Tack till alla deltagare, talare och partners som deltog på Di Controller

Intresseanmälan 2019

Information och data finns att få - i överflöd!
Hur jobbar controllern effektivt med att sammanställa och analysera data för att sedan kommunicera på rätt sätt till organisationen?

Under konferensen fick vi ta del av trender och diskussioner kring controllerns resa från reaktiv till framåtblickande, i vilka systemstöd framgång gror och hur, digitaliseringens inflytande, nya budgeterings- och prognostiseringsmodeller samt kommunikationen som ett viktigt verktyg.

Vi fick inspiration och verktygen för att bli ännu mer framgångsrika som controllers från de mest framstående talarna och experterna.

Klicka här för att se vilka andra företag och befattningar som deltog på konferensen 2018

Anmäl ditt intresse för Di Controller 2019 på knappen "Intresseanmälan 2019". Då kontaktar vi dig när vi har mer information om konferensen och erbjuder dig samtidigt en rabatt på deltagaravgiften. 

Stort tack igen
Jessica Lindberg, projektledare

Programmet 2018.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
Nils-Göran Olve, professor och författare
09:10
Riskhantering och hållbarhet för controllern
Många känner igen honom som författaren av Controllerhandboken. Han menar att de viktigaste utvecklingsområdena för controllern är risker och hållbarhet. Riskhantering kan inte bara vara något för riskexperter och revisorer. Hur risk bör integreras i beslut och ansvar är ämnet för hans senaste bok Risk, strategi och styrning. Ytterst handlar det om hållbarhet: vilka risker ska organisationen bereda sig på?
Nils-Göran Olve, professor och författare
09:45
Framgångsrika budgeterings- och prognostiseringsmodeller
Vilka modeller ger dig möjlighet att spara tid och kraft men med samma resultat som de traditionella? Pontus resonerar kring för- och nackdelar med olika modeller.
Pontus Krusing, Group controller, iZettle
10:05
Framtidens controller
I och med digitaliseringen läggs det till och plockas bort uppgifter från controllern. Från en reaktiv till en framåtblickande roll som möjliggörs av mer avancerade analyser och tillgång till data. Ta del av framgångsrecept och synen på framtidens controller.
Miguel Vergara, Affärsutvecklare, Oracle
10:25
Förmiddagskaffe
10:55
Controllerrollen i snabbt expanderande företag
Hur påverkas och utvecklas controllerrollen när företaget växer och expanderar internationellt?
Martin Asp, CFO, Hult International  Business School
11:15
Paneldiskussion: Vad förväntar sig CFO:n av controllern?
Som controller förväntas man kunna allt mellan himmel och jord inom området. Hur vet man vad man ska fokusera på, vad förväntas man göra? Har organisationen verkligen koll på vad controllern gör och kan de därför använda resursen maximalt?
Martin Kauffner, CFO, Lidl 
Susann Linde, CFO, Wallenstam

