Så skapas framtidens effektiva redovisningsarbete!


Intresseanmälan

Viktiga beståndsdelar i ett effektivt och framgångsrikt redovisningsarbete är kunskap om rådande regelverk samt hur man som team och medarbetare ska organisera sig för optimal prestation. I en ofta pressad vardag kan det vara utmanande att hålla sig a jour kring nya och uppdaterade regelverk, förhålla sig till ny teknik och processer samt ta sig tid att optimera den personliga och gruppens utveckling. 

Dagens industri samlar experter och ledande profiler inom redovisning för att dela med sig av best practise i en mix av regulatoriska och organisatoriska frågor. Redovisningsdagen är ett naturligt forum där du som arbetar med redovisning kan hålla dig uppdaterad kring viktiga frågor på ett inspirerande och professionellt sätt.

Bekräftade talare


Anja Hjelström
Executive Director, Nordic IFRS Desk, Global IFRS Services, EY

Maria Albanese
Redovisningsspecialist, KPMG

Eva Törning
Redovisningsspecialist, Grant Thornton

Cecilia Nicander
Director och redovisningsspecialist, PWC
Suzan Engel
Vice President, Financial reporting & Accounting, Klarna
Maria Göthlin
CFO, Soundtrack Your Brand

Intresseanmälan

Program .

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
09:10
Rätt person på rätt plats
Hur lockar man rätt person till rätt roll? Skiljer sig millennials och den äldre generationen – hur bygger man en brygga dem emellan? Hur täcker man upp på bästa sätt när någon blir sjuk? Hur säkerställer man att personer på plats får rätt kompetens?
09:30
Motivationen som förenar teamet
För att kunna bedriva ett effektivt ledarskap som skapar motivation på arbetsplatsen måste man först förstå medarbetarnas grundläggande behov. Frågor som, hur motiverar man olika personer i ett team, hur får man dem att nå samma mål med det du har där du är idag, hur får man dem att känna sig viktiga och hur får man dem att stanna?
09:50
Kommunikation som en framgångsfaktor
Kommunikation blir ett allt viktigare verktyg med större konkurrens att nå igenom bruset. Du behöver kommunikationen till dina medarbetare samt till organisationen. Ta del av best practice. 
10:10
Paneldiskussion
Framgångsrika team
Vilka organisatoriska förutsättningar ska tas hänsyn till för att medarbetare och ledare ska kunna bedriva ett effektivt redovisningsarbete? Vad bygger framgångsrika team? Vilka fällor behöver man jobba på i dagsläget? 
10:30
Förmiddagsmingel
11:00
Hur gick det med IFRS 15?
Anja Hjelström, Executive Director, Nordic IFRS Desk, Global IFRS Services, EY
11:45
IFRS 9 finansiella instrument
Eva Törning, Redovisningsspecialist, Grant Thornton
12:30
Lunch
13:30
IFRS 16 Leasing
Med drygt två månader kvar tills de nya reglerna för redovisning av leasing träder ikraft diskuteras områden som innebär att svåra bedömningar behöver göras såsom fastställande av leasingperioder och metodik för framtagande av diskonteringsräntor. Även valmöjligheter i samband med övergången samt andra intressanta aspekter som kommit fram i samband med implementationer av standarden diskuteras. 
Cecilia Nicander, Director och redovisningsspecialist, PWC
14:15
Modern digital arkivering - vad säger bokföringslagen?
Vilka möjligheter har företaget att arkivera digitalt enligt bokföringslagen? Vilka brister förekommer och vilka praktiska lösningar finns? Digital arkivering aktualiserar även kravet på systemdokumentation. Vad betyder de kraven?
Maria Albanese, Redovisningsspecialist, KPMG
15:00
Eftermiddagsmingel
15:30
Så bedriver vi en effektiv redovisning 
Med nya teknologier bedriver de en redovisning som ligger i framkant och som öppnar upp för mer tid för analys. Inspireras av ett av Sveriges ledande företag och vad de ser som sina framgångsfaktorer samt vad man ska se upp för.
Maria Göthlin, CFO, Soundtrack Your Brand
15:50
Framtidsspaning
Med hjälp av deras system löste de kundens problem som nu kan fokusera på mer avancerade arbetsuppgifter snarare än det som tar tid. Genom att lägga till nya funktioner till systemet får man än mer tid över. Hur kommer framtidens redovisning bedrivas? Vilka möjligheter och utmaningar kommer finnas då? Nya teknologier.
16:10
Hur man bygger en hållbar strategi
Hur byggs en hållbar strategi som säkerställer att man har rätt verktyg, process och förvaltning? Hur får man stora organisationer att arbeta på samma sätt och vad är för- och nackdelar med detta?
16:30
Paneldiskussion
Vägen till digital framgång
Större och mindre företag diskuterar hur redovisningen bäst effektiviseras. Lyssna till panelisternas bästa tips för digitalisering, samt deras syn på hur framtidens redovisning kommer bedrivas. 
16:50
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar

Notera att programmet är preliminärt och kan komma att ändras. 

Intresseanmälan

Tid och plats.

Datum: Tisdagen 23 oktober

Tid: Klockan 08.30

Var: Sheraton, Stockholm
 

Pris och anmälan

Nu kan du göra en intresseanmälan för att vara den som först får reda på när vi öppnar för anmälan och kan säkra din plats. Och dessutom få ett förmånligt erbjudande.

Klicka på knappen "Intresseanmälan" för att signa upp dig.

Målgrupp

Primärmålgrupp: 
Redovisningsansvarig/chef, Redovisningsspecialist, Redovisningsassistent, Ekonomichef/CFO, Controller, Ekonomiassistent
Sekundär målgrupp: Konsulter och leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående.

Partners och utställare


Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


Jessica Lindberg
Projektledare
+46 72 216 82 72
 

Linda Gillan
Partneransvarig
+46 70 240 13 51

Marko Mujic
Deltagaransvarig
+46 72 252 68 32