 180 deltagare för att ta del av aktuella presentationer och insikter från konferensens talare och experter. Med fokus på nätverkande och erfarenhetsutbyte berördes bland annat utmaningarna kring kompetensförsörjningen, den digitala vågen, hållbarhet och ledarskap. Den bästa sammanfattningen av konferensen står våra deltagare för enligt nedan citat.

Vi på Dagens industri hoppas att vi ses 2019 igen. Redan nu kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när anmälan öppnar. 

Mycket bra nivå och osedvanligt givande konferens.
 
Otroligt intressant evenemang, och proffsigt anordnat. Bra talare.
 
Modernt, krispigt, ordentligt innehåll och erfarenhetsutbyte.
 
En relevant konferens med aktuella ämnen och möjlighet att nätverka.
 
Ni fångade de frågor som våran HR-avdelning funderar över just nu.
 
Gav otroligt mycket energi. Talarna och paneldebatterna var intressanta att lyssna på, samt att vi kunde ställa frågor via appen guldvärt.
 
Aktuella, professionella, inspirerande, insiktsfulla, lärorika seminarier i en spännande och välgenomtänkt blandning ger högsta betyg för en mycket givande dag.
 
En bra mix av föreläsningar, debatter och aktuella ämnen vilket gjorde att jag lämnade konferensen full av inspiration och med en tydlig bild av vad jag ska bidra med i min organisation framåt.
 

Intresseanmälan 2019

Programmet 2018.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
09:10
Vad händer med Sveriges kompetens?
Det finns ett stort gap mellan efterfrågan och utbud på kompetens på stora delar av arbetsmarknaden. Samtidigt är arbetslösheten negativ på andra ställen. Utifrån ett makroperspektiv tittar vi på trender och analyser för att se vad som finns att vänta inom kompetensförsörjning.
Katarina Lundahl, Chefsekonom, Unionen
09:30
Förändringsresan till rätt performance management process
Så har de genomfört ett stort förändringsprojekt kopplat till sin performance management process. Ta del av erfarenheter och tips.
MajBritt Arfert, HR-direktör, Ericsson
10:00
Hur man förklarar vad HR gör så att en VD förstår. Och älskar det.
Har du en VD eller en CFO som inte förstår värdet av HR? Samtidigt som efterfrågan på HR-stöd är mycket större än dina resurser? Funderar du någon gång över om de som får HR:s stöd är de som bäst behöver det, eller de som skriker högst? Svaret på de här frågorna, och några till, finns i din HR-data och hur du kan kombinera det med HR:s unika kunskaper om den egna organisationen, för att effektivt hjälpa affären att uppnå sina mål. Det är enkelt, bara man är beredd att ställa några av våra vanligast föreställningar på huvudet. Lär dig hur du använder hård fakta och HR:s hela kompetens för att skapa värde som ingen kan ifrågasätta. Inte ens en ekonom.
Klas Wahlström, HR-direktör, Praktikertjänst
10:30
Förmiddagsfika
11:00
Från analogt till digitalt
I den pågående transformationen från analogt till en kombination av människa och maskin, ligger framgången i att utveckla ett starkt ledarskap, strukturer för att utveckla människor genom alla faser i livet och därmed en mycket tydlig långsiktig vy på våra allra duktigaste personer. Vi lyssnar till resonemanget kring hur begreppen process, struktur och livsbalans i kombination med agila team, hög nivå av experimentlusta, snabbhet är en vinnande strategi i denna utveckling.
Pia Anderberg, Direktör HR och innovation, Axel Johnson
11:30
Hur tacklar din organisation digital stress?
Forskning visar att vi blir distraherade av våra mobiler ca 50% av tiden och att vi tar upp vår telefon mellan 150-300 ggr per dag. Detta resulterar i att vi blir mer digitalt stressade, mindre effektiva, mindre produktiva, koncentrationsförmågan försämras, vi sover sämre och till slut blir vi utbrända. Hur löser vi detta växande problem? 
Patrik Wincent, Terapeut & föreläsare, Fondberg & Wincent
11:50
Paneldiskussion
Social hållbarhet utan stress och press
Vi blir äldre och arbetar längre, hur säkerställs friska medarbetare i utvecklingen? I takt med ett ökande tempo ökar även stress och biverkningar, hur kan man motverka detta med ett hälsofrämjande ledarskap? Det kommer diskuteras hur man kan jobba med social hållbarhet och hälsofrågor samt hur man minskar sjukfrånvaron i en ständigt uppkopplad värld.
Helena Martini, HR-chef, Atrium Ljungberg
Hugo Westerlund, Professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Patrik Wincent, Terapeut & föreläsare, Fondberg & Wincent
12:15
Lunch
13:15
Parallella fördjupningsseminarier
a) Så står det till med kompetens och innovation ute på företagen i det nya digitala arbetslivet
Unionens nya snabbpanel till förtroendevalda ger koll på läget. Ta del av vad klubbarna ute på företagen säger om kompetensutveckling och innovation.
Marina Åman, Andre vice ordförande, Unionen
 
