Den årliga mötesplatsen för branschens nyckelspelare


- Vilka positioner kommer de olika aktörerna att ta och hur ser vägen framåt ut för försäkringssektorn?
- Hur ser morgondagens risker ut och hur agerar politikerna och vilken roll kommer försäkringar att spela?
- Vilka möjligheter och vilka hot ligger i digitalisering, automatisering och robotisering?
- Vilka nya aktörer vill ta delar av försäkringsaffärer – och hur möter försäkringsbolagen dem? 
- Regelverken är under ständig utveckling - vad betyder detta för försäkringsbranschen? Och för kunderna?

För 9:e året i rad samlar Dagens industri ledande branschföreträdare och experter för att diskutera möjligheter och utmaningar inom försäkringssektorn.

Varmt välkommen!

Karolina Storckenfeldt
projektledare

Anmälan

Moderatorer


Charlotta Carlberg
Compliancechef, Folksam
Hans Bolander
reporter, Dagens Industri

Bekräftade talare 2019


Torbjörn Magnusson
vd, If
Åsa Mindus Söderlund
tillträdande vd, Avanza Pension
Frans Lindelöw
vd, Skandia
David Haak
vd, Zurich Nordic
Jens Henriksson
vd, Folksam
Caroline Farberger
vd, ICA Försäkring 
Linnéa Ecorcheville
vd, Movestic
Johan Sidenmark
vd, AMF
Fredrik Bergström
vd, Länsförsäkringar AB
Staffan Hansén
vd, SPP
Mattias Fritz
Branch Manager Sweden, AIG
Erik Börjesson
CEO, Lloyds Sverige
Gunilla Svensson
vd, Dina Försäkringar

Anmälan

Program under utveckling:.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderatorer hälsar välkommen.
Charlotta Carlberg, compliancechef, Folksam
Hans Bolander, reporter, Dagens Industri
9.05
Framtiden för Europas försäkringsbolag
Vilka är de mest avgörande krafterna för försäkringsbolagens framtida verksamhet? 
Hur ska försäkringsbolagen reagera på nya risker, digital omvandling och förändrade konsumentförväntningar? Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut  för sektorn i en värld med allt större och snabba förändringar?
Torbjörn Magnusson, vd, If, vice president, Insurance Europe
9.30
Specialrisker – trender och förväntad utveckling
Erik Börjesson, CEO, Lloyds Sverige
9.50
Förmiddagskaffe och nätverkande
10.20
Så möter pensionsbolaget Skandia börsoron
De senaste åren har präglats av en av de längsta börsuppgångarna någonsin. Nu börjar växtvärken göra sig påmind och börsen vacklar. Hör Skandias vd, Frans Lindelöw, om hur bolaget möter börsoron med sin allvädersportfölj.
Frans Lindelöw, vd, Skandia
10.40
Så drar försäkringsbranschen nytta av den nya tekniken
AI, digitalisering och automatisering har nu gjort sitt intåg på den svenska försäkringsmarknaden. Vilka möjligheter och utmaningar innebär den nya tekniken? 
Linnéa Echorcheville, vd, Movestic
11.00
Programpunkt
11.30

PANEL: Hur håller risklandskapet på att förändras?
Mattias Fritz, Branch Manager Sweden, AIG 
Ytterligare paneldetagare.

12.00
Lunch och nätverksmingel
13.00
PARTNER: New ways of thinking general insurance
In general insurance two topics have gained increased focus in recent years; customer centric business and active risk prevention. The presentation will cover some examples of different experiments currently being carried out by European insurance companies or insurtechs. Some are in their early days while others have already proven successful, but a majority share the high use of new technology.
Jan Parner, CEO, The Financial Compliance Group A/S
13.30
Vägen framåt för Folksam
Jens Henriksson, vd, Folksam
13.55

Hur minskar vi risken för naturskador och bygger ett mer robust samhälle?
Klimatförändringarnas effekter blev för många tydliga under 2018, med skyfall, värmebölja, torka och skogsbränder. Försäkringsbranschens erfarenheter och kunskaper spelar en viktig för att minska naturskadorna och begränsa effekterna. Vad kan branschen bidra med gemensamt för att på kort och lång sikt skapa ett mer hållbart samhälle? Hur kan en lokalt förankrad försäkringsgrupp som Länsförsäkringar arbeta med skadeförebyggande åtgärder? Så genomför vi samarbeten och dialog med kommuner, myndigheter och individer. Det här är vår modell som fungerar och ger resultat. 
Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar AB

14.20
Eftermiddagskaffe och nätverkande.
14.50
PANEL: Utvecklingen inom sakförsäkring
David Haak, vd, Zurich Norden
Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring
Gunilla Svensson, vd, Dina Försäkringar
15.15
Vägen framåt för AMF
Johan Sidenmark, vd AMF
15.40
PANEL: Utvecklingen inom livförsäkring
Staffan Hansén, vd, SPP
Åsa Mindus Söderlund, tillträdande vd, Avanza Pension
16.00
Dagens Industris branschmingel.

Anmälan

Tid och plats.

Datum: 31 januari

Tid: kl 8.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm
 

Pris och anmälan

6995:- exkl. moms (ordinarie pris 7995:-) för den primära målgruppen. 

14995:- exkl. moms (ordinarie pris 15995:-) för den sekundära målgruppen.

Målgrupp

Primär målgrupp: Du som är anställd på försäkringsbolag eller annat företag som står under Finansinspektionens tillsyn, samt politiker och tjänstemän vid myndigheter och organisationer.

Sekundär målgrupp: Du som är anställd på företag som är leverantörer till försäkringsbranschen, t ex konsult- och advokatfirmor.

Anmälan

Partners och utställare


Partner Premium

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


Karolina Storckenfeldt
Projektledare
+46 70 515 92 41
Carina Mineur
Partneransvarig
+46 70 456 61 94
Marko Mujic
Deltagaransvarig
+46 72 252 68 32