""

 

 

Anmäl ditt intresse till vårens konferens, mer information, datum och program kommer inom kort. 

 

#dihallbarhet

Den 4 april 2017 samlades kring 200 personer på Courtyard by Marriott Stockholm för att lyssna in när de tyngsta beslutsfattarna, de skarpaste analytikerna och de mest insatta experterna ge sin syn på det kommande året.

Fyll i dina uppgifter på "INTRESSEANMÄLAN" om du vill vara den som först får reda på när konferensen går av stapeln nästa år och samtidigt få erbjudande om boka tidigt-rabatt.  

 
 
 
  Konferensen Hållbarhet är ett klimatneutralt arrangemang.
  Dagens Industri beräknar och kompenserar för all klimatpåverkan
  som uppstår i samband med  konferensen i samarbete med South Pole Group.


  

 
 

Program 2017

08.30Registrering och morgonkaffe
 
09.00 Moderatorn inleder och öppnar konferensen

 
09.10 Hur sköter sig Sverige i att nå de globala målen?Läs mer

• Genomförandet av agenda 2030 och FN:s 17 mål för global utveckling?
• Vilka initiativ företagen behöver ta för att anpassa sig till marknadens krav på ökad hållbarhet?
• Vad företagen kan göra för att utveckla Sverige till att bli bra på att minska fattigdomen, hållbara transporter, jobb osv?
• Vad politiken kan göra för att för att underlätta för företag att möte kraven från Paris-avtalet?

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Regeringskansliet
 
09.35 Framtidens utmaningar och trender inom hållbarhetLäs mer
  • Hur kommer världens klimatomställning påverkas av den nya administrationen i USA?
  • Trender när det gäller generella hållbarhetsfrågor som klimat, hållbara städer, hållbara transporter, jämställdhet, jobb osv.
Lin Lerpold, centerchef för MISUM, Charlotte Bohman, generalsekreterare, Hand in Hand, Anders Wijkman, klimatdebattör och ordförande i Romklubben och Återvinningsindustrierna, Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
 
10.10 Med hållbarhet som superkraftLäs mer
• Hur hållbarhet för BillerudKorsnäs förvandlas från en traditionell stabsaktivitet till centralt för hela verksamheten – och en superkraft för positiv företagsförändring.

Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, BillerudKorsnäs. Henrik Essén är en pappersnörd med lång professionell bakgrund inom marknads- och strategianalys inom pappersindustrin.
 
10.30 Förmiddagsfika

 
11.00 Hållbar tillväxt genom ökad produktivitetLäs mer

Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
 
11.20 Ledning och affärsutveckling i hållbarhetsarbetetLäs mer
  • Hur säkerställs ledningens engagemang för hållbarhet?
  • Ansvarsfulla smakupplevelser från Ryssland till Sverige
  • Matföretagets hållbara framtid
Andreas Berggren, Executive Vice President Fazer Group och vd Fazer Food Services. Andreas Berggren har varit vd för affärsområdet Fazer Food Services och en del av Fazers koncernledning sedan augusti 2013. Han har lång erfarenhet av både tjänsteverksamhet, B2C och B2B i internationella verksamheter och stora organisationer. Innan han kom till Fazer arbetade han bland annat inom Fagerhult-koncernen, Absolut och SAS.
 
11.45 Hur räknar man på värdet av hållbarhet?Läs mer
De metoder som Skandia utvecklar inom social hållbarhet har fått ett internationellt erkännande där Fortune Magazine rankar Skandia som nummer 20 på sin ”Change the world list” över de 50 bolag som förändrar världen i en hållbar riktning.

• Vad blir skillnaden om insatser inom hållbarhet hanteras som investeringar istället för att ses som kostnader?
• Vilka satsningar ger effekt och till vilket ekonomiskt värde?
• Hur kan hållbarhet bli en del av affärsutveckling på riktigt genom att business case underbyggs med forskning, fakta och siffror?

Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
 
12.05 Så implementering och integrerar du hållbarhet i hela organisationen Läs mer
• Metoder för effektiv integrering och implementering av hållbarhet i förvaltningen
• Tydlig kommunikation internt kring vad som är hållbarhet för att få alla att dra åt samma håll

Anette Andersson, hållbarhetsexpert, SEB
 
12.30 Lunch

 
13.30-14.10 Val av temaspårLäs mer

SPÅR 1.  Hållbar tillväxt förutsätter träning för produktivitet i världsklass! Under detta tillfälle diskuterar en panel med ledande representanter från olika organisationer sin syn på vad som är lösningen på industrins utmaning för hållbar tillväxt. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Hur tränar man organisationen smartast?
• Varför krävs det ett träningsprogram för ökat produktivitet?

Moderator: Annika Dopping

Panel 1: Ola Asplund, utvecklingschef, IF Metall/Industrirådet, Uday Kumar, professor, Luleå Tekniska Universitetet, LTU, Mats Deleryd, vd, SIQ Swedish Institute for Quality, Marie Söderqvist, vd, Livsmedelsföretagen, Per Nordberg, vd, Fouriertransform

Panel 2: Mats Jakobsson, vd, Standard Solutions Group, Pär Holmgren, vd, DynaMate IS, dotterbolag till Scania


SPÅR 2. Achieving Sustainable Supply Chains - Key Trends and Opportunities in the Consumer Goods Sector

This presentation will focus on key trends, challenges and opportunities to achieve sustainable supply chains in the consumer goods sector, illustrated with case studies from leading companies.

