När: 6 december, 2016
Var: Courtyard by Marriott Stockholm
bild

 

Välkommen till konferensen Smarta fastigheter!

 

Framtiden för innovativa lösningar inom fastighetsbranschen

 

#dismartafastigheter

 

Den 6 december 2016 på Dagens industris konferens Smarta Fastigheter träffades ledande företrädare från fastighetsbolag, byggbolag och kommuner för att ta del av de senaste tekniska lösningarna.

Behovet och intresset för smartare tjänster för och i fastigheter ökar alltmer i dagens samhälle som sätter värde på hållbarhet, effektivisering, säkerhet och digitalisering. I digitaliseringens spår ökar antalet smarta och innovativa lösningar som ger effektiva verktyg till fastighetsägarna och praktiska lösningar till brukarna.

Konferensen erbjuder inte bara unik kunskap utan också möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet som står inför samma utmaning. 

Fyll i dina uppgifter på "Intresseanmälan" om du vill vara den som först får reda på när konferensen går av stapeln nästa år och samtidigt få erbjudande om boka tidigt-rabatt.

Program 2016

08.30 Registrering och morgonkaffe
09.00 Moderator inleder konferensen

09.05Livet i den smarta staden - Intelligenta lösningar i vardagen
Sara Öhrvall, digital strateg
Läs mer

Digitala lösningar tar upp en allt större del av vår vardag och våra hem. Vad är egentligen en smart fastighet? Vad lägger vi i begreppet? Och vilka funktioner är egentligen möjliga i en smart fastighet i framtiden? En framtidsspanare ger oss en liten inblick i vad som kan tänkas vänta bakom hörnet.

09.35Enkel vardag, smart energi och digital förvaltning – så tar vi visionen till nästa nivå.
Sofia Rangmar, projektledare digitalisering, Willhem AB och Ingela Oscarsson, energistrateg, Willhem AB
Läs mer

Willhem har en offensiv IT-vision med fokus på digitalisering av både nyproducerade och äldre fastigheter i beståndet. Ta del av lärdomar från aktuella digitaliseringsprojekt där Willhem vill utmana bransch och leverantörer att samverka bättre för att digitaliseringen av bostäder ska kunna nå nästa nivå.
10.05Fastighetsförvaltning på kostnadseffektivt sätt – vilka möjligheter skapar den digitala tekniken?
Anni Carpelan, utvecklingschef, Fastighetsägarna
Läs mer
Fastighetsbranschen hamnar sällan på topplistan när man pratar om innovationer och digital utveckling. Men vad händer nu när fastigheter blir allt mer uppkopplade och digitaliseringen möjliggör nya sätt att förvalta sina fastigheter? Vilka incitament finns för fastighetsägare att göra sina fastigheter smarta och utmana gamla strukturer?

Anni Carpelan, utvecklingschef, Fastighetsägarna
10.30Förmiddagsfika

11.00Digitaliseringen gör Smarta fastigheter ännu smartare
Krister Lohman, Sverigechef, Building Performance and Sustainability, Siemens AB
Läs mer

Dina byggnader pratar med dig men lyssnar du? Det finns mycket information att hämta från dina fastigheters många system men det är få som förstår vad sägs och än mindre när systemen pratar olika språk. Mycket står att vinna för de som knäcker koden och börjar lyssna på sina fastigheter. Siemens har mångårig erfarenhet av fastighetstekniska system och har möjligheten att översätta Building data till reella vinster för både fastighetsägare och brukare.

11.30Energieffektivisering i fastigheter – presentation av oberoende studie och praktikfall
Mona Norbäck, projektledare, CIT Energy Management AB och Bengt Bergsten,energistrateg, Chalmersfastigheter.
Läs mer

Under 2015 genomförde CIT Energy Management en studie i syfte att utvärdera effekten av styrning av värme, kyla och ventilation med hjälp av Kabonas Ecopilot. Utvärderingen gjordes utifrån tre huvudområden; inomhusklimat, energianvändning och drift i en av Chalmersfastigheters byggnader. Chalmersfastigheter arbetar både med traditionell energioptimering och fungerar som en labb-bänk för Chalmers forskning. Här kommer ges en inblick i hur Chalmersfastigheter själva testar ny teknik. Mona Norbäck, projektledare, CIT Energy Management AB och Bengt Bergsten,energistrateg, Chalmersfastigheter.
12.00Finns förutsättningarna och vad krävs för att samhällsbyggnadssektorn ska komma vidare och nå visionen med det obrutna informationsflödet?
Lars Lidén, BIM Alliance