Göran Jansson, vice VD, SAS
11:45
Hur påverkar BI-system controllerns funktion och roll i organisationen?
Traditionellt sett har enbart controllers haft möjlighet att analysera finansiell data vilket många gånger förflyttat det finansiella ansvaret bort från verksamheten. Med hjälp av BI-system får verksamheten tillgång till betydligt mycket mer, vilket möjliggör för organisationen att ta rätt beslut närmare affären. Därmed förväntas controllern att dels ha en mer utbildande roll gentemot organisationen, dels förstå datats väg från Input-system till BI-system. Mehran förklarar och delar med sig av sina erfarenheter och tips.
Mehran Farshid, CFO, Fyndiq
12:05
Lunch
13:05
Effektiva rapporter och analyser i Excel 
Hur kommer det sig att inte alla jobbar med BI-verktyg för en effektiv insamling av data? Finns det anledningar till att rentutav undvika att jobba med BI-verktyg? Ta del av framgångsfaktorerna i Excel.  
Ola Sandström, Business Analyst, Scania           
13:25
Digitalisering, automatisering och outsourcing – hur påverkar det affären och rollen som controller?
Oriflame är ett globalt företag som genomgått stora förändringar relaterade till digital transformation och outsourcing. Vad innebär det för affären, ekonomiavdelningen och controllern? Hur kan man dra nytta av extern spetskompetens och samtidigt bibehålla kultur, kontroll och kunskap? Vad bör man tänka på och förhålla sig till i en värld präglad av snabb och ständig förändring?
Christian Jönsson, Vice President Finance, Oriflame
13:45
Paneldiskussion: Varför BI-verktyg i en digital era och bästa tipsen för framgång 
Hur vet man att man behöver ett BI-system och hur väljer du rätt? Vad krävs av controllern och organisationen som ska ta emot informationen? Hur säljer du in systemstödet till just din arbetsplats för att kunna ge den ultimata servicen som förväntas av dig som controller? Hur vet du vad du ska fokusera på? 
Frida Leim, Group Business Controller, Aleris
Ola Sandström, Business Analyst, Scania
Mats Stellwall, Data Scientist EMEA, Oracle     
Christian Jönsson, Vice President Finance, Oriflame
14:15
Eftermiddagskaffe
14:45
Finansiell kommunikation – hur förmedlas den bäst? 
En viktig del av controllerns arbete är att förmedla resultat från analyser. Lyckad kommunikation leder till agerande i linje med bolagets strategi.  Hur får du organisationen att ta till sig informationen på det sätt som avses, hur skapar du engagemang och var ska fokus ligga? Vad finns det för hjälpmedel att få? Bör kommunikationen till organisationen respektive ledningen se olika ut?
Roshan Saldanha, CFO, Tele2 
15:15
Hur förmedlas information i stora komplexa organisationer?
Det blir allt viktigare att vässa sin kommunikation för att slå igenom bruset och förutsättningarna att lyckas blir allt större. Hur ser utvecklingen ut, vilken nytta kan du dra av den samt vilka ramverk behövs? Controllern arbetar med en kritisk blick för organisationens bästa, hur kommuniceras resultat som inte förväntas tas emot med glädje?
Göran Jansson, vice VD, SAS
15:45
Paneldiskussion: Hur bygger man upp organisationen på bästa sätt för att få ut maximalt av controllern?
Det är inte självklart att organisationen vet vad controllern arbetar med, och vice versa. Några menar att controllern bör sitta närmare organisationen för bättre insikt i affären. Hur får man organisationen att se vad controllern går för, hur får man dem att ta vara på kompetensen och känna förtroende? Agerar ledningen ambassadör för controllern gentemot organisationen? 
Roshan Saldanha, CFO, Tele2 
Mehran Farshid, CFO, Fyndiq 
Anna Bayer, Head of Business Control, ICA
Miguel Vergara, Affärsutvecklare, Oracle
16:15
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar

Intresseanmälan 2019

Talare 2018

Nils-Göran Olve
professor och författare
Dagens moderator
Klicka här för att läsa tre korta frågor och svar med konferensens moderator
 

Mehran Farshid
CFO, Fyndiq

Ola Sandström 
Business analyst, Scania

Frida Leim
Group Business Controller, Aleris

Martin Kauffner 
CFO, Lidl

Roshan Saldanha
CFO, Tele2

Göran Jansson
vice VD, SAS

Pontus Krusing
Group Controller, iZettle

Susann Linde
CFO, Wallenstam

Anna Bayer
Head of Business Control, ICA

Martin Asp
CFO, Hult International Business School

Miguel Vergara
Affärsutvecklare, Oracle

Mats Stellwall
Data Scientist EMEA, Oracle

Christian Jönsson
Vice President Finance, Oriflame

Intresseanmälan 2019

Tid och plats.

När: Torsdag 22 mars 2018

Tid: Startar 08:30

Plats: Sheraton, Stockholm
 

Deltagaravgift

Anmäl ditt intresse till konferensen 2019 på knappen "Intresseanmälan 2019". Då kontaktar vi dig när vi har mer information om konferensen och erbjuder dig en exklusiv rabatt på deltagaravgiften. 

Målgrupp

Controllers, CFO, ekonomichefer, affärsområdes-ansvariga som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering mfl. 

Klicka här för att se anmälda företag och befattningar
 

Partners och utställare


Huvudpartner:


Utställare:
        

Att vara partner på en konferens hos Dagens industri är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på några av våra konferenser. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


Melinda Malmberg
Deltagaransvarig
+46 73 558 49 86

 

 

Intresseanmälan 2019