Digitalisering, innovation och nya affärsmodeller


Den fjärde industriella revolutionen förändrar allt. Digitalisering, automation och nya affärsmodeller är en förutsättning för varje industribolag som vill bli framgångsrikt på morgondagens marknad men vägen dit är snårig och kantad av osäkerhetsfaktorer.

Effektivare produktion och logistik, större flexibilitet och kortare ledtider – det låter härligt men vem leder utvecklingen och vilka goda exempel finns? Dessutom; alla pratar Ai men vilka erfarenheter finns redan på plats och vilken potential har teknologin på sikt? 

23 oktober 2018 samlade Dagens industri Sveriges ledande industrier för att diskutera, debattera och jämföra strategier på väg mot nästa steg på resan mot den smarta industrin. 

Anmäl ditt intresse för konferensen 2019, då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en exklusiv rabatt på deltagaravgiften. 

Varmt välkommen
/Kristian Sylwan, projektledare

Intresseanmälan 2019

Programmet 2018.


 
08:30
Välkommen: registrering och nätverksfrukost
09.00
Konferensen öppnas av Ida Hansson Brusewitz, nyhetschef, Dagens industri
09.10
Framtidsvisioner och strategier för svensk industri – vilket blir nästa steg i den digitala utvecklingen? 
Björn Jonsson, Head of Industrial Automation, ABB Sverige
09.35
Hur kan digitalisering användas som en möjliggörare för nya affärsmodeller – erfarenheter, exempel och tankar om framtiden
Mats Rahmström, vd, Atlas Copco
10.00
Paneldiskussion: Vilka blir nycklarna för att öka svensk industris konkurrenskraft på 10 års sikt?
Kjell Forsberg, biträdande affärsområdeschef Stora företag, EKN
Mats Rahmström, vd, Atlas Copco
Anders Torell, vd, Loop Industries
Björn Jonsson,  Head of Industrial Automation, ABB Sverige
10.25
Förmiddagsmingel
11.00
Industrial IoT – vad blir nästa steg och hur optimeras potentialen? 
Olle Alvemark, Industrial Director Manufacturing, IFS
11.25
Disruptiva branscher – vem vinner och vem försvinner när spelplanen ändras?
Martin Ingemansson, Nordenchef, Facebook
11:50
Utmana dig själv innan någon annan gör det – så skapar du snabb innovation i ditt storbolag
Anders Torell, vd, Loop Industries
12.15
Lunch
Temaspår med kunskapspartners:
13.20-13.50
Temaspår med kunskapspartners:
 
Scholanderska rummet: A. Digital leadership – why leaders need to transform to drive successful digital transformation
Digitalisering och den allt ökade förändringstakten ställer nya och högre krav på företag inom industrin. Utmaningarna som ledare ställs inför är åtskilliga och ofta svåra att bemästra. Vikten av dynamiska arbetssätt, betydelsen av vision och kultur samt en djupare förståelse för kundupplevelsen är exempel på sådana. I detta temaspår kommer vi belysa insikter om ledarskapsutmaningar, behov av ett sammanhållet ramverk samt exempel på framgångsrikt ledarskap för att lyckas med digital transformation.
Kristian Liljefors, partner och grundare, Erik Lönnbark, partner, Digital Growth, Neelima Misra, Client Director, AI & Analytics och Lars Jacobi, partner, Change & Customer Excellence, Centigo

Spegelsalen: B. Digital transformation – erfarenheter från genomförda och existerande projekt – vad krävs för en lyckad transformation?
Digital transformation är något som det pratas om dagligen och är ett måste för företags överlevnad. Var står vi idag? Temaspåret kommer att gå igenom erfarenheter från genomförda och existerande projekt för att belysa problem och utmaningar och också visa lyckade projekt samt vilka slutsatser och lärdomar vi kan dra från dem.
Klas Landqvist, Head of Manufacturing och Mårten Gustafsson, nordenchef, Dassault Systemes 

Mårten Winges rum: C. En framgångsrik väg mot Industri 4.0
Den fjärde industriella revolutionen bär värdepotential långt utöver det enskilda företagets effektivisering och produktivitetsökning. Industri 4.0 är ett koncept för hur företag utvecklas till att bli del av ett innovationsnätverk av fullt digitaliserade värdekedjor – från kundbehov, utveckling, tillverkning, leverans till service. Nya affärsidéer och-modeller uppstår tvärs över företagets områden och tvärs över företagsnätverken. Det medför exponentiellt ökade datamängder och behov av konnektivitet.
Marek Bubak, Senior Advisor Head of Discrete Manufacturing Nordic, SAP
13:50
Eftermiddagsmingel 
14:20
Förändrade värdekedjor och nya allianser – hur kan nya samarbeten och partnerskap revolutionera svensk industri?
Eva Harström, Chief Digital Officer, Billerud Korsnäs
14:45
En titt i spåkulan: Hur kan AI användas i industrin på tio års sikt? 
Anne Håkansson, AI-forskare, KTH
15:10
Konferensen avslutas och Di:s post conference-mingel startar

Intresseanmälan 2019

Talarna 2018


Dagens moderator
Ida Brusewitz,
nyhetschef, Dagens industri

Eva Harström
CDO, Billerud Korsnäs

Anders Torell
 vd, Loop Industries

Mats Rahmström
vd, Atlas Copco

Olle Alvemark
Industry Director Manufacturing, IFS

Mårten Gustafsson
Nordenchef, Dassault Systemes

Kjell Forsberg
biträdande affärsområdeschef Stora företag, EKN

Anne Håkansson
AI-forskare, KTH

Martin Ingemansson
Nordenchef, Facebook

Marek Bubak
Senior Advisor - Head of Discrete Manufacturing Nordic, SAP

Klas Landqvist
 Head of Manufacturing, Dassault Systemes

Björn Jonsson,  
Head of Industrial Automation, ABB Sverige

Intresseanmälan 2019

Tid och plats.

Datum: 28 maj 2019

Tid: kl 8.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm
 

Pris och anmälan

Anmäl ditt intresse till konferensen 2019, då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en exklusiv rabatt på intresseanmälan.

Målgrupp

Den primära målgruppen är du som är anställd på ett företag inom tillverknings-, process- eller verkstadsindustri.

Den sekundära målgruppen är du som är anställd på företag som säljer produkter eller tjänster till industriföretag, exempelvis it-bolag, konsult- eller rådgivningsföretag, banker och advokatbyråer.

Partners och utställare 2019


Huvudpartner
 

 

Partner Premium

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på Industri 4.0. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


Kristian Sylwan
Projektledare
+46 73 558 49 10

Christian Sjöström
Partneransvarig
+46 76 940 30 23

Marko Mujic
Deltagaransvarig
+46 72 252 68 32