När: 7 februari 2017
Var: Sheraton Hotel, Stockholm
bild

Välkommen till konferensen Försäkring 2017!

Nya krav, nya möjligheter.

Branschen är under förändringstryck. Kunderna kräver noll friktion. Utmaningarna är globala. På Dagens industris konferens Försäkring samlas beslutsfattarna. Var med och dela dina visioner samt trä a nyckelspelarna. Varmt välkommen.

 

 

Program (under bearbetning)


 

Partner

Huvudpartner

bild

Partner

bild

 

Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.
Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
Kontakta gärna mig när du vill veta mer, linda.gillan@di.se eller +46 8 573 650 43.

Bli talare

Om oss - kontakt

Innehåll & program

Patrik Jönsson
patrik.jonsson@di.se
+46703796928

Partneransvarig

Linda Gillan
linda.gillan@di.se
+46702401351

Deltagaransvarig

Christine E Gallus
christine.e.gallus@di.se
+46735584970

Marknad

Sofia Granbom
sofia.granbom@di.se
+46735584924