Några frågor till dagens moderator


Cecilia Westerholm Beer
Chief HR Officer, Bisnode

Hur tror du att HR-avdelningen kommer jobba med systemstöd i framtiden? 
Systemstödet gör i de bästa av världar att maskiner gör det vi tidigare gjorde manuellt. Ta tex gamla medarbetarundersökningar som kräver handpåläggning av HR – nu kan chefer och medarbetare själva få resultatet av en temperaturmätning i realtid och direkt börja arbeta med resultataet utifrån en analys gjord med AI. Detta frigör tid och HR kan ägna sig åt det de är bra på människor och organisation.

Vad har du för förväntningar på Di Strategisk HR?
Talarlistan är fantastisk, så jag ser fram emot en dag fylld av insikter, hög energi och erfarenhetsutbyte. Jag förväntar mig också att MÅNGA stannar på minglet efteråt. Talare i all ära – men mötet med kollegor i branschen är kanske det allra viktigaste.
Vilka är HR-avdelningens största utmaningar? 
Utan tvekan så är det bristen på kompetens. ”The war of Talent is over and Talent won”. Gamla metoder att rekrytera har blivit obsoleta och nu måste vi tänka helt nytt. Vi måste också tänka nytt kring hur vi skapar medarbetarupplevelser och engagerar våra medarbetare. Vi har länge pratat om ett paradigmskifte, men nu är det verkligen här. Agila metoder, moderna flexibla kontor, självledarskap, arbetsplatser där medarbetarna själva utformar hur de arbetar när väl strategi och övergripande mål är satta är här för att stanna. Det är helt enkelt dags för HR att kliva fram och äga framtiden – eller för evigt bli lämnade på perrongen. HR har aldrig varit så relevanta och så irrelevanta på samma gång som nu, så utmaningen är att ta utmaningen!