Program - tisdagen den 28 november 2017

08:30
Morgonkaffe och registrering
09:00
Moderator Mimi Billing, reporter, Di Digital, inleder dagen
09:10
KEYNOTE
Blockchain, Smart Contracts and the web 3.0
 • The 3 compontents of a Blockchain
 • What are Smart Contracts and what´s possible
 • The state of the Ethereum Blockchains and future outlook
 • Scalability and privacy for Blockchains
 • Decentralised Apps, and the web 3.0
Fabian Vogelsteller, Ethereum and Mist Developer, Ethereum

                                                                                                                                                                                                                Föredraget hålls på engelska
09:40
Vad är blockchain och varför måste du agera nu?
 • Vad är blockchain?
 • Vad betyder blockchain i praktiken för företagen? 
 • Lagar och regleringar som påverkar, möjliggör och begränsar
 • Vilka befintliga processer kan blockchain förenkla eller förbättra?
 • Vilka användningsområden, förutom digital valuta, kan bli först att verkligen använda tekniken?
 Magnus Kempe, Director Retail & Finance, Kairos Future
 
10:05
Teknologin bakom och hur säkert är blockchain?
 • Hur är en blockchain uppbyggd? 
 • Hur svårt är det tekniskt sett att sätta upp en blockchain?
 • Hur lång fram finns applikationer? 
 • Är blockchain säkert - generell tillförlitlighet och förtroende
 • Vilka är riskerna med distribuerade databaser
David Bauman, tech-entreprenör och f.d. Head of Hardware Development, KnC Group 
 

10:30

Förmiddagsfika
 
11:00
Vad är affärsnyttan med Blockchain?
 • Värdet av blockchain för framtida branscher och företag
 • Hur dit företag bäst drar nytta av tekniken och exempel på praktikfall
 • Så anpassar du ditt företag i en värld av blockchain 
 • Så kommer du igång och hur ditt företag ska investera för att hantera möjligheterna med blockchain
Christian Lassen, Nordic Leader Blockchain, IBM

                                                                                                                                                                                                                  Föredraget hålls på engelska

 
11:30
PANELDISKUSSION
Blockchains betydelsen för svenskt samhälle och näringsliv
 • Inom vilka branscher tror du att blockchain kommer ha haft en revolutionerande effekt år 2030?
 • Vad blir påverkan och förändring av olika branscher till följd av blockchain?
 • Vilka internationella trender och tillämpningar inom olika branscher ser man idag?
 • Vad kan blockchain betyda för global välfärd och hållbarhet?
 • Kan blockchain påverka transfereringssystem, i så fall hur?

Paneldeltagare:
D
arja Isaksson, digitaliseringsexpert
Daniel Zakrisson, grundare, Cofound.it
Clarie Ingram Bogusz, Stockholm School of Economics
 

12.00

Vad krävs för att Sverige ska lyckas med blockchainteknologin?


Samtal på scen med Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
 
 
12:30

Lunch
 

Tre snabba praktikfall 

13:30
Smarta kontrakt löser samtyckeshantering inom vården

Stefan Farestam, Co-founder, CareChain
 
13:45
Blockkedjans möjligheter att effektivisera och digitalisera fastighetsaffärer
 • Så skapar blockkedjan affärsvärde med praktisk tillämpning inom bank och fastighetsaffärer 
 • Därför är blockkedjan avgörande för att kunna digitalisera
Merete Salmeling, Chef Digitalt och Innovation, Landshypotek Bank
 
14.00
The healthcare industry - an industry with the distinct need for transparency while maintaining a high degree of privacy
 • Individual insight into personal data whiles maintaining high security and mutual agreement of data integrity
 • Hands-on demo on how blockchain can be applied to the practical implications of performing a blood sample test
 • How patients, doctors and laboratory personnel works on blood samples through trusted and transparent blockchaintechnology
Thomas Braad Perret-Gentil, IBM Client Technical Advisor 

                                                                                                                                                                                                                   Föredraget hålls på engelska
14:15
Rundabordssamtal och gruppdiskussion
 

15:00

Eftermiddagsfika
 
15:30
Blockchain för din verksamhet
 • När bör en blockchain användas och när andra alternativ bör övervägas
 • Publika blockchains mot privata blockchain inspirerade alternativ - vad är skillnaderna, fördelarna och nackdelarna?
 • Vad karaktäriserar affärsmodeller som kan dra nytta av blockchain
Viktor Tigerström, developer, One Agency
 
15:50
Blockchain, bitcoin and ICO – now, then and tomorrow!
 • One pizza costing 10.000 bitcoins kickstarted the meteoric rise of cryptocurrencies. How big can it go?
 • Explaining ICOs and their disruptive impact on traditional finance
 • Looking ahead. Securitised tokens, more regulatory pitfalls and financial institutions jumping onboard
Frank Schuil, CEO och grundare, Safello
                                                                                                                                                                                                                   Föredraget hålls på engelska
16:20
KEYNOTE 
En framtidsutblick - så ser en värld dominerad av blockchain ut!
 • Utblick mot vad som är möjligt på 5 års sikt
 • Relevanta exempel på användningsområden i framtiden
 • När är blockchain redo för bredare användning i olika produkter och tjänster?
 • Hur kommer AI och IoT att integreras i detta?
 • Vad kommer Initial Coin Offering (ICO) innebära för framtida startups?
Beata Wickbom, digital innovation guru
 
16:50
Moderator Mimi Billing, reporter Di Digital, sammanfattar och avslutar konferensen
17:00
Mingel med dryck och tilltugg

Intresseanmälan 2018

Talare 2017

Per Bolund,
finansmarknads- och konsumentminister

Beata Wickbom,
digital innovation guru, Itch Design

Fabian Vogelsteller, 
Ethereum and Mist Developer, Ethereum

Darja Isaksson,
Digitaliseringsexpert

Frank Schuil,
CEO and founder, Safello

Claire Ingram Bogusz,
Stockholm School of Economics

Magnus Kempe,
Director Retail & Finance, Kairos Future

Daniel Zakrisson,
Grundare av Cofound.it, blockkedjeentreprenör

David Bauman 
   tech-entreprenör och f.d. Head of Hardware Development, KnC Group 

Stefan Farestam,
Co-founder, CareChain

Merete Salmeling,
Chef Digitalt och Innovation, Landshypotek Bank

Christian Lassen,
Nordic Leader Blockchain, IBM

Viktor Tigerström,
developer, One Agency

Thomas Braad Perret-Gentil
IBM Client Technical Advisor

Dagens moderator
Mimi Billing, 
reporter Di Digital

Intresseanmälan 2018

Partners 2017

Huvudpartner

 

Partner

 

Utställare


 

Samarbetspartner 

 

                                                                                           


Mediapartner


 

Intresseanmälan - Partner