b) People, Culture & Communication - en framtida kommunikativ HR-organisation
I framtiden kommer företag och organisationer ha en och samma kommunikation som används både internt och externt. Mottagaren bryr sig inte om begreppen intern eller extern, det viktigaste är relevant och angelägen kommunikation. HR, kommunikation och marknad kommer samarbeta utifrån att medarbetarna är de viktigaste ambassadörerna, och kunderna och omvärlden är input till affärsutveckling och överlevnad.
Helene Leitner Larsson, Affärsområdeschef HR & Maria Westman, Organisationskonsult, Inhouse

c) Att kontinuerligt lyssna på medarbetarna, vad innebär det? 
Det blir allt viktigare att bibehålla och utveckla medarbetare. Ennova förklarar vikten av och hur olika former av undersökningar kan säkerställa att löpande beslut fattas baserat på data och inte känslor. Trender kring ”instant feedback” lösningar och utveckling av organisationer diskuteras. Vad innebär det att ”kontinuerligt lyssna på sina medarbetare”? Ska allt mätas och hela tiden? Vad gör andra bolag?
Calle Vestman, Sverigechef, Ennova
13:45
Bensträckare
13:55
The Future of Work and the Critical Role of Learning in the Digital Era
This thought-provoking session will review the six forces shaping the future of work; the learners of today and their challenges in prioritizing learning to prepare them for the future; and what HR professionals can do – including leveraging big data analytics - to ensure that employees remain relevant in the digital workplace.
Jenny Dearborn, EVP Human Resources, SAP
14:15
Paneldiskussion
En effektiv och digital HR-funktion (med människan i fokus)

För ekonomifunktionen är det ofta självklart med affärssystem. För att frigöra HR-personalens potential automatiseras nu även här många processer, t.ex. i rekrytering, onboarding och rehabilitering, för att på ett säkert och tidseffektivt sätt möjliggöra t.ex. analyser till fördel för strategiska arbetsuppgifter. Digitaliseringen lämnar mer utrymme för mätning och uppföljning – vad är viktigt att fokusera på? Hur ser du till att teamet följer med i denna utveckling? När tekniker såsom AI, machine learning och analytics tar större plats i våra organisationer, kan det slå bakut, kan man verkligen bara gå på data? 
Anna Fredrixon, Head of HR, Kry
Alexandra Callegari Lindholm, HR- och kommunikationsdirektör, Orkla Foods
Tobias Frohm, Personaldirektör, Systembolaget
14:40
Blicka framåt med kundaffären 
Hur överlever företag på sin marknad och vad blir konsekvenserna med ett “utifrån och inperspektiv”? Hur påverkar en affärstransformation HR-funktionen och dess arbete? Tomas och Paulina resonerar kring hur de arbetar med dessa frågeställningar. 
Tomas Franzén, CEO, Bonnier & Paulina Holm, CHRO, Bonnier News
15:05
Eftermiddagsfika
15:35
Vem väljer vem på en arbetsmarknad i förändring?
På framtidens arbetsmarknad väljer man sin arbetsgivare och chef i samma utsträckning som företagen idag väljer vem man vill anställa. Och redan idag är det knivskarp konkurrens kring de mest kompetenta medarbetarna och de största talangerna hur du får dem att välja dig och stanna kvar. Hur bygger man ett starkt employer brand från ett blankt papper till ett gediget evp – employer value proposition? Hur påverkar ledarskapet företagets employer brand? Hur kan man skapa externa ambassadörer av sina medarbetare och vilken roll fyller HR i detta skiftande landskap?
Sandra Schedwin, HR-direktör, Collector Bank
16:05
Paneldiskussion
Ledarskapet genom arbetslivet
Hur jobbar du med ett hållbart ledarskap? Hur ska kompetensen användas, förädlas samt vidareutvecklas för den egna verksamheten och andras om ledaren går vidare? Hur man går in och ut ur ledarskap, vid tex sjukdom, föräldraledighet eller andra förändrade förutsättningar? Det ska vara möjligt att byta fokus, gå ur ledarskap, en gång en ledare behöver av naturliga skäl inte alltid förbli så. Det måste finnas en hållbarhet i att räcka till och hålla som ledare, en viktig aspekt i varumärkesbyggande och kompetensförsörjningen.
Maria Brithon Brinck, HR-direktör, ABB 
Sandra Schedwin, HR-direktör, Collector Bank
Mattias Segelmark, HR-direktör, GANT
16:30
Millenials - vilka är förutsättningarna för att lyckas med talent management? 
Hur byggs de bästa processerna och strukturerna för att få och skapa de bästa ledarna? Vad behövs imorgon för att individer ska växa i organisationen? Hur får vi de förutsättningar som behövs från ledningsnivå och neråt i organisationen för att lyckas med talent management? Hur kan man attrahera, utveckla och behålla millenials? Vad förväntar de sig och hur möter vi deras förväntningar?
Maria Romberg Ewerth, Senior Vice President Human Resources, Assa Abloy
17:00
Paneldiskussion
Bana väg för kompetensförsörjning
Det blir allt viktigare med långsiktig resursförsörjning, att hitta nya kanaler att nå ut via och att skapa utveckling och möjligheter att växa. Hur identifierar du långsiktigt vilken kompetens som behövs i en snabbrörlig marknad och hur behåller du den med hjälp av strategiska processer och vilka? Vi diskuterar alternativ för att säkra kompetensförsörjningen, tex samarbeten och hur man ser på det faktum att det finns grupper som står långt från arbetsmarknaden som företag är dåliga på att uttnyttja?
Helena Söderberg, HR-direktör, JM
Maria Romberg Ewerth, Senior Vice President Human Resources, Assa Abloy
Henrik Ehrenberg, Samhällspolitisk chef, Unionen
17:25
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar

