Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet gör en ny gemensam satsning på långsiktig hållbarhet i näringslivet – konferensen Hållbart Näringsliv.

Här skapar vi en ny och central mötesplats där vi fokuserar på de svenska storbolagens affärsstrategiska hållbarhetsarbete, dess utmaningar och de frågor som blir relevanta att förhålla sig till de kommande åren. Vi tar även avstamp i den nya rankning av storbolag som genomförs under 2018 – vilket innebär att agendan blir konkret, framåtlutad och lösningsorienterad.  

Ur programmet: 
Konsten att mäta och värdera affärsmässig hållbarhet
Styrelsens nya roll och ansvar
Investerarna har vaknat – här är deras nya krav
Så integrerar du de globala målen i affärsstrategin
Affärsstrategi: Bolagen som ligger i framkant
Hållbarhet som affärsdrivare på en global marknad
Digitalisering och AI som verktyg