Erfarenheterna, framtiden & den nya rollen


Intresseanmälan 2020

Tack till alla deltagare, talare och partners som deltog på Di Controller 2019, mötesplatsen för inspiration och erfarenhetsutbyte. Under en heldag fick vi ta del av cases, verktyg och tips från våra framstående talare.

Deltagarna fick med sig:
•    Hur du antar utmaningen att organisera controllern närmare verksamheten
•    Hur ekonomi- och verksamhetsstyrning kan se ut för att närma sig rollen som business partner
•    Hur den digitala transformationen optimerar vägen framåt
•    Hur lyckas controllern med detta i en vardag med allt mer pressade tids- och kompetensramar?

Varmt välkomna, 
Jessica Lindberg
Projektledare

Programmet 2019.


08:30
Frukost och registrering 
09:00
Moderatorn inleder konferensen 
09:10
Beyond budgeting som grund för business partnerrollen
Anna Bayer berättar hur resan med beyond budgeting sett ut och framgångsfaktorerna. Hon berättar även hur deras arbetssätt möjliggör för organisationen att förflytta controlling mer åt business partner. 
Anna Bayer, Head of Business Control, ICA
09:40
Samtal på scen:
Frigör möjligheten att fokusera mer strategiskt
Ett stadigt samarbete med organisationen möjliggör tid för controllern att fokusera på rätt saker. Vilka parametrar är viktiga att tänka på? Hur hanterar vi osäkerheten för att involvera organisationen, vilka system och processtöd behövs och hur täcker man upp controllerfunktionen på bästa sätt?
Anna Bayer, Head of Business Control, ICA 
Björn Isaksson, Senior Business Controller, Nynas
10:05
Verksamhetsstyrning i tider av innovation, digitalisering och snabb förändring
Att arbeta med verksamhetsstyrning har paradoxalt nog aldrig varit så svårt och lätt samtidigt. Svårt, då förändringstakten och mängden information ökar lavinartat. Lätt, då controllers har tillgång till allt kraftfullare verktyg. Men hur ska man tänka för att skapa struktur i bruset och styra rätt?
Robin Askelöf, Marknadschef, Hypergene
10:25
Förmiddagsmingel 
10:55
Ekonomistyrning i en decentraliserad organisation
Verksamhetsstyrning från en controllers perspektiv. Vi tar ett steg bakåt och frågar oss om de rapporter och mallar vi använder, är de verkligen optimala? Vikten av att man som controller kan stanna upp och se över processen – funkar detta verkligen för oss? På så sätt blir controllerkunskapen ovärderlig i organisationen. 
Klara Eiritz, Vice President Finance and IT, Sandvik
11:15
Så arbetar Webhallen med verksamhetsstyrning
För att arbeta framgångsrikt med nyckeltal är det viktigt att de går i linje med företagets övergripande målbild. Erik berättar hur de arbetar med verksamhetsstyrning, bland annat utveckling av KPI:er, ansvarsfördelning samt vikten av rätt kommunikation för att lyckas. 
Erik Estberg, CFO, Webhallen 
11:35
Paneldiskussion:
En hållbar karriär i en snabbrörlig värld
Utvecklingen inom teknik och kompetens ökar ständigt och i ett snabbt tempo. Hur ska den yngre generationen klara av att arbeta i det ökande tempot till pension? Hur organiseras controllergruppen för att jobba mest effektivt och hållbart? Hur påverkar dagens utveckling controllern?
Jonas Andé, HR-chef, Skanska
Jonas Christoffersson, Head of Corporate Finance & Control, Electrolux 
Josephine Samuelson, Regional Business Controller, Atlas Copco
12:00
Lunch 
13:00
Möjliggörande styrning – går det att skapa i dagens allt trängre styrlandskap?
Mycket fokus för en controller hamnar på hur man skapar en styrning som balanserar kontroll- och uppföljningsbehov med att samtidigt möjliggöra innovation. Johan berättar hur en alltmer formaliserad styrning riskerar att hämma möjligheterna att förverkliga strategier om nytänkande i organisationer men också om möjliga vägar att hantera styrningsöverdosen.
Johan Åkesson, ekonomie licentiat, lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

Presentationen varvas med rundabordsdiskussioner för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

