När: 7 februari 2017
Var: Sheraton Hotel, Stockholm
bild

Tack till alla deltagare, partner och talare som deltog på konferensen Försäkring 2017!


#diforsakring

Den 7 februari 2017 samlades kring 250 personer på Sheraton Hotel Stockholm för att lyssna in när de tyngsta beslutsfattarna, de skarpaste analytikerna och de mest insatta experterna ge sin syn på det kommande året. 

Fyll i dina uppgifter på "INTRESSEANMÄLAN" om du vill vara den som först får reda på när konferensen går av stapeln nästa år och samtidigt får erbjudande om boka tidigt-rabatt.


 

 
 

Program 

08.30Registrering och frukost
09.00Välkommen till Dagens industris konferens FörsäkringLäs mer
Moderatorer: Linnéa Ecorcheville, vd, Moderna Försäkringar, tillträdande vd, Movestic Livförsäkring, Hans Bolander, reporter, Dagens industri
09.05Framtidens utmaningar för försäkringsbranschenLäs mer
Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Finansdepartementet
09.30 Försäkring 2017 – En kundstyrd marknadLäs mer
Hur den makroekonomiska utvecklingen, digitalisering och förändrade kundbeteenden påverkar branschen. Talare: Torbjörn Magnusson, vd, If
09.50Vägen framåt för SkandiaLäs mer
Frans Lindelöw, vd, Skandia
10.10Paneldiskussion: Utmaningar och möjligheter för försäkringsbranschenLäs mer
Konjunkturutveckling, lågräntemiljön, demografiska faktorer, ohälsa, klimatutmaningar och politisk utvckling - hur ser vägen framåt ut för branschen?

Paneldeltagare: Anna Öster, chefekonom, Länsförsäkringar, Torbjörn Magnusson, vd, If och Frans Lindelöw, vd, Skandia
10.30Nätverksmingel och förmiddagskaffe
11.00Aktuella frågor på FinansinspektionenLäs mer
Åsa Larson, verksamhetsområdeschef försäkring, Finansinspektionen
11.20 Paneldiskussion: Hur påverkas branschen av regelverksutvecklingen?Läs mer
Erfarenheter från de senaste årens regelverksimplementering, kontakter med myndigheter och förväntningar på utvecklingen inom området. Vilka utmaningar kring kompetensförsörjningen och vilka möjligheter ser vi genom digitaliseringen?

Paneldeltagare: Christina Lindenius, vd, Svensk Försäkring och Jens Henriksson, vd, Folksam.
11.40Så arbetar Folksam för att attrahera morgondagens kundLäs mer
Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam
12.00Succeeding with the Digital Transformation JourneyLäs mer
Digital transformation is on top of the agenda. Empowered consumers, innovative competitors and new technologies are bringing massive changes to the insurance industry. Insurers must create an entirely new set of products that inspire customer demand by anticipating and holistically addressing real customer needs and wants. As a consequence, time-to-market becomes a key differentiator. In addition, these products must be simple and flexible enough for customers to evaluate, tailor and purchase through any channel - at any time. But how do you succeed with this demanding task? In this session CSC presents a comprehensive use-case on how CSC has helped a market leading insurer to succeed with their digital transformation journey. Brian Wallace, CTO, Global Insurance, CSC
12.25Lunch
13:30-14:10 TemaspårLäs mer
A. User Based Insurance
The era of the connected cars has already arrived, transforming not just the automobile industry but also how insurance will calculate premiums and handle claims. Fueled by demands from an always-connected mobile society, automakers, suppliers and technology companies are partnering to bridge real-time and behavioral data with infotainment telematics. While UBI is becoming the new normal for the industry, giving drivers the right incentives will determine their willingness to give up some data privacy. This presentation provides insights on what opportunities Telematics open for the Nordic market and best-of-breed solutions.
Michael Timm Aaberg, Challenge and assist P&C Insurance Clients in preparing for the Digital Journey, CSC

B. Adding Innovation Power to Swedish and Nordic Insurers
How can Swedish and Nordic insurance companies use InsurTech platform-thinking to transform their operations? What are the most important elements of digital thinking in meeting the client expectations? How will platforms promote the insurance industry to reach the next level of digitalization? Cognizant is working with Nordic and global insurers to boost Cost Efficiency, Operational Excellence and Innovation Power as we speak. Collaborating with clients, partners and technologies we are creating a way for insurers to operate and leverage the opportunities of the echo systems of the future. 
Usha Lakshmanan, Vice President, Digital Strategy and Transformation, Cognizant

