Anmälan

 Det har i många år talats om värdebaserad vård och personcentrerad vård. I praktiken är sjukvården svår att reformera, och mycket blir inte som det var tänkt. Men nu kommer förändringen. Den drivs av krafter utifrån, av ny teknik, av patienters förväntningar och av innovatörer som utmanar traditionella hierarkier.

För 6:e året i rad arrangerar Dagens industri konferensen Healthcare – säkra din plats idag!

Varmt välkommen
Johannes Åman, projektledare

Bekräftade talare:

Mårten Blix, verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län, 1:e vice ordförande SKL, ordförande Inera
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care
Lise Lidbäck
, förbundsordförande Neuroförbundet
Magnus Liungman, vd och medgrundare Doctrin
Anna Nergårdh, leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
Philip Siberg, vd och medgrundare Coala life
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anette Åquist Falkenroth, Avdelningschef Vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen

Anmälan

Anna Nergårdh,
leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Mårten Blix,
Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Anna Krohwinkel,
forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care

Lise Lidbäck,
förbundsordförande, Neuroförbundet

Magnus Liungman,
vd och medgrundare, Doctrin
Foto: Jesper Frisk

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Foto: Anna Hult

Philip Siberg,
vd och medgrundare, Coala life

Eric Wahlberg,
sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset
Foto: Magnus Aronson

 

Preliminärt program.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Konferensens moderator, Maja Florin, inleder dagen
09:05
Så får vi en god och nära vård
Det finns inget självändamål i att flytta ut vård från sjukhus. Men en stark första linjens vård är en förutsättning för jämlik hälsa – och vi måste ta till vara digitaliseringens möjligheter.
Anna Nergårdh, leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
09:30
Nya möjligheter för Karolinska universitetssjukhuset
I maj invigdes den nya sjukhusbyggnaden i Solna och under hösten flyttar ytterligare vård in i den nya byggnaden. Nya lokaler och  tekniska förutsättningar som är bättre än någonsin. Kommer vården också att bli bättre?
09:55
Delaktiga patienter, jämlik vård och hög kvalitet – samtidigt
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S) i Kalmar län, 1:e vice ordförande SKL, ordförande Inera
10:20
Förmiddagsmingel
10:50
Nätdoktorn – fripassagerare eller frälsare?
Den digitala vården har kritiserats för att ta resurser från dem som mest behöver dem. Men det är föråldrade ersättningssystem snarare än patienternas beteende som är problemet. Med digitala verktyg borde det bli enklare att slussa patienter rätt och leverera mer sjukvård för pengarna.
Mårten Blix är verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
11:15
Spetspatienter som innovatörer
Den som blir sjuk kan med tiden få stor kunskap om sin egen sjukdom och hur den bäst hanteras. Utmaningen för vårdsystemet är att ta till vara dessa insikter och samtidigt stötta dem som inte vill eller kan ta en lika aktiv roll i sin egen vård.
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care
11:40
Panelsamtal: Så svarar sjukhusen på förändringstrycket utifrån
Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset i Uppsala
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
12:10
Lunch
13:10
En vårdresa med toppar och dalar
Den som lever med kroniska sjukdomar tvingas bli expert på sin egen sjukdom och hälsa. Men vården klarar oftast bara en fråga i taget.
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
13:35
TBA
14:00
Utan en digital storstädning kommer vi aldrig att lyckas
Anette Åquist Falkenroth, Avdelningschef Vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen
14:25
Eftermiddagsmingel
14:55
Vården 2030 – digitaliseringen ger alla tillgång till vård av högsta klass
Vinnare av Di Digital Health Tech Pitch Day ger sitt perspektiv på hur digitaliseringen revolutionerar vården – i hela världen.
Magnus Liungman, vd och medgrundare Doctrin
15:20
Egen koll på hjärtat ger trygghet – och egenmakt
De flesta människor vill få mer kunskap om sina sjukdomar och kontroll över sin behandling. Nu när mätutrustningen blir allt mindre, säkrare och billigare kommer förändringen därför snabbt. Vården måste bejaka människors vilja att själva samla hälsodata och se den som den tillgång det är.
Philip Siberg, vd och medgrundare Coala life
15:45
Paneldiskussion: Är den digitala tekniken patientens bästa vän och de traditionella vårdhierarkiernas värsta fiende?
16:15
Dagens industris nätverksmingel

Tid och plats.

Datum: Onsdag 21 november

Tid: kl 8.30

Var: Courtyard by Marriott, Stockholm
 

Pris och anmälan

Deltagaravgift

5.995 kronor exkl. moms för dig som är anställd på kommun, landsting samt inom sjukvården (ordinarie pris 6.995 kronor exkl. moms)

10.995 kronor exkl. moms för dig som är leverantör till ovan samt konsult, bank och advokatbyråer m.m. (ordinarie pris 11.995 kronor exkl. moms).

Målgrupp

Beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.

Anmälan

Kontakta oss.


Linda Gillan
Partneransvarig
+46 70 240 13 51