 
14:25
Hur blir våra olikheter en styrka? 
Hur får vi till effektiva och trygga team som tar vara på olikheter, bakgrunder, diversifiering och en tillåtande kultur? Hur skapar vi organisationer som naturligt mixar olika personlighetstyper som täcker upp för varandra och dessutom ger ömsesidig hävstång? Jonas visar på affärsnyttan av diversifiering genom ett konkret case.
Jonas Christoffersson, Head of Corporate Finance & Control, Electrolux
14:45
Eftermiddagsmingel
15:15
Digitalisera verksamhetsstyrningen – här är fem steg för att lyckas
Att digitalisera verksamhetsstyrningen är ett måste för att möta behoven av effektivitet, kvalitet och konkurrensförmåga. Men för många är digitaliseringsvågen en blandad upplevelse – trots investeringar uteblir effekterna. Torbjörn visar genom konkreta kundexempel hur du stegvis kan gå till väga.
Torbjörn Frank, Affärsansvarig, Hypergene
15:45
The future of the finance function
What are the new challenges that competence claims and digitalization brings for CFOs and controllers? What impact does AI, robotics and machine learning have on the finance function as well as the role of controllers and their interactions with new "information professions“ like data scientists?
Lukas Goretzki, Associate Professor, Handelshögskolan i Stockholm
16:05
Datadrivet och självständigt controllerarbete
Inom SEB har man ett starkt fokus på digitalisering. Katarina Mossberg berättar om hur man inom IT:s controllerfunktion styrt om till att arbeta mer datadrivet och självständigt från IT. Vilka krav ställer det på organisationen och rollen som controller?
Katarina Mossberg, IT Business Controller, SEB
16:20
Paneldiskussion: 
Digitaliseringens bidrag till en effektivare controllerfunktion
Så arbetar de mer effektivt och digitalt, de delar med sig av sina bästa tips.
Charlotte Andersson, Head of Business Control - Ground, SAS
Katarina Mossberg, IT Business Controller, SEB
Klara Eiritz, Vice President Finance and IT, Sandvik 
16:40
Summering av konferensen och Di:s kvällsmingel börjar 

Vi reserverar oss för förändringar i agendan. 

Intresseanmälan 2020

Talarna 2019


Dagens moderator:
Johan Åkesson,
ekonomie licentiat, lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Läs 3 frågor med Åkesson här

Anna Bayer
Head of Business Control,
ICA

Jonas Christoffersson
Head of Corporate Finance & Control, AB Electrolux

Jonas Andé
HR-chef, Skanska

Klara Eiritz
Vice President Finance & IT, Sandvik 

Erik Estberg
CFO,
Webhallen

Lukas Goretzki
Associate Professor, Handelshögskolan i Stockholm

Katarina Mossberg
IT Business Controller, SEB

Björn Isaksson
Senior Business Controller, Nynas

Charlotte Andersson
Head of Business Control - Ground, SAS

Josephine Samuelson
Regional Business Controller, Atlas Copco

Robin Askelöf
Marknadschef, Hypergene

Torbjörn Frank
Affärsansvarig, Hypergene

Intresseanmälan 2020

Tid och plats.

Datum: 19 mars 2019

Tid: Klockan 08:30

Var: Grand Hôtel, Stockholm, Spegelsalen
 

Pris och anmälan

6.995 exkl. moms för dig som arbetar som controller, CFO, ekonomichef eller affärsområdesansvarig som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering mfl.

12.995 kr exkl. moms för dig som levererar tjänster eller produkter till målgruppen ovan.

Målgrupp

Controllers, CFO, ekonomichefer, affärsområdes-ansvariga som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering.

Klicka här för att se anmälda företag och titlar.

Missa inte

Den 15 maj arrangerar vi konferensen CFO .

Konferens för dig som är t.ex. CFO, ekonomichef eller finanschef. Läs mer på di.se/cfo

Partners och utställare


Huvudpartner

 


Utställare
             

 

 

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Partner - intresseanmälan

3 anledningar till att delta


1. Du vill få en överblick över trender och utveckling för controllern.
2. Du vill ta del av praktiska erfarenheter från andra controllers, CFOs mfl.
3. Du vill träffa och utbyta erfarenheter med andra nyckelspelare

Kontakta oss.


Jessica Lindberg
Projektledare
+46 72 216 82 72

Carina Mineur
Partneransvarig
+46 70 456 61 94

Melinda Malmberg
Deltagaransvarig
+46 73 558 49 86