Intresseanmälan 2019

Affärerna, riskerna och miljön

Branschen är under förändringstryck. Hållbarhetsfrågorna lyfts upp till nästa nivå. Kunderna kräver noll friktion. Ny teknik, nya regelverk och nya spelare utmanar. Riskkartan ritas om. Vilka är förväntningarna på utvecklingen framöver? På konferensen Försäkring, den 7 februari 2018, samlas beslutsfattarna och nytänkarna. Här träffar du nyckelspelarna.
 

Nu kan du ta del av allt material från konferensen 2018

Läs mer och ta del av materialet här.

Di Försäkring 2019

Redan nu kan du anmäla ditt intresse för 2019 års konferens genom att anmäla dig på knappen Intresseanmälan 2019. Intresseanmälan är ej bindande. 

Intresseanmälan 2019

Programmet 2018

08:30
Registrering och nätverksfrukost
09:00
Välkommen till Di Försäkring
Moderator:
Charlotta Carlberg, chef Bolagsjuridik, Folksam
Hans Bolander, reporter, Dagens Industri
9.05
Europeisk hållbarhetsrapport för finansbranschen
Vid årsskiftet släpper Europeiska kommissionens High-Level Expert Group on Sustainable Finance sin slutrapport med förslag på åtgärder för att skapa en långsiktigt hållbar finanssektor i Europa. EU-kommissionen har sagt att de ska agera utifrån expertgruppens rekommendationer. Hör Magnus Billing, ende svensk deltagare i gruppen, om rekommendationer och den föreslagna vägen framåt. Lyckas EU-kommissionen skapa det ramverk som får den europeiska finansiella sektorn att gemensamt styra mot mer hållbara investeringar? Vilka hinder finns på vägen?
Magnus Billing, vd Alecta och medlem i High-Level Expert Group on Sustainable Finance.
9.30
Paneldiskussion: Riskkartan ritas om
Nytt klimat, nya risker. Thomas Barenthein, Managing Director, Hannover Re
Säkerhetspolitiska risker: PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens Industri
Paneldeltagare: PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens Industri, Thomas Barenthein, Managing Director, Hannover Re, Robert Lindblom, vd, Entropics Asset Management
9.50
Resan framåt för Trygg-Hansa
Digitalisering, förändrade kundkrav och att få med sig medarbetarna i tider av förändring ställer höga krav på oss som företagsledare. För att bli framgångsrika måste vi ständigt se över hur vi driver vår verksamhet och vad vi väljer att fokusera på. Niclas Ward har nu varit vd för Trygg-Hansa i snart ett år och delar sin syn på bolaget och resan framåt.
Niclas Ward, vd, Trygg-Hansa
10.10
Hur lirar alla uppkopplade prylar med kundens integritet?
Smarta försäkringar utgår från individen och kommer att vara vägen framåt för försäkringsbolag. Fler uppkopplade prylar, innebär även enorma mängder kunddata som svenska försäkringsbolag måste lära sig att hantera på ett effektivt och säkert sätt. Men att använda data i utvecklingen av nya produkter och tjänster är en helt annan utmaning. Och hur lirar det med integriteten för individen?
Susanne Bergh, chef Kund & Kanalstöd, Länsförsäkringar
10.30
Nätverksmingel och förmiddagskaffe
11.00
Och nu då? Folksams moderniseringsresa
Jens Henriksson, vd, Folksam
11.20
Aktuella svenska och europeiska regler under utveckling
Åsa Larson, chef Försäkring, Finansinspektionen
11.40
Paneldiskussion: Hur påverkas branschen av regelverksutvecklingen?
Statusuppdatering, Iorp 2, Solvens 2, IDD och GDPR. Erfarenheter från genomförda och kommande regelverksimplementeringar. Vilka är förväntningarna på utvecklingen framöver?
Åsa Larson, chef Försäkring, Finansinspektionen
Magnus Ripa, chef Revision finansiella företag, KPMG
12.00
Lunch
13.00
Vad blir nästa steg mot den smarta försäkringsindustrin?
Christian Segersven,
Executive Vice President Financial Services, Tieto
13.20
Bensträckare
13.30
Breakout session 1
Att sänka skadekostnader och kapa risknivåer – i samverkan
Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Breakout session 2
Ecosystem as a Service - a fast track to innovation
Sameer Datye, Head of business development, Insurance and wealth management, Tieto

