Erfarenheterna, framtiden & den nya rollen


Välkommen till Di Controller, mötesplatsen för inspiration och erfarenhetsutbyte. Under en heldag får du ta del av cases, verktyg och tips från våra framstående talare.

Säkra din plats för att utveckla din kunskap kring:
•    Hur du antar utmaningen att organisera controllern närmare verksamheten
•    Hur ekonomi- och verksamhetsstyrning kan se ut för att närma sig rollen som business partner
•    Hur den digitala transformationen optimerar vägen framåt
•    Hur lyckas controllern med detta i en vardag med allt mer pressade tids- och kompetensramar?

Varmt välkomna, 
Jessica Lindberg
Projektledare

Bekräftade talare: 
Anna Bayer, Head of Business Control, ICA
Erik Estberg, CFO, Webhallen 
Erik Nordqvist, Business Analyst, Klarna
Jonas Christoffersson, Head of Corporate Finance & Control, Electrolux
Johan Åkesson, ekonomie licentiat, lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Klara Eiritz, Vice President Finance and IT, Sandvik

Anmälan

  Kontakta mig med mer info

Talarna


Erik Nordqvist
Head of Business Control,
Klarna

Anna Bayer
Head of Business Control,
ICA

Johan Åkesson,
ekonomie licentiat, lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Erik Estberg
CFO,
Webhallen

Jonas Christoffersson
Head of Corporate Finance & Contro,
AB Electrolux

Fler talare presenteras inom kort

Program.


Programmet är under arbete och uppdateras kontinuerligt.
Varje programpunkt är mellan 20 och 30 minuter.
 
