Nyheter inför bokslutet • Digitalisering • Effektiva processer


På Redovisningsdagen går vi igenom alla nyheter som du måste känna till inför bokslutet. Vi kommer också att lyssna till inspirerande exempel på hur du kan utveckla er rapportering och redovisning för framtiden. Välkommen till en intensiv dag där vi belyser de mest aktuella frågorna, de största utmaningarna och ger checklistan inför årets bokslut, samt inspiration till hur du kan utveckla din verksamhet på längre sikt. Lyssna till visionärer och praktiska erfarenheter från företag i framkant. Hur kan du arbeta för att effektivisera era processer och skapa ännu mer relevanta finansiella rapporter till din organisation? 

Passa på att bygga vidare på ditt professionella nätverk och diskutera dina frågor med experter och branschkollegor - välkommen!

Nyfiken på vilka andra som kommer vara på plats?
Här kan du se vilka som redan är anmälda.

Anmälan

Dagens moderator


Suzan Engel
Vice President, Financial reporting & Accounting, Klarna

Bekräftade talare


Max Fischer
VP, Head of Finance Engineering, Klarna

Susanne Kangas Kooy
Vice President Group Financial Reporting and Control, Epiroc

Liselotte Haglind
CFO, Sweco
Maria Göthlin
CFO, Soundtrack Your Brand

Johan Kerstell
Personaldirektör, Sandvik

Suzan Engel
Vice President, Financial reporting & Accounting, Klarna

Anja Hjelström
(ekon.dr), Associate Partner, Nordic IFRS Desk/Global IFRS Services, EY

Maria Albanese
Redovisningsspecialist, KPMG

Eva Törning
Redovisningsspecialist, Grant Thornton

Cecilia Nicander
Director och redovisningsspecialist, PWC

Anmälan

Program .

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
09:10
Rätt person på rätt plats
Hur lockar man rätt person till rätt roll? Skiljer sig millennials och den äldre generationen – hur bygger man en brygga dem emellan? Hur täcker man upp på bästa sätt när någon blir sjuk? Hur säkerställer man att personer på plats får rätt kompetens?
Johan Kerstell, Personaldirektör, Sandvik
09:30
Så skapar de lönsamma synergier
Som i så många andra funktioner har IT och systemstöd en betydande roll i redovisningsarbetet. För att arbetet ska flyta på krävs ett sömlöst samarbete IT-avdelningen och business emellan. Klarna har genomgått en spännande omorganisering för att möjliggöra just detta, ta del av insikter och tips från deras resa. 
Suzan Engel, Vice President, Financial reporting & Accounting, Klarna  &  Max Fischer, Vice President, Head of Finance Engeneering
09:50
Samspelet mellan CFO och redovisningschef 
Vad förväntar sig CFO av sin redovisningschef? Vi lyssnar till hur Liselotte ser på samarbetet med sin redovisningschef och vad som är grunden till ett bra samarbete.
Liselotte Haglind, CFO, Sweco
10:10
Paneldiskussion
Framgångsrika team
Vilka organisatoriska förutsättningar ska tas hänsyn till för att medarbetare och ledare ska kunna bedriva ett effektivt redovisningsarbete? Vad bygger framgångsrika team? Vilka fällor behöver man jobba på i dagsläget? 
Susanne Kangas Kooy, Vice President Group Financial Reporting and Control, Epiroc
Johan Kerstell, Personaldirektör, Sandvik
Liselotte Haglind, CFO, Sweco
10:30
Förmiddagsmingel
11:00
Hur gick det med IFRS 15? 
2018 började de flesta svenska börsnoterade företag tillämpa IFRS 15, den nya standarden för redovisning av intäkter från kunder. Vad blev effekterna? Skiljer sig intäktsredovisningen 2018 från 2017?
Anja Hjelström (ekon.dr), Associate Partner, Nordic IFRS Desk/Global IFRS Services, EY
11:45
Finansiella instrument i allmänhet och kundfordringar i synnerhet
Eva kommer kort att beskriva de delar i IFRS 9 som är viktigast för icke-finansiella företag och därefter prata specifikt om kundfordringar och vad som behöver beaktas inför årsredovisningen 2018. De viktigaste områdena är därför klassificering, nedskrivning och upplysningar.
Eva Törning, Redovisningsspecialist, Grant Thornton
12:30
Lunch
13:30
IFRS 16 Leasing
Med drygt två månader kvar tills de nya reglerna för redovisning av leasing träder ikraft diskuteras områden som innebär att svåra bedömningar behöver göras såsom fastställande av leasingperioder och metodik för framtagande av diskonteringsräntor. Även valmöjligheter i samband med övergången samt andra intressanta aspekter som kommit fram i samband med implementationer av standarden diskuteras. 
Cecilia Nicander, Director och redovisningsspecialist, PWC
14:15
Modern digital arkivering - vad säger bokföringslagen?
Vilka möjligheter har företaget att arkivera digitalt enligt bokföringslagen? Vilka brister förekommer och vilka praktiska lösningar finns? Digital arkivering aktualiserar även kravet på systemdokumentation. Vad betyder de kraven?
Maria Albanese, Redovisningsspecialist, KPMG
15:00
Eftermiddagsmingel
15:30
Så bedriver vi en effektiv redovisning 
Med nya teknologier bedriver de en redovisning som ligger i framkant och som öppnar upp för mer tid för analys. Inspireras av ett av Sveriges ledande företag och vad de ser som sina framgångsfaktorer samt vad man ska se upp för.
Maria Göthlin, CFO, Soundtrack Your Brand
15:50
Rundabordssamtal
Tema a) Framtidspaning
Tema b) Effektiv redovisning
Tema c) Regelefterlevnad
16:30
Paneldiskussion
Vägen till digital framgång
Större och mindre företag diskuterar hur redovisningen bäst effektiviseras. Lyssna till panelisternas bästa tips för digitalisering, samt deras syn på hur framtidens redovisning kommer bedrivas. 
Maria Göthlin, CFO, Soundtrack Your Brand
16:50
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar

Notera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras. 

Anmälan

Tid och plats.

Datum: Tisdagen 23 oktober

Tid: Klockan 08.30

Var: Sheraton, Stockholm
 

Pris och anmälan

5995:- exkl. moms (ordinarie pris 6995:-) för dig som tillhör den primära målgruppen. 

10995:- exkl. moms (ordinarie pris 11995:-) för dig som tillhör den sekundära målgruppen.

Målgrupp

Primär målgrupp: 
Redovisningsansvarig/chef, Redovisningsspecialist, Redovisningsassistent, Ekonomichef/CFO, Controller, Ekonomiassistent
Sekundär målgrupp: Konsulter och leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.

Anmälan

Partners och utställare


Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


Jessica Lindberg
Projektledare
+46 72 216 82 72

Marko Mujic
Deltagaransvarig
+46 72 252 68 32
 

Daniel Hallberg
Marknadsförare
+46 73 633 79 28