bild
 

Gasellfesten i Västerås 2016!

 

 
 
 

Program

15.30Registrering och mingel.
16.30Moderatorerna Anna Ekelund, nyhetschef på Dagens industri och PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens industri, hälsar välkommen
16.35Intervju med Tony Grimaldi, vd för Cycleurope och vice vd Grimaldi industries
16.55Intervju med Suzanne Furborg, vd Handen Assistans AB
17.15Gasellfakta 2016 – genomgång av årets undersökning
17.24Prisutdelning Örebro län
Prisutdelare: Billy Bergåker, vd, Almi Företagspartner Mälardalen
17.33Prisutdelning Västmanlands län
Prisutdelare: Billy Bergåker, vd, Almi Företagspartner Mälardalen
17.42Prisutdelning Digitala Gasellen Västerås
Prisutdelare: representant från Google
17.51Avslutning med mingel, mat och dryck
 

 

 

Gasellfakta

bild
Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder.
Dagens industri utser de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Vårens Gasellträffar och höstens Gasellfester ger tillfälle att möta Gasellföretagen, som är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.
En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Kontakt

Innehåll & program

Thomas Danielsson
thomas.danielsson@di.se
+46725502402

Partneransvarig

Johan Kock
johan.kock@di.se
+46722361687

Deltagaransvarig

Frida Tonner
frida.tonner@di.se
+46735584952

Marknad

Sofia Granbom
sofia.granbom@di.se
+46735584924

Koordinator

Mariell Axelsson
mariell.axelsson@di.se
+46735584971