""
När: 2018
Var: Stockholm
Datacenter illustration

Tack till alla deltagare, partner och talare som deltog på konferensen Datacenter 2017!


#didatacenter
 
Den 22 februari 2017 samlades kring 200 personer på Grand Hôtel Stockholm för att lyssna in när de tyngsta beslutsfattarna, de skarpaste analytikerna och de mest insatta experterna ge sin syn på det kommande året.

Fyll i dina uppgifter på "INTRESSEANMÄLAN" om du vill vara den som först får reda på när konferensen går av stapeln nästa år och samtidigt får erbjudande om boka tidigt-rabatt.

 

Program 2017

08.30Välkommen till registrering och frukostmingel
09.00Moderator Mikael Börjesson, regional datacenterkoordinator, LTU inleder konferensen
09.10Politiska förutsättningar: utmaningar och framtida möjligheter för datacenter-industrin när digitaliseringen rullar in
Läs mer
Talare: Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet
09.30Vad letar IT-jättarna efter när man söker nya platser för datacenter-etableringar?Läs mer
Talare: Tomas Sokolnicki, Senior Investment Advisor, Business Sweden
09.50Sverige och Norden har många fina förutsättningar för att bli ett nav för nya datacenteretableringar – men hur säkerställs förutsättningar över tid?Läs mer
Talare: Christoffer Svanberg, Chief Marketing Officer, The Node Pole
10.10Är Sverige den perfekta trafikhubben för datacenter? Med erfarenhet från 11 länder – hur står sig svenska förutsättningar i europeisk konkurrens? Läs mer
Talare: Peder Bank, Managing Director, Interxion
10.30Förmiddagsmingel
11.00Paneldiskussion: Affärsmässighet hos framtidens datacenter – vilka faktorer blir avgörande i skuggan av IT-jättarna? Läs mer
Talare: Gisle M Eckhoff, vd, DigiPlex, Anders Berglund, vd, Fortlax och Frederik Vyncke, vd, Rockan, Göran Egnell, Head of Advisory Services, Coromatic
11.20Uptime 24/7 – vad händer om verksamheten går ner?Läs mer
Idag är samhället ständigt uppkopplat, 24 timmar om dygnet och ditt liv är beroende av digitala lösningar. Man kan nästan säga att tillgång till kraft och datakommunikation är det som får jorden att snurra. Utan dem skulle sjukhus inte kunna rädda liv, företag sluta tjäna pengar, fabriker inte kunna tillverka och tågen inte köra. Talare: Thomas Wunger, landschef, Coromatic Sverige
11.40Hur säkras en affärskritisk verksamhet när datacentret havererar? Läs mer
Med endast en site finns uppenbara sårbarheter – så hur säkras drift om olyckan är framme? Så resonerade Bilia kring olika alternativ och lösningar för att undvika avbrott i verksamheten. Talare: Patrick Olsson, CTO, Bilia

Uppdateras
12.00Leveranssäkerhet av el – vilka blir nycklarna till att säkra elintensiva datacenters tillgång på tillförlitlig och grön el? Läs mer
Talare: Karin Byman, energiexpert, IVA
12.20Lunch
13.20-13.50Temaspår pass 1  Läs mer
A. Energieffektiva lösningar i framtidens datacenter. Coromatic har identifierat praxis och metoder för att ligga långt framme i effektiv energianvändning. Vad driver utvecklingen och hur man kan vända energianvändningen till en konkurrensfördel? Mathias Lindqvist, energiexpert och Johan Hedman, Coromatic.
B. Tänk först, släck sen - praktiska exempel och erfarenheter när det gäller att välja rätt släckutrustning för stora datacenters. Flera faktorer att tänka på för att skapa de bästa förutsättningarna för ett släcksystem som inte skadar utrustningen. Fredrik Andersson, systemspecialist släcksystem, Siemens
 
13.55-14.25Temaspår pass 2 Läs mer
C. Modular Data Centers – 3 x advantages: fast, flexible and efficient Per Bäckström, Key Account Sales and Business Development, Huawei.
D. Hur kan samverkan bidra till större investeringar och kortare ledtider? Magnus Wikman, Senior Director Solutions Management och Ann-Christine Schmidt, National Economic Developer, The Node Pole
14.30Storskaliga och högeffektiva datacenter – erfarenheter och visioner för framtiden. Läs mer
Talare: Mikael Norberg, CTO, Försäkringskassan
14.50Nytt datacenter och virtuella miljöer – så kan IT-infrastruktur bidra till en effektivare affärsverksamhet? Läs mer
Talare: Magnus Sjödin, IT-infrastrukturansvarig, SCA
15.10Eftermiddagsmingel
15.40A Lesson in Googlenomics for Nordic Business. Läs mer
Why is the current compute and store model broken and unsustainable? What have the Internet giants done to solve it for themselves? How are forward-thinking companies matching applications with hosting environments? How can ‘normal’ Nordic businesses claim similar advantages? Talare: Anne Graf, CCO, Hydro 66
16.00En blick mot horisonten – vad kommer krävas av framtidens datacenter? Läs mer
Användning av 5G, IoT, machine learning och automation leder till att framtidens internet kommer att bestå av ett distribuerat nät av datacenter. Centralt kommer det finnas stora datacenter med stort energibehov nära kraftproduktion. I samhällscentra finns medelstora datacenter och utspritt i nätet så kallade edge-datacenter. Det leder till diversifiering av kraven på design och drift. Kraven ökar också på hållbarhet, ökad interaktion med energinäten och förnyelsebar energi. Dessutom krävs ökad effektivisering av både drift, IT och anläggning.Talare: Tor Björn Minde, Head of Research Strategy, Ericsson och vd, SICS North
16.20Strategier för att uppnå "Net-Zero" Läs mer
Talare: Mattias Ganslandt, vd, Multigrid
16.40Kvällsmingel

 

Våra partners

Huvudpartner

   

 

Partner

    

 

Utställare

   

 

 

 

Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position. Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera.

Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser.

Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
Linda Gillan +46 70 240 13 51 linda.gillan@di.se

Bli talare

Om oss - kontakt

Innehåll & program

Kristian Sylwan
kristian.sylwan@di.se
+46 73 558 49 10

Partneransvarig

Andreas Malmborg
andreas.malmborg@di.se
+46 73 558 49 27

Marknad

Sofia Granbom
sofia.granbom@di.se 
+46 73 558 49 24

Deltagaransvarig

Mattias
Mattias Zetterholm
mattias.zetterholm@di.se
+46 70 539 68 75