08:30
Frukost och registrering
09:00
Moderatorn inleder konferensen 
Controllerns nya spelplan
Klarna som ett snabbt växande företag jobbar på ett nytänkande sätt med sin controllerorganisation. De anser att Business Control måste förändras i takt med att organisationen hittar nya sätt att utformas för att fortsätta vara "disruptive" på marknaden.  
Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna 
Beyond budgeting idag 
Anna Bayer berättar hur resan med beyond budgeting sett ut och framgångsfaktorerna. Hon berättar även hur deras arbetssätt möjliggör för organisationen att förflytta controlling mer åt business partner. 
Anna Bayer, Head of Business Control, ICA
Paneldiskussion:
Samarbetet med organisationen
Hur kan organisationen jobba för att controllerns arbete inte ska bli sårbart? Hur jobbar man mer mot team än att en person är ansvarig för delar? Frigör möjligheten att fokusera mer strategiskt. Hantera osäkerheten inför att involvera organisationen för att underlätta ett effektivt arbete. Rätt system och processtöd, vilka är förutsättningarna? 
Anna Bayer, Head of Business Control, ICA 
Erik Nordqvist, Head of Business Control, Klarna
10:30
Förmiddagsmingel (30 min) 
Ekonomistyrning i en decentraliserad organisation
Verksamhetsstyrning från en controllers perspektiv. Vi tar ett steg bakåt och frågar oss om de rapporter och mallar vi använder, är de verkligen optimala? Vikten av att man som controller kan stanna upp och se över processen – funkar detta verkligen för oss? På så sätt blir controllerkunskapen ovärderlig i organisationen. 
Klara Eiritz, Vice President Finance and IT, Sandvik
Så arbetar Webhallen med verksamhetsstyrning
För att arbeta framgångsrikt med nyckeltal är det viktigt att de går i linje med företagets övergripande målbild. Erik berättar hur de arbetar med verksamhetsstyrning, bland annat utveckling av KPI:er, ansvarsfördelning samt vikten av rätt kommunikation för att lyckas. 
Erik Estberg, CFO, Webhallen 
Möjliggörande styrning – går det att skapa i dagens allt trängre styrlandskap?
Mycket fokus för en controller hamnar på hur man skapar en styrning som balanserar kontroll- och uppföljningsbehov med att samtidigt möjliggöra innovation. Johan berättar hur en alltmer formaliserad styrning riskerar att hämma möjligheterna att förverkliga strategier om nytänkande i organisationer men också om möjliga vägar att hantera styrningsöverdosen.
Johan Åkesson, ekonomie licentiat, lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
Paneldiskussion:
Hållbara controllers för framtiden
Hur säkerställer du en hållbar karriär med rådande utveckling inom teknik och kompetens? Hur ska den yngre generationen klara av att arbeta i det ökande tempot till pension? Hur fördelar man ansvaret i gruppen, är det bäst med en kommunikatör och en sifferspecialist eller kan en person besitta båda egenskaper för bästa resultat? Hur påverkar dagens utveckling controllern?
Jonas Christoffersson, Head of Corporate Finance & Control, Electrolux 
12:00
Lunch (60 min)
Parallella fördjupningsspår
Tema 1 Tema 2
Rundabordssamtal 
Nätverkande, diskussion och erfarenhetsutbyte.
Hur mycket arbete sker manuellt kontra i systemstöd?
Hur kan man effektivisera?
Hur kan man fokusera mer strategiskt? 
Hur blir våra olikheter en styrka? 
Hur får vi till effektiva och trygga team som tar vara på olikheter, bakgrunder, diversifiering och en tillåtande kultur? Hur skapar vi organisationer som naturligt mixar olika personlighetstyper som täcker upp för varandra och dessutom ger ömsesidig hävstång? Jonas visar på affärsnyttan av diversifiering genom ett konkret case.
Jonas Christoffersson, Head of Corporate Finance & Control, Electrolux
Kompetensutveckling i tiden
Liksom i många andra yrken påverkar den digitala utvecklingen kravbilden på controllerns kompetens. Vissa menar på att dagens utbildningar kommer se helt annorlunda ut framöver för att anpassa dem efter vår snabbrörliga vardag. Hur bör företagen/medarbetarna säkerställa att man får den vidareutvecklingen man behöver för att hålla sig ajour genom arbetslivet? 
14:30
Eftermiddagsmingel (30 min)
Selfservice BI
Ett steg mot att bli mer effektiva och självgående. Hur kan controllern jobba på ett bra sätt med Selfservice BI för att enkelt kunna arbeta med anpassade rapporter och analyser för större flexibilitet? Utan att bli stamgäst hos IT.
Är vi digitala nu?
Såhär automatiserade de sina manuella uppgifter och fick mer tid till strategi, vad blev resultatet? Hur skapar man en datadriven organisation där hela verksamheten är engagerad?
Framtidens controller 
Vad säger experterna om controllerns framtid givet ny teknologi och nya kompetenskrav mm? Vad gör tex AI, robotics, machine learning med controllerrollen? Hur ska man bemanna controllerorganisationen i framtiden? Hur vinner man slaget om talangerna? 
Paneldiskussion: 
Digitaliseringens bidrag till en effektivare controllerfunktion
Så arbetar de mer effektivt och digitalt, de delar med sig av sina bästa tips.
Klara Eiritz, Vice President Finance and IT, Sandvik 
17:00
Wrapup av dagen
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel börjar 

Anmälan

  Kontakta mig med mer info

Tid och plats.

Datum: 19 mars 2019

Tid: kl 08.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm
 

Pris och anmälan

Just nu gäller boka-tidigt pris!

4.995 exkl. moms för dig som arbetar som controller, CFO, ekonomichef eller affärsområdesansvarig som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering mfl. (ordinarie pris 6.995 kr exkl. moms).

10.995 kr exkl. moms för dig som levererar tjänster eller produkter till målgruppen ovan (ordinarie pris 12.995 kr exkl. moms)

Målgrupp

Controllers, CFO, ekonomichefer, affärsområdes-ansvariga som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering.

Missa inte

Den 15 maj arrangerar vi konferensen CFO .

Konferens för dig som är t.ex. CFO, ekonomichef eller finanschef. Läs mer på di.se/cfo

Partners och utställare


Utställare
          

 

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Partner - intresseanmälan

3 anledningar till att delta


1. Du vill få en överblick över trender och utveckling för controllern.
2. Du vill ta del av praktiska erfarenheter från andra controllers, CFOs mfl.
3. Du vill träffa och utbyta erfarenheter med andra nyckelspelare

Anmälan

Kontakta oss.


Jessica Lindberg
Projektledare
+46 72 216 82 72

Carina Mineur
Partneransvarig
+46 70 456 61 94

Melinda Malmberg
Deltagaransvarig
+46 73 558 49 86