Background: The adoption of the Paris Agreement and Global Goals have catalyzed strong business leadership for climate action. Commitments take various forms and range from setting emission reduction targets that align with a 2°C Future, achieving 100% renewable energy supply, or deforestation-free supply chains. The implementation of these commitments requires dedicated action through a company's supply chain, collaboration with suppliers, and innovative and scalable solutions across supply chains.

Florian Reber, Senior Key Account Manager, South Pole Group. Florian has several years of experience working on global and corporate sustainability initiatives as a project manager for the World Economic Forum's Global Climate Initiative and a manager at the Tropical Forest Alliance 2020, a global public-private partnership to reduce tropical deforestation.


 
14.10 Bensträckare

 
14.20 Digitalisering för ett hållbart klimatLäs mer
  • Digitalisering generellt och i relation till SDG:erna 
  • Digitalisering för att adressera klimatutmaningen 
  • Hur 'internet of things' samt big data, kan bidra till att företag och olika verksamheter kan mäta och följa upp hållbarhetspåverkan
Matilda Gennvi Gustafsson, Sustainability Director, Ericsson
 
14.45 Best practice in circular economyLäs mer

The phone has become our new best friend. In a period in which being online is crucial for keeping up with your social network and career, the phone stands in the center of our lives. As a consequence, the phone industry has grown immensely with a rough 2 billion phones being placed on the market worldwide. And with that the environmental and social footprint of its production and sourcing grows as well. What happens with those phones that are not used anymore? And what solution can the circulair economy bring to reduce a phone’s footprint? Fairphone sets an example for the industry.

Monique Lempers, Value Chain and Business Relations Director, Fairphone
 
15.10 Eftermiddagskaffe

 
15.40 Intervju på scen: Korruption och mutor som en del av riskhanteringen Läs mer

Emma Ihre, hållbarhetschef, Manheimer Swartling,
Robin Oldenstam, Partner, Manheimer Swartling
16.00 The needs and opportunities for scaling up green financeLäs mer
  • What role can independent research and Misum play to inform the transition
Bo Becker, Program Director at Mistra Financial Systems, Mistra Center for Sustainable Markets
 
16.10 Paneldiskussion: Hur ska investerare bidra till de globala målen i Agenda 2030?Läs mer
  • Vad kommer att göras som inte redan är gjort?
Magnus Billing, Alecta, Bo Becker, Program Director at Mistra Financial Systems, Mistra Center for Sustainable Markets, Richard Gröttheim, vd, Sjunde AP-Fonden, Anders Thorendal, CFO, Svenska Kyrkan, Fredrik Nordström, vd, Fondbolagen

Panelen leds av Bo Becker, Program Director at Mistra Financial Systems, Mistra Center for Sustainable Markets
 
16.40 Keynote - Från vackra ord till lönsam handling - 7 skäl att bli bäst på hållbarhet! Läs mer
Jakob Lagercrantz, grundare till 2030-sekretariatet, Fores, ger oss tips för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Fokus är både på storyn som ska övertyga kollegorna och styrelsen, och på hur det konkreta arbetet ska utformas. 

Jakob Lagercrantz, grundare och verksamhetsledare för 2030-sekretariatet
 
17.05 Moderatorn avslutar konferensen

 
17.05-18.30 Dagens industris kvällsmingel med dryck och tilltugg

 

Intervju

bild
 

3 frågor med Mattias Goldmann
 

1. Vilka initiativ behöver företagen ta för att anpassa sig till marknadens krav på ökad hållbarhet?
Förutspå och föregå marknaden; den som är först ut att möta nya konsumentkrav kan ta bra betalt, medan den som väntar på att det blir lagkrav bara får kostnaderna. Inse att hållbarhet inte längre kan vara något man gör vid sidan om, utan måste vara centralt i själva affärsidén.

2. Vilka beslut krävs från regering och riksdag för att underlätta för företag att möte kraven från Paris-avtalet?
Klimatlagen, med sju partier i ryggen, är en bra början, men nu behövs en färdplan till fossiloberoende och klimatneutralitet. Som litet land har Sverige en fantastisk chans; vi kan bli det globala föredöme världen behöver, vårt näringsliv skulle tjäna på och vi alla skulle vara stolta över.

3. Vad har du för förväntningar/förhoppningar på konferensen Hållbarhet den 4 april?
Detta är den ultimat timade konferensen; precis samtidigt behandlar riksdagen förslaget till ny klimatlag som lägger grunden för hela den svenska omställningen. Därmed blir Hållbarhet startskottet för eran där vi går från ord till handling!

Bli partner

 

HuvudpartnerPartner

 

MediapartnerSamarbetspartner 

Träffa dina framtida affärskontakter!
Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.
Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
Kontakta gärna mig när du vill veta mer, daniel.linde@di.seeller +46 73 558 49 35.

Bli talare

Kontakta gärna oss

Projektledare

Felicia Fazzi
Felicia Fazzi
felicia.fazzi@di.se
+46 73 558 49 38

Partneransvarig

Daniel Linde
Daniel Linde
daniel.linde@di.se
+46 73 558 49 35

Marknad

Frida Tonner
Jenny Karlsson
jenny.karlsson@di.se
+46 70 573 652 27

Deltagaransvarig

Christine Engström Gallus
Christine Engström Gallus
christine.e.gallus@di.se
+46 73 558 49 70