EU ETS, EUA, Utsläppsrätter

Hur fungerar det och hur påverkar det mitt företag framöver?

Stora förändringar på gång – har ni koll på hur ert företags resultat påverkas?

För avfallseldade kraftvärmeverk, industrier och flyg kan det handla om ett dubblerat underskott redan till 2025. Med samtidigt kraftigt stigande priser kan kostnaderna bli upp mot 5-10 gånger högre än idag. Vad innebär det för er och hur kan ni minska riskerna?

Har ditt bolag ett betryggande överskott? Tänk på att med stigande balans och högre priser står ni inför potentiellt mycket kraftiga svängningar i lagervärde. Det kan skilja miljonbelopp från år till år. Passa på att bygga upp er kunskap kring detta inför nästa styrelsemöte!

Kursen hålls under två tillfällen 2018, den 9 maj och 23 oktober – välj det tillfälle som passar dig bäst. 

Varmt välkommen
/ Kristian Sylwan, projektledare
 

Anmälan

Mia Bodin, partner och analyschef, Bodecker Partners

Agenda .

 
9.00 - 9.40
Global utblick och Inledning
 • Kyotoprotokollet, Parisavtalet – vad är skillnaden? 
 • Koppling till EU ETS
 • Vad händer nu? Nästa steg?
 • Påverkan av Trump, Kina
 • Fossil användning och förnybar utbyggnad globalt och i Europa
 • Scenarios CO2 utsläpp globalt och i Europa
 • Handelssystem för utsläppsrätter i USA, Kina osv.
9.40 - 10.30
Övriga styrsystem med påverkan på svenska bolag 
Elcertifikat, koldioxidskatt, klimatklivet, stöd till egenproducerad el  
10.30 - 11.00
Fika
11.00 - 11.45
EU ETS – handel med utsläppsrätter i Europa
 • Hur systemet fungerar
 • Statistik, balans, prishistorik på utsläppsrätter (EUA)
 • Vad påverkar priset? Varför har det varit så lågt? Vad är målet och varför?
 • Förklaring fuel switch – när blir gas mer lönsamt än kol och hur påverkar det priset på utsläppsrätter? 
 • Vilket pris behövs?
11.45 - 12.45
Lunch
12.45 - 13.15
EU ETS från 2019 – stora förändringar på gång
 • Market Stability Reserve från 2019 – stor påverkan på balans och pris
 • EU ETS review 2021-2030 – överblick, viktiga förändringar, politiska spelet osv.
 • Övriga viktiga påverkansfaktorer som förändras just nu:
  • Politik med stora implikationer (t.ex. Frankrikes, Tysklands och Hollands utfasning av kärnkraft och kolkraft, prisgolv i England och Holland osv.)
  • Konjunktur, elförbrukning, förnybar utbyggnad, nya tekniker
 • Påverkan på balans och prisutveckling. Prisscenarios.
13.15 - 13.30
Flygsektorn – speciella regler i väntan på globalt avtal
13.30 - 14.00
Hur påverkas svenska företag?
Vad innebär den minskade tilldelningen för företag i olika branscher? Vi tittar på kraftsektorn, konkurrensutsatt och ej konkurrensutsatt industri samt flygsektorn.
14.00 - 14.30
Fika
14.20 - 14.55
Scenarios balans och pris i olika ”typföretag”
Hur påverkar det balans- och resultaträkningen om priserna stiger till 20 eller 30 euro per ton?
14.55 - 15.25
Alternativ för att minimera risker
 • Riskhantering, policys, värdering
 • Operationella och finansiella möjligheter till säkrin
15.25 - 16.00
Tid för frågor och avslutande diskussion

Anmälan

Tid och plats.

Datum:
Onsdag 9 maj
eller tisdag 23 oktober 

Tid: kl 8.30 - 16.00

Var: Dagens industris redaktion, Gjörwellsgatan 30, Stockholm

Kursledare: Mia Bodin, partner och analyschef, Bodecker Partners

 

Pris och anmälan

Anmäl dig till det kurstillfälle som passar för dig genom att trycka på knappen "Anmälan". 

Kursen kostar 12.990 kr exkl. moms

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för utsläppsrätter eller finns med i ledningsgrupp, styrelse eller på annat sätt vill förstå hur EU ETS, handel med utsläppsrätter, fungerar, hur kommande förändringar kan komma att påverka ert företag och hur riskerna kan hanteras.

Kontakta oss.


Kristina Sylwan,
projektledare

+46 73 558 49 10

Andreas Frydén
partneransvarig
+46 73 558 49 50

Anmälan