C. Fraud Analytics – Does it work?
Insurance fraud remains a real issue for all insurers with estimates suggesting up to 15% of all claims have elements of fraud. Some insurers have looked to fraud analytics as a way of helping to tackling this. In this session we will highlight case studies of insurers that have successfully increased their fraud detection rates and managed false-positives with fraud analytics. And we’ll also share the practical steps that an insurer must take to ensure a successful project.
David Hartley, Director of Insurance Solutions, SAS Institute
14.10 Nätverksmingel och eftermiddagskaffe
14.45 Planning for a smart retirementLäs mer
Insurers are well equipped to help baby boomers manage their retirement as the government’s role in providing retirement income shrinks globally. While digital and mobile technologies are enabling the reach, insurers are looking to tap the market opportunity holistically. We detected three strategies that insurers are using very successfully to overcome macro-economic threats / leverage opportunities that demographics, technology and changing customer preferences provide. They are Bionics, Small is the new big and Reclaiming Conversation. These three themes, that will be elaborated through case studies and business outcomes reflect the work that we do with customers, our experience as consumers and the impact of digital.
Usha Lakshmanan, Vice President, Digital Strategy and Transformation, Cognizant
15.10Paneldiskussion: Digitaliseringens möjligheter och utmaningarLäs mer
Hur ser vi på den digitala utvecklingen inom branschen? Vilka nya aktörer är på väg in och hur kommer vi att hantera dem? Hur kommer Fintech att påverka försäkringsbolagen? Vilka nya samarbetsformer kommer vi att se?

Paneldeltagare: Michael Blix, digital strateg, Trygg Hansa, Torgny Johansson, vd, Markel Sverige och Liselotte Munk, Director, Industry General Manager Insurance, CSC, Mats Johard, sverigechef, Cognizant
15.30Digitaliseringen ställer nya krav på ledarskap och arbetssättLäs mer
Digitaliseringen och marknadens förändrade behov har skapat nya förutsättningar för försäkringsbolagen. För att möta de nya kraven behöver vi ställa om och arbeta mer kund- och insiktsdrivet, med snabbare tempo och nya arbetssätt. Det ställer också krav på förändrat ledarskap och nya tankesätt hos medarbetarna. Patrik Bergander berättar om Codan/Trygg-Hansas transformationsresa mot framtidens försäkringsbolag.

Patrick Bergander, vd, Codan/Trygg-Hansa
15.55Paneldiskussion: Utvecklingen inom sakförsäkringLäs mer
Hur kommer dagens teman att påverka marknaden för sakförsäkringar; regelverksutvecklingen, den makroekonomiska utvecklingen och de digitala möjligheterna. Och hur kommer framtidens sakförsäkringsprodukter att se ut?

Paneldeltagare: Anna-Karin Baltzari Danfors, vd, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Paula Fagerlund, kommunikationschef och ansvarig för digitala kanaler, Dina Försäkringarr. Susanne Bergh, Chef kund- och kanalutveckling, Länsförsäkringar.
16.15 Praktikfall: Utmaningar inom LivLäs mer
- Vilka är de största utmaningarna i att förvalta kapital i lågräntemiljö? - Institutionernas roll som ägare
- Aktiv eller passiv förvaltning? Fördelar och nackdelar
- Samhällsperspektivet och ansvarsfullt ägande
- Hur påverkas vi av digitaliseringen?
Magnus Billing, vd, Alecta
16.35Paneldiskussion: Utvecklingen inom LivförsäkringLäs mer
Hur kommer regelverksutvecklingen och de digitala möjligheterna att påverka branschen? Hur kommer framtidens produkter att se ut? Hur kommer branschen att utvecklas när det gäller transparens och vad kommer hända kring flytträtt och avgifter?

Paneldeltagare: Magnus Billing, vd, Alecta, Louise Sander, vd, Handelsbanken Liv, Staffan Hansén, vd, SPP och Johan Sidenmark, vd, AMF Pension
17.00 Nätverksmingel

 

Partner

Huvudpartner

bild   bild

Partner

bild
 

Utställare

bild

 

Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.
Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
Kontakta gärna mig när du vill veta mer, linda.gillan@di.se eller +46 8 573 650 43.

Bli talare

Om oss - kontakt

Innehåll & program

Patrik Jönsson
patrik.jonsson@di.se
+46703796928

Partneransvarig

Linda Gillan
linda.gillan@di.se
+46702401351

Deltagaransvarig

Christine E Gallus
christine.e.gallus@di.se
+46735584970

Deltagaransvarig

Inna Erngren
inna.erngren@di.se
+46857365048