Läs mer

En gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till förändringen. Ett obrutet informationsflöde med affärsdrivna tillämpningar inom BIM, GIS och industriella processer skapar nyttor för både företagen, kunderna och samhället i stort. BIM Alliance och Smart Built Environment samlar ett stort antal aktörer inom sektorn för att utveckla redskapen som behövs, driva på utvecklingen samt sprida information. Lars Lidén, BIM Alliance.
12.20Lunch
13.20Från stuprör till appar.
Örjan Mattsson, Senior Advisor, Swedish ICT Acreo
Läs mer
Traditionellt har fastighetstjänster upphandlats som separat entreprenader med egen hårdvara, installation och drift. Utvecklingen inom IT området som Internet of Things möjliggör byggandet av en gemensam IT infrastruktur för hela fastigheten och där fastighetstjänsterna utgörs av applikationer som körs på infrastrukturen. En kort presentation av ett Vinnovafinansierat projekt enligt detta koncept med realisering i Göteborg och Sundbyberg kommer att presenteras. Örjan Mattsson, Senior Advisor, Swedish ICT Acreo
13.45HSB Living – det historiska forskningsprogrammet
Linnea Källgård, samarbetspartner, HSB Living Lab
Läs mer
Ett 3e generationens levande laboratorium. Här ska inte bara de 33 boende samsas om tvättstugan som alla andra. De delar huset med forskare, sensorer och 12 samverkanspartners från näringslivet i ett unikt ekosystem som tar utmaningarna kring framtidens boende på största allvar. HSB Living Lab är både bostadshus och forskningsarena där syftet är att utveckla nya sätt att bygga, forma och förvalta framtidens boende. Svaren och forskningsresultaten som kommer fram i labbet ska bidra till ny kunskap både i nybyggnation av bostäder samt i förvaltning av befintliga. Linnea Källgård, samarbetspartner, HSB Living Lab
14.10Smarta plusenergihus – en självklarhet om några år?
Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.
Läs mer
Svea Fastigheter har tagit första spadtaget till Sveriges första större plusenergihus vilket med stor sannolikhet blir ett självklart sätt att bygga i framtiden. Vad krävs för att utveckla morgondagens energiplushus? Hur kan de göras ännu smartare? KTH är även involverad i fastigheten med ett socialt projekt kallat ”LocalLife” som handlar om att återskapa grannskapsdialogen och få ett levande socialt område. Hur kan sociala medier användas för att skapa vi-känsla i trappuppgången? Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.
14.35Eftermiddagsfika
15.05Digitalisering inom fastighetsdrift: utmaningar och möjligheter
Farhad Basiri, vd, Iquest AB
Läs mer
IT-innovationer som lovar att förändra hur vi lever och arbetar duggar allt tätare, samtidigt som allt mer uppkopplade samhällen och livsstilar blottar nya sårbarheter. Datoriseringen av fastighetsdriften tog fart på sjuttiotalet, men digitaliseringen verkar inte hålla jämn takt med IT-utvecklingen i övrigt. Vad kan gapet bero på och vad kan konsekvenserna bli på kort och medellång sikt? Hur bör vi agera? Farhad Basiri, vd, Iquest AB.
15.30Panel: Smarta Fastigheter – är vi redo?
Krister Lohman, Building Performance and Sustainability, Siemens AB, Sofia Rangmar, projektledare digitalisering, Willhem AB, Rikard Larsson, marknadschef, Kabona AB
16.00Avslutning och mingel

 

Partner

Kunskapspartner

bild   bild   bild

Utställare

bild   bild

Mingelpartner

bild

Träffa dina framtida affärskontakter!

Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.

Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!

Bli talare

Om oss - kontakt

Innehåll & program

Carin Kylberg
Carin Kylberg
carin.kylberg@di.se
+46 72 545 60 77

Marknadsföring

Sofia Granbom
Sofia Granbom
sofia.granbom@di.se
+46 73 558 49 24

Deltagaransvarig

Inna Erngren
Inna Erngren-Suwareh
inna.erngren@di.se
+46 72 209 63 27

Deltagaransvarig

Elina
Elina Samuelsson Pripp
elina.s.pripp@di.se
+46 73 558 49 84