Intresseanmälan 2019

Dagens moderator


Cecilia Westerholm Beer
Chief HR Officer, Bisnode

Några snabba frågor till dagens moderator.

Vad har du för förväntningar på Di Strategisk HR?
Talarlistan är fantastisk, så jag ser fram emot en dag fylld av insikter, hög energi och erfarenhetsutbyte. Jag förväntar mig också att MÅNGA stannar på minglet efteråt. Talare i all ära – men mötet med kollegor i branschen är kanske det allra viktigaste.

Bekräftade talare.

Tomas Franzén 
CEO, Bonnier

Paulina Holm 
CHRO, Bonnier News

Jenny Dearborn
 EVP Human Resources, SAP

Pia Anderberg
Direktör HR och innovation, Axel Johnson

Sandra Schedwin
HR-direktör, Collector Bank

MajBritt Arfert
HR-direktör, Ericsson

Maria Romberg Ewerth
Senior Vice President Human Resources, Assa Abloy
Maria Brithon Brinck
HR-direktör, ABB 

Patrik Wincent
Terapeut & föreläsare, Fondberg & Wincent

Alexandra Callegari Lindholm 
HR- och kommunikationsdirektör, Orkla Foods

Mattias Segelmark 
HR-direktör, GANT

Anna Fredrixon 
Head of HR, Kry

Hugo Westerlund
Professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Helena Martini
HR-chef, Atrium Ljungberg
Tobias Frohm
Personaldirektör, Systembolaget

Helena Söderberg
HR-direktör, JM

Klas Wahlström
HR-direktör, Praktikertjänst
Marina Åman
Andre vice ordförande, Unionen

Calle Vestman
Sverigechef, Ennova

Helene Leitner Larsson
Affärsområdeschef HR, Inhouse

Maria Westman
Organisationskonsult, Inhouse

Katarina Lundahl
Chefsekonom, Unionen
Henrik Ehrenberg
Samhällspolitisk chef, Unionen

Intresseanmälan 2019

 

Vill du läsa vad dagens moderator, Cecilia Westerholm Beer, sa om dagen? Här hittar du en stor intervju där hon berättar om konferensens höjdpunkter.

En av dagens talare, Jenny Dearborn, gjorde under sitt besök i Sverige även en intervju om AI för bättre kompetensutveckling med Dagens Nyheter. Här kan du läsa intervjun.

Tid och plats.

Datum: 19 september 2019


Var: Grand Hôtel, Stockholm
 

Pris och anmälan

Nu kan du göra en intresseanmälan för att vara den som först får reda på när vi öppnar för anmälan och kan säkra din plats. Och dessutom få ett förmånligt erbjudande.

Klicka på knappen "Intresseanmälan" för att signa upp dig. 

Målgrupp

Primär målgrupp: Du som arbetar internt med HR-frågor, rekrytering, kompetensutveckling och utbildning.

Sekundär målgrupp: Konsulter och leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.

Partners och utställare 2018


Huvudpartner


 


Partners
              Utställare
             

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Intresseanmälan Partner

Kontakta oss.


Jessica Lindberg
Projektledare
+46 72 216 82 72
Carina Mineur
Partneransvarig
+46 70 456 61 94
Marko Mujic
Deltagaransvarig
+46 72 252 68 32