Breakout session 3
Regleringar och kundnytta – så skapas förutsättningar för framtidens affärsmodell
Hur kan den nya teknologin både skapa förutsättningar för regelefterlevnad och samtidigt möjliggöra högsta kundnöjdhet och konsumentskydd?
Hur kan en innovativ miljö bidra till både kostnadseffektivitet och konkurrensfördelar? Vi ger en inblick i några av möjligheterna.
Annelie Hellström, Digital transformation Financial Services, KPMG
Mats Dahl, Digital transformation & innovation, KPMG
14.10
Praktikfall: Hur försäkrar man personer som lever på mindre än 10 dollar om dagen?
Gustaf Agartson, vd, BIMA
14.30
Paneldiskussion: Utvecklingen inom sakförsäkring
Hur kommer dagens teman att påverka marknaden för sakförsäkringar; regelverksutvecklingen, den makroekonomiska utvecklingen och de digitala möjligheterna. Och hur kommer framtidens sakförsäkringsprodukter att se ut?
Paneldeltagare:
Gunilla Svensson, vd, Dina Försäkringar
Leif Eliasson, vd, Moderna Försäkringar
Pär Johansson, Chef Financial Services Sverige, Tieto
14.50
Kaffe och nätverksmingel.
15.20
19 miljarder skäl för samhället att tänka som Skandia
Förebyggande hälsoarbete hos kundföretagen gör stor skillnad. Tillsammans med Skandia har de halverat sjuktalen på 10 år. Vad kan samhället lära av Skandias arbete och varför är regeringens planer på en förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar en skatt på arbetsmiljöansvar?
Frans Lindelöw, vd, Skandia
15.40
Spaning: Hur blir pensioner enklare för kunden?
År efter år talar försäkringsbranschen om att förenkla för kunder och göra pension och försäkring lättare att förstå. Samtidigt vittnar många kunder om att de tycker att det är svårt och krångligt att ta ansvar för sin pension. Vad behöver göras för att underlätta för kunder, på riktigt? Vilken uppryckning behöver branschen göra och vad kan politiker och lagstiftare bidra med? Finns det nya spelare som kommer att lyckas bättre?
Louise Sander, vd, Handelsbanken Liv
16.00
Paneldiskussion: Utvecklingen inom livförsäkring
Hur kommer regelverksutvecklingen och de digitala möjligheterna att påverka branschen? Hur kommer framtidens produkter att se ut? Hur kommer branschen att utvecklas när det gäller transparens och vad kommer hända kring flytträtt och avgifter?
Paneldeltagare:
Gustaf Agartson, vd, BIMA
Staffan Hansén, vd, SPP
Louise Sander, vd, Handelsbanken Liv
16:25
Nätverksmingel

Bland talarna 2018:

Susanne Bergh,
chef Kund & Kanalstöd, Länsförsäkringar AB

Magnus Billling,
vd, Alecta

Louise Sander
vd, Handelsbanken Liv

Christian Segersven, 
Executive Vice President Financial Services, Tieto

Staffan Hansen
vd, SPP

Åsa Larson,
verksamhetschef Försäkring, Finansinspektionen

Frans Lindelöw
vd, Skandia

Jens Henriksson
vd, Folksam

Gunilla Svensson,
vd, Dina Försäkringar

Gustaf Agartson,
vd, BIMA

Niclas Ward,
vd, Trygg-Hansa

Leif Eliasson,
vd, Moderna Försäkringar

PM Nilsson,
politisk redaktör, Dagens Industri

Thomas Barenthein, 
managing Director, Hannover Re

Robert Lindblom,
 vd, Entropics Asset Management

Dagens moderatorer:

Charlotta Carlberg
chef Bolagsjuridik, Folksam
Moderator

Hans Bolander
försäkringsreporter, Dagens industri
Moderator
Klicka här för att läsa tre korta frågor och svar med konferensens moderatorer
 

Intresseanmälan 2019

Du missar väl inte konferensen Tjänstepensionsdagen den 12 april, läs mer här .

Tid och plats

Datum:
7 februari, 2018

Tid:
Kl 08.30

Plats:
Grand Hôtel

Pris och anmälan

Gör en intresseanmälan till 2019 års konferens. Då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en exklusiv rabatt på deltagaravgiften. 

Målgrupp

Målgrupp är beslutsfattare och alla som vill hålla sig uppdaterad inom försäkringsområdet för sin affärsnytta och möjlighet att vara interaktiv med topparna i branschen.

För att se redan anmälda företag och befattningar, klicka här.

Partner och utställare


Huvudpartner


Partner
   

Utställare

       

För rätt företag kan ett partnerskap med Dagens industri vara ett utmärkt tillfälle att synliggöra ert företag och era tjänster mot försäkringsbranschens beslutsfattare. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på några av våra konferenser. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Partner - intresseanmälan

3 anledningar att delta


1. Du vill veta vad som händer framöver i försäkringsbranschen och du vill ta del av de senaste trenderna. 
2. Du vill nätverka och utbyta erfarenheter med nyckelspelarna.
3. Du vill inspireras av framgångsrika exempel och hålla dig uppdaterad om regelverk. 

Starkt startfält, bra tempo, välbalanserat innehåll.
Det var inspirerande att delta på denna konferens. Jag är intresserad av att komma nästa år.
De flesta försäkringsbolagen var representerade och de visade ett stort engagemang för evenemanget.
De viktigaste spelarna är här.

Kontakta oss.


Anders Axklo
Partneransvarig
+46 70 309 05 01

Intresseanmälan 2019