bild
 

 Gasellfesten i Linköping 2016!

 

Eftermiddagens hålltider:
- 15:30 Registrering och mingel
- 16:30 Moderatorerna hälsar välkommen på scen
- 18:00 Avslutning med mingel, bubbel och mat.

Du hittar fullständigt program längre ner på sidan.

På scen träffade du bland andra:
- Linda Bergqvist, grundare och vd, Hälsofreak AB
Karsten Inde, entreprenör, grundare av Team Olivia

 

 

 
 
 

Program (uppdateras löpande)

15.30Registrering och mingel.
16.30Moderatorerna Lotta Edling, chefredaktör Dagens industri inleder Gasellfesten
16.35Intervju med Linda Bergqvist, grundare och vd, Hälsofreak AB
16.55Intervju med Karsten Inde, entreprenör, grundare av Team Olivia
17.15Gasellfakta 2016 – genomgång av årets undersökning
17.24Prisutdelning Gotlands län
Prisutdelare: representant från EKN
17.33Prisutdelning Södermanlands län
Prisutdelare: representant från EKN
17.42Prisutdelning Östergötlands län
Prisutdelare: representant från EKN
17.51Prisutdelning Digitala Gasellen Linköping
Prisutdelare: representant från Google
18.00Avslutning med mat, dryck och mingel
 

 

 

Gasellfakta

bild
Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder.
Dagens industri utser de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Vårens Gasellträffar och höstens Gasellfester ger tillfälle att möta Gasellföretagen, som är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.
En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Kontakt

Innehåll & program

Thomas Danielsson
thomas.danielsson@di.se
+46725502402

Partneransvarig

Johan Kock
johan.kock@di.se
+46722361687

Deltagaransvarig

Frida Tonner
frida.tonner@di.se
+46735584952

Marknad

Sofia Granbom
sofia.granbom@di.se
+46735584924

Koordinator

Mariell Axelsson
mariell.axelsson@di.se
+46735584971